Programdetaljer

Här hittar du programmet för 7 och 8 november!

Tuesday, November 7th

11.30 - 12.00   Registration and coffee
12.00 - 12.40  Festsalen - 1st Floor  Welcoming words: Rector Ingmar Björkman & Keynote: Minister for European Affairs and Ownership Steering Anders Adlercreutz
12.45 - 13.45 Festsalen - 1st Floor 

Panel 1 (Finnish) - Yliopistojen rooli ja yhteiskunnalliset vaikutukset luonnon monimuotoisuuden kannalta  

13.45 - 14.15   Coffee break
14.15 - 16.45 A306 - 3rd Floor

Leadership workshop: Vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen eurooppalainen osaamiskehys: yliopistojen rooli osaamisen kehittämisessä (Finnish, invitation only) 

14.15 - 16.45 Auditorium A305 - 3rd Floor Parallel Session 1 - Yhdessä kohti vastuullisia, kestäviä ja vaikuttavia hankintoja korkeakouluissa (Finnish, two-day workshop) 
14.15 - 16.45 Auditorium A303 - 3rd Floor Parallel Session 2 - The status quo and future of sustainable investing in Universities (English)
14.15 - 16.45 Auditorium A307, A308 - 3rd Floor & A411 - 4th floor Parallel Session 3 - Alternative approaches for harmonizing carbon measurement and reporting (Finnish)  
16.45 - 17.45   Cocktail and mingle

Welcoming words & Keynote: The European sustainability competence framework for Green Transition and Sustainable Development: the role of universities in knowledge development


Welcome: Rector Ingmar Björkman, Hanken

Keynote: The European sustainability competence framework for Green Transition and Sustainable Development: the role of universities in knowledge development

Keynote: Minister for European Affairs and Ownership Steering Anders Adlercreutz

Place: Festsalen - 1st Floor 

Yliopistojen rooli ja yhteiskunnalliset vaikutukset luonnon monimuotoisuuden kannalta  


Moderator : Riina Koivuranta, University of Helsinki 

Panelists: Professor Kirsi Pauliina Kallio, Tampere University and Luontopanieli; Member of Parliament Atte Harjanne, Vihreät; Member of the Board Sonja Naalisvaara, SYL; Youth nature delegate Alli Pylkkö, Alliance. 

Language: Finnish 

Format: On-site and online 

Place: Festsalen - 1st Floor 

Description: Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen uhkaavat yhteiskuntia kautta maailman. Luonnon monimuotoisuuden suojelu, ylläpito ja heikentyneiden ekosysteemien palautumisen edistäminen ovat tärkeitä elämän edellytyksille maapallolla ja siihen tarvitaan koko yhteiskunnan toimia.
Yliopistojen rooli on luonnon monimuotoisuuden kannalta monitahoinen. Yliopistot tuottavat tutkittua tietoa luonnon tilasta päätöksenteon tueksi, kouluttavat tulevaisuuden osaajia ja vaikuttavat luontoon omalla toiminnallaan eri tavoin. UNIFIn kestävän kehityksen teesi numero 7 koskee juuri yliopistojen roolia seuraavasti: ”Yliopistot noudattavat hiilineutraalin kiertotalouden periaatteita omassa toiminnassaan ja tekevät konkreettisia toimia luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi.” Paneelikeskustelussa pureudutaan yliopistojen rooliin yhteiskunnallisina toimijoina luonnon monimuotoisuuden suojelun, ylläpidon ja ennallistamisen näkökulmasta.

Leadership workshop: Vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen eurooppalainen osaamiskehys: yliopistojen rooli osaamisen kehittämisessä

(invitation only)


Facilitators: Nikodemus Solitander, Hanken 

Language: Finnish 

Format: On-site 

Place: A306 - 3rd Floor  

Description: Mikä suomalaisten yliopistojen rooli on EU:n vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen osaamiskehyksen edistämisessä erityisesti kestävään kehitykseen liittyvien taitojen ja osaamisen osalta? Miten yliopistojen kestävän kehityksen teesit voisivat tukea osaltaan eurooppalaista kestävyysosaamista? Mitä tulisi vielä kehittää? Työpajassa tarkastellaan vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen osaamiskehystä ja pyritään muotoilemaan yliopistojen yhteisiä näkemyksiä ja suosituksia EU-tason viitekehykseen vaikuttamiseksi sekä askelmerkkejä Unifin kestävän kehityksen teesien toteutukseen. 

Työskentelyä alustetaan paneelikeskustelulla, jossa tarkastellaan kestävää kehitystä koskevaa eurooppalaista osaamiskehystä (GreenComp) sekä Unifin keke-teesejä. Panelistien nimet vahvistuvat myöhemmin.
 

Yhdessä kohti vastuullisia, kestäviä ja vaikuttavia hankintoja korkeakouluissa

(two-day workshop) 


Facilitators: Teemu Sorsa & Timo Malmberg, Uniarts 

Language: Finnish

Format: On-site recommended, online available, keynotes and groupwork 

Place: Auditorium A305 - 3rd Floor

Description: Korkeakoulut voivat yhdessä olla kokoaan suurempia vaikuttajia ja yritysten vastuullisuuden kirittäjiä.  

Korkeakoulujen hankintojen vastuullisuutta käsittelevässä työpajassa jaetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä vastuullisuuden huomioimisesta hankinnoissa (esim. tarjouspyyntöjen kriteerit, toimittajayhteistyön keinot) sekä edetään yhdessä kohti korkeakoulujen hankintojen vastuullisuuden ja yhteisen vaikuttavuuden kasvattamista.  

Tavoitteena on luoda toimintatavat ja keinot, joilla vahvistamme korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja yhteistä vaikuttavuutta hankintojen vastuullisuuden alueella. Työpajan ohjelma koostuu puheenvuoroista (Taideyliopiston hankintojen vastuullisuus, Joutsenmerkki esimerkkinä hankintakriteeristä) ja yhteisestä työskentelystä. 

Työpaja on suunnattu erityisesti korkeakoulujen hankintapäälliköille, hankinnoista vastaaville henkilöille ja muille hankintojen parissa korkeakouluissa työskenteleville. Työpajaan ilmoittautuminen edellyttää lyhyen ennakkokyselyn täyttämistä (linkki). Kyselyn tulokset käydään läpi työpajassa.  

Työpaja on kaksipäiväinen, ja sen kieli määrittyy osallistujien kielitaidon mukaan. Työpaja järjestetään ensisijaisesti livenä, mutta siihen on mahdollista osallistua tarvittaessa myös etäyhteydellä. 

The status quo and future of sustainable investing in Universities  


Facilitators: Hanna Silvola, Associate Professor of Accounting, Hanken School of Economics 

Language: English 

Format: On-site recommended, online available, panel and group discussion 

Place: Auditorium A303 - 3rd Floor

Description: Sustainable investing has grown fundamentally during the last decade, not only among professional asset managers and private investors, but also among universities. Global sustainability challenges force investors to consider sustainability-related risks, but at the same time it creates new markets and investment opportunities. What is sustainable investing in practise and how have Finnish universities integrated ESG (environmental, social, governance) perspectives into their own investment strategies? In the panel discussion, we will hear how and why university funds support the green transition with sustainable investing. As an outcome, we’ll became aware of multiple ways on how to integrate sustainability perspectives in investing.

Panelists:

  • Elisabet Jamal Bergström, Head of Sustainability, SEB Investment Management AB
  • Anders G Ekholm, Director of Investments, University of Helsinki
  • Timo Viherkenttä, Doctor of Laws and Senior Fellow, Aalto University School of Business
  • Anders Löflund, Professor of Finance, Hanken School of Economics

This parallel session is useful to the members of universities' investment committees and people working in university administration and to faculty, researchers and students who are interested in investing.

Alternative approaches for harmonizing carbon measurement and reporting


Facilitators: Margareta Björksten, Meri Löyttyniemi (Aalto University) & Tuomo Uusitalo (ACRE)

Language: language tbc 

Format: On-site, working in small groups 

Place: Auditorium A307 & A308 - 3rd Floor 

Description: Yliopistot kehittävät omia hiilijalanjäljen laskentatapojaan ja törmääävät samoihin haasteisiin. Yhteistyöllä kehitystyössä ja harmonisoimalla laskentaa ja raportointia voimme säästää resursseja ja kasvattaa laskennan ja raportoinnin laatua ja vaikuttavuutta. Tässä työpajassa rakennetaan kolme erilaista lähestymistapaa laskennan ja raportoinnin harmonisointiin. 

Kohdeyleisö: yliopistojen hiilijalanjäljen laskennasta ja/tai raportoinnistavastaavat henkilöt 

Osallistujilta odotetaan: Kehitysideoita, hiililaskentaan ja raportointiin liittyvien oman organisaation oppien avointa jakamista. Kukin osallistuja valmistautuu 5 min esitykseen: haasteet ja opit. 

Program (as of 29.9.2023) 

Wednesday, November 8th

08.30 - 08.45   Morning coffee
08.45 - 09.30  Festsalen - 1st Floor Panel 2 (English) - Science-based organizing for sustainability in universities and HEIs
09.30 - 09.45   Technical break
09.45 - 12.15 Auditorium Naava A411 - 4th Floor Parallel Session 4 - How can universities enhance social sustainability? (English) 
09.45 - 12.15 Auditorium A303 - 3rd Floor Parallel Session 1 (continues) - Yhdessä kohti vastuullisia, kestäviä ja vaikuttavia hankintoja korkeakouluissa (Finnish, two-day workshop) 
09.45 - 12.15 Auditorium A307 - 3rd Floor Parallel Session 5 - Transformative sustainability teaching: Creating prefigurative pathways for different university futures (English) 
12.15 - 13.30   Lunch
13.30 - 15.00 Festsalen - 1st Floor Final commentary

Science-based organizing for sustainability in universities and HEIs  


Moderator: Nikodemus Solitander, Hanken 

Panelists: Professor Kimmo Alajoutsijärvi, University of Agder; University Lecturer Sanna Ryynänen, University of Eastern Finland 

Language: English 

Format: On-site and online 

Place: Festsalen - 1st Floor

Description: In this panel, we will together with Kimmo Alajoutsjärvi (University of Agder) and Sanna Ryynänen (UEF) explore the role of research and researchers in the organization of universities in relation to notions such as sustainability and responsibility. We will tackle questions such as: How should Finnish universities be organized to best support global wicked problems such as climate change and structural inequalities? Are Finnish universities stuck in a managerial, ideological prison of accreditations and rankings, and what if anything should be done to break free? What is the future role of activist research and researcher activism? 

Yhdessä kohti vastuullisia, kestäviä ja vaikuttavia hankintoja korkeakouluissa

(two-day workshop continues)  


Facilitators: Teemu Sorsa & Timo Malmberg, Uniarts 

Language: Finnish

Format: On-site (and online on demand), keynotes and groupwork 

Place: Auditorium A303 - 3rd Floor

Description: Korkeakoulut voivat yhdessä olla kokoaan suurempia vaikuttajia ja yritysten vastuullisuuden kirittäjiä.  

Korkeakoulujen hankintojen vastuullisuutta käsittelevässä työpajassa jaetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä vastuullisuuden huomioimisesta hankinnoissa (esim. tarjouspyyntöjen kriteerit, toimittajayhteistyön keinot) sekä edetään yhdessä kohti korkeakoulujen hankintojen vastuullisuuden ja yhteisen vaikuttavuuden kasvattamista.  

Tavoitteena on luoda toimintatavat ja keinot, joilla vahvistamme korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja yhteistä vaikuttavuutta hankintojen vastuullisuuden alueella. Työpajan ohjelma koostuu puheenvuoroista (Taideyliopiston hankintojen vastuullisuus, Joutsenmerkki esimerkkinä hankintakriteeristä) ja yhteisestä työskentelystä. 

Työpaja on suunnattu erityisesti korkeakoulujen hankintapäälliköille, hankinnoista vastaaville henkilöille ja muille hankintojen parissa korkeakouluissa työskenteleville. Työpajaan ilmoittautuminen edellyttää lyhyen ennakkokyselyn täyttämistä (linkki Opens in new window ). Kyselyn tulokset käydään läpi työpajassa.  

Työpaja on kaksipäiväinen, ja sen kieli määrittyy osallistujien kielitaidon mukaan. Työpaja järjestetään ensisijaisesti livenä, mutta siihen on mahdollista osallistua tarvittaessa myös etäyhteydellä. 

How can universities enhance social sustainability?


Facilitators: Inkeri Tanhua, Hanken School of Economics 

Language: English  

Format: On-site 

Place: Auditorium Naava A411 - 4th Floor

Description: At a time of multiple local and global social and ecological crises, the role of institutions and organisations in transitioning to more sustainable ways of living and working is significant. This workshop explores ways to enhance social sustainability in universities, as part of envisioning a more sustainable university. We introduce relevant key concepts and approaches, such as various kinds of sustainability, inclusion, intersectionality and equality. This is followed by a group discussion focused on how social sustainability and ecological sustainability can be brought together and enhanced on more individual and more organisational levels. We will bring insights from the group discussions together to be presented at the Final Commentary. Participants of the workshop will receive a resource list on gender, intersectionality and sustainability. No preparation is required from participants. 

Transformative sustainability teaching: Creating prefigurative pathways for different university futures  


Facilitators: Nikodemus Solitander, Hanken 

Language: English 

Format: On-site recommended, online available

Place: Auditorium A307 - 3rd Floor

Description: In this workshop we build on the idea that “the path to sustainability is obstructed by our own inability …as a collective to imagine what a sustainable future may look like. We are facing a crisis of the imagination, or more accurately, crises of our social, economic, and political imaginaries” (Bendor 2018, 132) – including how and what we teach. The workshop, drawing on the method developed by Erik Olin Wright, will illustrate the use of radical imaginations in the classroom by collectively exploring how a “fully sustainable” university would work terms of curriculum design, research, and support services.