Kontakt­uppgifter

Nyttiga hjälpadresser och info om serviceavbrott

Datacentralen hjälper i alla IT/AV relaterade problemsituationer
samt i frågor rörande Datasäkerhet och Dataskydd.
 

help@hanken.fi E-post till ärendehanteringssystemet
040-3521 386 Internt 386
InfoBITen i Helsingfors Huvudbyggnaden, första våningen.
Öppet under terminerna: Tisdag-Torsdag 11:30-13
Datacentralen i Vasa Vardagar i Datacentralens utrymmen (3:e våningen)

Ny användare?

Vill du byta lösenord?

Hankens ärendehanteringssystem Requesttracker (RT)
Allmänna hjälpadresser

IT-ärenden: help@hanken.fi
Datasäkerhet & Dataskydd https://www.hanken.fi/sv/it-tjanster/datasakerhet
Webbärenden web-help@hanken.fi
Moodle ärenden moodle-help@hanken.fi
TeachingLab / Undervisningsstöd teachinglab@hanken.fi
Haris ärenden haris@hanken.fi
Exam - digital tentamen e-tent@hanken.fi

 

Tillgängliga IT tjänster och verktyg:


Övriga nyttiga hjälpadresser utanför Datacentralen:

Studieärenden studieinfo@hanken.fi
Biblioteksärenden bibliotek@hanken.fi
HR ärenden personalarenden@hanken.fi
Marknadsföring och kommunikation info@hanken.fi
Fastighetsservice service@hanken.fi

Stöd för undervisningen

Ny lärare?

Frågor om studiesystemet Sisu?

Frågor om Moodle?

  • Hjälp med Moodle inom en specifik kurs ges av läraren. Allmät Moodle stöd ges via moodle-help@hanken.fi

Frågor gällande program som behövs i en kurs?

  • Kursens lärare hjälper i första hand.