Studentbostäder

Hankenhuset Isabella på Busholmen
Söker du studentboende? Här hittar du tips om Hankens egna studentbostäder i Helsingfors och allmänna stundentbostäder i både Helsingfors och Vasa.

Hankens egna studentbostäder i Helsingfors

 • Om du är närvaroanmäld examensstuderande vid Hanken i Helsingfors kan du söka om en studentbostad.
 • Studentbostäder betyder att huset är byggt av ett allmännyttigt samfund (Hanken) med offentligt understött lån (ARA). Hyrorna är i regel 20 % billigare än på den fria marknaden.
 • Alla hyresavtal görs för ett läsår i taget. Kravet för att få ansöka om bostad och förlänga ditt avtal är att du är närvaroanmäld och att du skött dig som hyresgäst.
 • Du kan säga upp bostaden mitt i läsåret bara i undrantagsfall. De som åker på Hankens utbyte får hyra ut sin bostad till en annan studerande under sin utlandsvistelse.
 • De som ansöker om bostad ställs i kö enligt främst avståndet från sökandes hemkommun till studieorten.Du får mer info om ordningen då du söker om bostad.

Hankens Isabella i Helsingfors

Utsikten till innegården från en Isabellas bostad.

Hankens Isabella (färdigt 2021) ligger på Busholmen och har 78 ettor och två tvårummare. Hälften av bostäderna har utsikt mot havet och hälften mot innergården (på bild).

Hyrorna i Hankens Isabella:

1 rum med öppet kök, 23-26,5m² 581-714 €/mån
1 rum med öppet kök, 30m² 773 €/mån
2 rum, öppet kök, klädrum 51-52m² 1041 €/mån

 

Ansökningarna administreras av disponentbolaget Arcada Nova. Frågor om din ansökan kan ställas till info@arcadanova.fi

 

Majsporten i Helsingfors

 • Hanken har 40 % av studentbostäderna i huset Majsporten som finns i Arabiastranden på den sk Majstranden. Bostäderna blev färdiga för inflytt år 2019.
 • Huset är ett samarbete med Arcada vars stiftelse äger 60 % av huset.
 • Ansökningarna hanteras av disponentbolaget Arcada Nova.
 • Alla hyresavtal görs för ett läsår i gången.
 • Kravet för att få ansöka om bostad och förlänga ditt avtal är att du är närvaroanmäld och att du skött dig som hyresgäst.
 • OBS! Hankeiter skall anteckna i ansökningsblankettens punkt 6: 
  • Jag studerar vid Hanken och ansöker om bostad i Majsporten
  • ifall du är intresserad av delad lägenhet- skriv in vid tilläggsuppgifter " intresserad av delad lägenhet"

Bostadshuset Majsporten består av 103 bostäder fördelade på 85 ettor, 14 tvåor (par- och kompisboende) och fyra treor. 40 % av bostäderna har reserverats för hyresgäster som studerar vid Hanken. Hyrorna och bostäderna enligt följande (läsåret 2024-25):

Etta 24,5-32 m² 534-582 €/mån
Etta + alkov (lämplig även för parboende) 34,5-40,5 m² 661-772 €/mån
Tvåa 37-45,5m² 726-867 €/mån
Kompistvåa (2 separata rum + ett gemensamt rum), 56-60,5m² 937-983 €/mån

För övrigt gäller samma ordningsregler, allmänna villkor samt regler för uthyrning i andra hand som gäller i studiebostäderna vid Majstranden. Läs om nyttiga tips för hyresgäster » Opens in new window

Övriga bostäder i Helsingfors

I Helsingfors kan du söka om studentboende hos:

 

 

Housing Anywhere

 • Hanken har medlemskap i www.HousingAnywhere.com Opens in new window , den internationella studerande-till-studerande boendeplattformen
 • Rummen på platformen erbjuds av studerande som åker på studentutbyte till ett annat land för en semester, t.ex. Erasmus eller internationell praktik,
 • Att använda platformen är gratis för studerande; när du gör en konkret bokning dras dock en administrativ avgift som del av Housing Anywhere’s säkrade bokningssystem.