Externa nätverk

Kurser arrangerade av Hankens samarbetspartners

Hankens samarbetspartners

Hankens doktorander har möjlighet att delta i forskarkurser och seminarier som ordnas av högskolans samarbetspartners, bl.a. av doktorsprogrammen. Möjligheterna att delta i kurser och seminarier utomlands är många.

Många av våra samarbetspartners erbjuder även såväl doktorander som forskare möjlighet att tillbringa en eller flera terminer vid ett annat universitet. I många av fallen ingår även möjlighet till finansiering av vistelsen. Om detta känns som ett alternativ för dig kan du utöver informationen på denna sida även bekanta dig med informationen om studier utomlands samt finansieringsinformationen.

Doktorandprogram i Finland:

KATAJA
Det nationella forskarutbildningsprogrammet i företagsekonomi

FDPE
Det riksomfattande finländska forskarutbildningsprogrammet i nationalekonomi

Forskarskolan i stokastik och statistik
FGSS
 

RYM-TO
Rakennetun Ympäristön tohtoriohjelma
 

Övriga nationella samarbetspartners

StatNet
Hanken är medlem i StatNet, som ordnar kurser och seminarier i statistik. StatNet har också en egen e-postlista via vilken distribueras information om bl.a. kurser, seminarier och lediga tjänster

Universiteten i Finland
Du kan också ansöka om att få gå på forskarkurser vid andra finländska universitet (förutsatt att du får rätt att delta i kursen). Du kan också följa med exempelvis disputationer och publikationer vid andra universitet

Språkalliansen
Språkalliansen är ett språksamarbete mellan universiteten i Helsingforsregionen. Språkalliansen anordnar skräddarsydda språkkurser för samarbetsuniversitetens svenskspråkiga studerande och koordinerar utvecklingsarbete i fråga om språkundervisningen. Språkalliansen erbjuder t.ex. kurser i vetenskapligt skrivande på svenska.

 

Utländska doktorandprogram

Nord-IB
Nord-IB (The Nordic Research School in International Business) är ett program som ordnas i samarbete med nordiska handelshögskolor. Programmet kan avläggas som en del av forskarstudier och består av en sex modulers helhet som sträcker sig över en period på två år. För närmare information besök hemsidan.

Övriga utländska samarbetspartners

EIASM
EIASM (European Institute for Advanced studies in Management) är ett europeiskt nätverk för forskning och forskarutbildning. Hanken är medlem i EIASM och därför kan våra doktorander och forskare delta i EIASM aktiviteter till ett förmånligt pris. Det lönar sig att regelbundet besöka EIASM:s webb-sidor, eftersom de innehåller nyttig information. Via EIASM:s hemsida kommer du också till EDEN (EIASM:s Doctoral Education Network) och EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration). På EIASM:s hemsida finns en länk till kalendariet "Calendar of Activities" och ett antal länkar till vetenskapliga samfund som representerar olika vetenskapsgrenar. Årligen brukar de olika disciplinerna ordna var sin europeiska konferens. Oftast ordnas i samband med dessa också en pre- eller post-konferens, workshop, tutorial eller Summer School för doktorander. 

EDAMBA
EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) ordnar kurser och seminarier. OBS! Deltagare till EDAMBAs Research Summer Academy (tidigare Summer School) nomineras av studerandenas hemuniversitet - inga ansökningar får skickas direkt till EDAMBA, utan sänds via Enheten för forskning och internationella ärenden! Du kan kontakta Stipendieombudsmannen för tilläggsinformation om ansökningsprocessen om du är intresserad av att delta.

NordForsk
NordForsk är en nordisk forskningsorganisation underställd Nordiska Ministerrådet. NordForsk finansierar och stöder forskningssamarbete, forskarstudier och mobilitet inom Norden. På hemsidan finns bl.a. information om forskarkurser som delfinansieras av NordForsk. För dessa gäller vanligen att en del av kostnaderna för deltagandet och resor täcks av NordForsk (kursarrangören ansöker om dessa medel, inte forskarstuderandena själva).

Nordic Centre Fudan University
Nordic Centre är en plattform för att inleda och utveckla forsknings- och utbildningsaktiviteter, konferenser och kurser för nordiska och kinesiska forskare och studenter. Idag är mer än 20 universitet från Sverige, Finland, Norge och Danmark medlemmar i centret. Fudan university i Shanghai är centrets kinesiska medlem.

Nordic Finance Network (NFN)
Nordic Finance Network (NFN) är ett nätverk för forskning och forskarutbildning i finansiell ekonomi. NFNs främsta uppgift är att stöda samarbete inom forskarutbildning. NFN har startats på initiativ av två nationella forskarutbildningsprogram och fyra institutioner i finansiell ekonomi i de Nordiska länderna. Nätverket består av universitet i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Nordic Network in Economics (NNE)
Nordic Network in Economics (NNE) är ett nätverk som kompletterar de nationella doktorandprogrammen genom att erbjuda verktyg för att förbättra kvaliteten och diversiteten inom forskning och forskarutbildning i de deltagande länderna. NNE stöder aktivt mobilitet och samarbete mellan nordiska och estniska forskarstuderande och forskare.

Nordiska Företagsekonomiska Föreningen (NFF)
Nordiska Företagsekonomiska Föreningen (NFF, Nordic Academy of Management) arbetar för att stärka och utveckla forskning, utbildning och praktik inom företagsledning i de nordiska länderna. Hanken är medlem i NFF och således kan våra doktorander ta del av det utbud som NFF erbjuder.

Övriga länkar

ResearchGate - Professional network for scientists, är en online community för forskare där man t.ex. kan leta efter forskarjobb och samarbeta med andra forskare och doktorander.