Hankens engelskspråkiga magisterutbildning

Ekonomistuderande på Hanken
På den här sidan kan du läsa allmän info om ansökningen till Hankens magisterutbildning på engelska.

Intresserad av att avlägga en ekonomie magisterexamen på engelska vid Hanken?

Vi erbjuder möjligheten till att avlägga en engelskspråkig magisterutbildning i både Helsingfors och Vasa. All information om magisterutbildningen på engelska finns endast tillgänglig på engelska.

When I apply for admission

When I'm admitted