Kontakt­uppgifter

Nyttiga hjälpadresser och info om serviceavbrott

Datacentralen hjälper i alla IT/AV relaterade problemsituationer
samt i frågor rörande Datasäkerhet och Dataskydd.
 

help@hanken.fi

E-post till ärendehanteringssystemet

040-3521 386 Internt 386
InfoBITen i Helsingfors Huvudbyggnaden, första våningen.
Öppet under terminerna: Tisdag-Torsdag 11:30-13
Datacentralen i Vasa Vardagar när någon är på plats
(3:e våningen)

Ny användare?

  • Gå till AnvändarId för att se hur du aktiverar din id, och vilka tjänster du har

Vill du byta lösenord?

         Kom ihåg att byta lösenordet på alla ställen där du har det lagrat såsom e-postklient, ditt trådlösa nät, telefon, pekplattor  etc,

Tillgängliga IT tjänster och verktyg:

  • Logga in på denna webbplats och öppna verktygslistan under Verktyg (länk brevid ditt användarnamn). 

Stöd för undervisningen

Ny lärare?

Frågor om studiesystemet Sisu?

Frågor om Moodle?

  • Hjälp med Moodle inom en specifik kurs ges av läraren. Allmät Moodle stöd ges via moodle-help@hanken.fi

Frågor gällande program som behövs i en kurs?

  • Kursens lärare hjälper i första hand.