Vad är GPA, GMAT och GRE?

På den här sidan hittar du information om GPA, GMAT och GRE.

Vad är den behörighetsgivande examen?

Den behörighetsgivande examen är den lägre högskoleexamen, alltså den som ger dig behörighet att inleda studier på magisternivå. 

GPA räknas på din examen

För att antas till Hankens magisterprogram krävs ett medelbetyg/medeltal (GPA) på minst god i den behörighetsgivande examen enligt tabellen nedan (beroende på vilken skala som används vid den högskola du fått din examen):

70%            (enligt Hankens tidigare skala 50-100)
3                 (enligt finländsk skala 1-5)
Grade B      (enligt amerikansk skala)

Notera!

GPA räknas på alla de studier som ingår i din behörighetsgivande examen.

Är ditt GPA lägre än 3?

Om ditt GPA är för lågt kan du istället visa din behörighet genom goda resultat i ett GMAT-test med minst 550 eller motsvarande i GRE-test.

Testet måste vara avlagt inom ansökningstiden.

Vad är ett GMAT eller GRE test?

GMAT och GRE är standardiserade internationella test som används för att mäta sökandes akademiska nivå.

Testen används i ansökningsskedet för magister- och doktorandstudier.

Testen mäter sökandes verbala, kvantitativa och analytiska skrivförmåga.

Hur gör jag ett test?

På GMAT- och GRE-organisationerna ordnar testen regelbundet, på deras egna hemsidor kan du läsa om hur du ska förbereda dig för testen.

Testen ordnas inte av Hanken.

Hitta det närmaste testcentret för dig här mba.com (GMAT) och ets.org (GRE). 

Det lönar sig att förbereda sig på hur testet är strukturerat, hurudana frågor det kommer och hur du ska använda din tid under testet.

Notera!

GMAT eller GRE testet behövs enbart om ditt GPA är för lågt. Du måste i så fall fylla ett av följande testkrav: 

Du måste be organisationen som handhar testet att sända det officiella testresultatet (test score report) direkt till Hanken för att vi ska kunna verifiera ditt resultat:

  • GMAT: Institutionskoden för Hanken (institutional GMAT programme code) är NRC-QZ-86. Sökande som tar GMAT ska använda denna kod då de anmäler sig till testet för att resultatet ska sändas till Hanken.
  • GRE: Institutionskoden för Hanken (institutional GRE reporting code) är 8433. Sökande som tar GRE ska använda denna kod då de anmäler sig till testet för att resultatet ska sändas till Hanken.