Databas

Institutionen för redovisning och handelsrätt

Institutionens två huvudämnen, redovisning och handelsrätt erbjuder en gedigen utbildning för en yrkeskarriär inom näringslivet, såsom CGR-revisor, skattekonsult, ekonomidirektör eller redovisningschef. Forsknings- och utbildningsverksamheten vid Hankens båda verksamhetsorter i Helsingfors och Vasa har en stark internationell orientering (flera magisterprogram på engelska). Våra lärare och forskare har goda kontaktytor till näringslivet.

Vi erbjuder ett omfattande curriculum av kandidat- och magisterprogram i redovisning samt handelsrätt och samarbetar med Aaltos handelshögskola. Lärarkåren är involverad i olika ledarutbildningsprogram.

Vårt doktorsprogram är integrerat med Graduate School tillsammans med ledande andra finska ekonomiutbildningar. Forskning inom institutionen täcker bl.a. skatte- och finansieringsrätt, immaterial- och arbetsrätt, handelsrättens teori, internationell redovisning, revision, budgetering och resultatenhetsstyrning.

 

Kim Ittonen
Professor i redovisning
Prefekt för institutionen för redovisning och handelsrätt