| 31.05.2023

Bäst presterande Hankenstudenter premierades

Bäst presterande studenter premierades 2023
Hanken har instiftat utnämningar till de bäst presterande studenterna på både magister- och kandidatnivå samt de bäst presterande kandidatstudenterna som åker på utbyte. Utnämningarna är benämnda efter högskolans hedersdonatorer.

Rektor tilldelar de bäst presterande studenterna ett stipendium, den s.k. Rector's list hedersutnämningen, på 500 euro. Det här stipendiet utdelas till de 5% av studenterna som presterat bäst, både på kandidat- och magisternivå.

Premieringarna delades ut under festliga former på Hanken i Helsingfors 30.5.2023. De premierade studenterna som gett sitt samtycke till publicering hittar du här: Premierade studenter 2023 Opens in new window