Forskning

Biblioteket bokgrottan bokhyllor
Vi bedriver forskning vid Hankens Center för språk och affärskommunikation.

 

Forskning vid Språkcentret

Vid Hankens Center för språk och affärskommunikation bedrivs inte bara undervisning utan även forskning och många är involverade i olika samarbetsprojekt. Här får du reda på vilka som forskar vid Språkcentret, läs mera om forskarna på Hanken i Hankens forskningsdatabas HARIS.

 

Aktuella forskningsprojekt

Många intressanta forskningsprojekt genomförs i samarbete och är således språk- och ämnesöverskridande, trots att deltagaren representerar ett visst språk. Länkarna nedan tar dig vidare till mer information om sådana aktuella samarbetsprojekt.

 

LEADERSHIP PIPELINE & QUALITY IN HIGHER EDUCATION – The academic environment has become more complex than ever. Demands for efficiency, qualitative teaching, and administration, combined with the digital leap taken during the COVID-19 pandemic, has created new challenges in higher education. Responding to these challenges requires a multidisciplinary approach and that's why we have created a network, which enhances cooperation between different faculties at the University of Helsinki, together with Hanken School of Economics.

 

Språkboost - Kielibuusti – I projektet Språkboost utvecklas undervisningen i de inhemska språken för att effektivt motsvara de behov som finns hos internationella experter som rekryteras till Finland eller som redan finns i landet.

 

2DIGI2 – 2DIGI2 is a two-year project, 2022-2023, involving teachers and staff from twelve language centres around Finland. The project is a continuation of 2digi aiming at assisting language centre teachers in navigating the rapidly changing digital teaching environment.

 

UniStart Deutsch @ NBL – UniStart Deutsch @ NBL-projektet är ett tioårigt projekt som syftar till att studera tyska språkkunskaper och attityder till att lära sig tyska bland förstaårsstudenter i de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Den tyska avdelningen vid Svenska Handelshögskolan har deltagit i projektet sedan 2019. Språknivån för förstaårsstuderande i tyska testas på ett standardiserat sätt med hjälp av OnSET-testet. Dessutom samlas uppgifter om studerandenas språkbiografi, inlärningsmotivation och språkattityder in i en online undersökning.

 

Projektet Finlandssvenskars skrivande i arbetslivet (FISKAR) – Kommunikationen i arbetslivet förändras när det gäller kanaler och språk. Forskningen på området behöver kompletteras, varför det vid Hankens Center för språk och affärskommunikation har startats ett forskningsprojekt om kommunikation i arbetslivet. I projektet riktas intresset mot hur svenska och finska används i dagens arbetsliv, men självklart tangeras också engelskan.

 

Språket utvecklas ständigt, och som digital natives driver vi en ny våg av språkliga förändringar. Nya generationer omformar vårt sätt att använda språk och nu i den alltmer digitala världen har förändringarna lagt i en ny växel. Flerspråkig kommunikation är numera en norm och gränserna mellan talspråk och skriftspråk har blivit suddiga. Vi anser att dessa trender är betydelsefulla och värda att utforskas och kartläggas. 

Projektet Snabbmeddelanden på flera språk: fokus på WhatsApp i finlandssvensk digital kommunikation samlar in en textkorpus, MMWAH – Multilingual / Multimodal WhatsApp Discussions Hanken. Projektet samlar in data kring unga vuxnas språkanvändning i datormedierad kommunikation. Sponsorering har i nuläget beviljats av Svenska Kulturfonden, som finansierat verksamhet för två år.   

Forskning inom respektive språk

Forskning bedrivs även inom respektive språkavdelning, av forskare som representerar dessa språk. Länkarna nedan tar dig vidare till dessa forskares profil på Hankens forskningsdatabas HARIS, som är den samlade ingången till all forskning som bedrivs på Hanken. I HARIS kan du läsa mera om bland annat publikationer, aktiviteter och aktuella projekt för samtliga forskare och språk.