Kandidatexamens struktur

Här finner du information om den svenskspråkiga kandidatexamens uppbyggnad.

Ekonomie kandidatexamen (180 studiepoäng sp, tre år) på Hanken består av

 

OBS! Denna information gäller endast Hankens kandidatprogram på svenska.

N.B.! This information only concerns Hanken's Bachelor programme in Swedish.

I din kandidatexamen kan du räkna till godo högst 90 sp av studier som du avlagt vid någon annan högskola (yrkeshögskola eller universitet) i Finland eller utomlands.

Din kandidatexamen består av följande delar:

Obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper (55 sp)

De obligatoriska grundkurserna ger dig en introduktion till varje ämne på Hanken, samt en bra grund för studier i ekonomi. Du ska avlägga alla grundkurser under ditt första studieår. En lista på grundkurserna hittas på sidan för nya kandidatstuderande. Till grundkurserna hör också en obligatorisk kurs i akademiska studiefärdigheter.

 

Språkstudier (min. 24 sp)

I kandidatexamen ska du ha

  •     två främmande språk, minst 6 + 6 sp i vardera språket
  •     studier i svenska och finska, minst 6 + 6 sp

Som främmande språk kan du studera engelska, tyska, franska och spanska. Vi rekommenderar att du avlägger ditt främmande språk och engelskan under ditt första läsår.

OBS! Du som haft svenska som skolbildningsspråk och har lägre studentexamensvitsord i finska än C i A-finska (lång kurs), eller M i B-finska (kort kurs) ska avlägga kursen 5729 Kieliopin kertauskurssi under ditt första studieår.

Du som haft finska som skolbildningsspråk rekommenderas avlägga kurserna 5645 Repetitionskurs i svensk grammatik och 5657 Förberedande kurs i svenska under ditt första studieår.

Läs mera om hur du väljer rätt kurser i svenska och finska på sidan om de inhemska språken.

 

Huvudämne (min. 60 sp)

I slutet av ditt första studieår väljer du ett huvudämne. För att kunna välja finansiell ekonomi som huvudämne behöver du uppfylla vissa tröskelkrav, i övrigt är det fritt fram att välja bland huvudämnena. Du hittar mera information på sidan om huvudämnesvalet i Helsingfors och sidan om huvudämnesvalet i Vasa.

 

Utlandstermin (min. 8 sp)

Du kan avlägga utlandsterminen antingen i form av utbytesstudier eller utlandspraktik. Utlandsterminen är obligatorisk för dig som antagits via inträdesprovet år 2009 eller senare, eller via öppna universitetet år 2010 eller senare.

Om du väljer utbytesstudier kan du:

  • Bilda ett biämne av dina utbytesstudier, förutsatt att du avlagt minst 25 sp på utbytet, varav minst 15 sp ska vara ekonomiska vetenskaper
  • Ha både utbytet som biämne och ett annat biämne på Hanken
  • Sprida ut utbytesstudierna så att de exempelvis ingår i ditt huvud- eller biämne, men för att kunna göra det behöver du ämnesansvarigas godkännande. Då behöver du avlägga ett annat biämne på Hanken. 

Om du väljer utlandspraktik jobbar du minst tre månader utomlands och skriver på basis av arbetet en praktikrapport. Praktikplatsen och rapporten måste godkännas av ditt huvudämne. Utlandspraktiken ger dig 8 sp. Om du väljer utlandspraktik måste du avlägga ett biämne på Hanken.

 

Biämne (min. 25 sp)

I kandidatexamen ska också ingå minst ett biämne. Ett biämne innebär minst 25 sp i ett och samma ämne. Du kan läsa mera om de olika biämnesmöjligheterna på sidan om ämnesvalet i Helsingfors och sidan om ämnesvalet i Vasa.

Om du avlägger ett biämne i ekonomiska vetenskaper på Hanken ingår ämnets grundkurs i regel i biämneshelheten.

Du kan också ha flera biämnen inom din kandidatexamen, till exempel utbytesstudierna och ett ekonomiskt ämne eller ett språk.

 

Valfria studier (så att du uppnår minst 180 sp)

Ifall de obligatoriska grundkurserna, språkstudierna, huvudämnesstudierna, biämnesstudierna samt utlandsvistelsen sammanlagt blir mindre än 180 sp måste du även inkludera valfria studier i din kandidatexamen så att omfattningen i examen blir minst 180 sp.'

Valfria studier i kandidatexamen kan bestå av vilka kurser som helst som du avlagt på Hanken, eller kurser du avlagt vid någon yrkeshögskola eller vid något annat universitet.

I Sisu kan du använda sökordet BSC-ELECTIVES för att hitta valfria kurser på kandidatnivå.