Att använda ditt användar-id

Basinformation om ditt användar-id och vad du kan använda det till.

När du undertecknat ditt användaravtal är du förpliktad att följa Hankens IT-regler och datasäkerhetsföreskrifter

 • Du får använda ditt användar-id för studier, jobb eller forskning vid Hanken!
 • Du får inte använda det för kommersiellt bruk (t.ex. egen firma) eller kriminellt bruk (t.ex. kedjebrev!)!
 • Förvara aldrig lösenord och användar-id på samma ställe!
 • Använd aldrig samma lösenord, dvs. ditt Hankenlösenord, på andra externa IT-tjänster
 • Du ansvarar personligen för att ditt användar-id och ditt lösenord inte råkar i fel händer!

Tjänster du har tillgång till

Några av de tjänster du har tillgång till med ditt användar-id listas här. Observera att din id kan finnas i lång eller kort form i olika tjänster:
Du kan

Under Program och manualer hittar du en del hjälp om program och system du behöver på Hanken.

Program installerade på Hanken datorer hittar du under datorer, liksom också något om de program du kan installera på din hemdator.

Olika former av ditt användar-id

 • dittanvandarid  - kort version (t.ex. s151342 eller ojamkeas) används i de flesta tjänster på Hanken, webben, datorinloggning, Sisu, Moodle, e-post, Office365 etc
 • dittanvandarid@student.hanken.fi - använder du för din studerande office365 e-post och övriga office365-tjänster
 • dittanvandarid@hanken.fi - används för Eduroam - wlan som fungerar på många universitet världen över.
 • Personal och doktorander använder också dittanvändarid@hanken.fi för att logga inpå Office365 (e-post mm.)

En Hanken dator

 • Observera att du alltid måste logga in för att kunna använda högskolans datorer!
 • Om du inte bytt ditt första lösenord, eller om det är för gammalt, uppmanas du byta lösenord innan du kan gå vidare.
 • Första gången du loggar in  på en viss Hankendator kan det dröja en stund innan du kommer in
 • personalen kommer åt alla sina nätskivor både från en studentdator i datorsalarna och lärardatorerna i undervisningssalarna. 

Skivutrymme på Hanken server

Du har ett eget hemkartotek på nätet (H:) som du kommer åt från alla Hankens datorer (men inte från trådlöst nät och egen dator). Din Onedrive for Business under office365 kommer du åt varifrån som helst. Anställda har tillgång till VPN Opens in new window

Du ser också vissa andra nätskivor såsom

 • Opentemp för temporära filer du vill dela (filerna förstörs med jämna mellanrum därifrån och är öppna för alla),
 • APPS
 • Om du är anställd: Gruppkartotek G: för din grupp (FLO/ekonomi/...) där du kan dela filer med alla inom din grupp.
 • Om du är anställd: SAM en gemensam skiva för att dela filer mellan enheter för längre tider.
 • Om du har en bärbar Hankendator kan du ibland behöva mappa nätskivorna för att se dem.

Egen nätutrymmeskvot (H:)

Du har följande utrymme för egna filer på Hankensnät:

 • Personal: 5 Gb
 • Studerande: 1 Gb

Säkerhetskopiering

Det du sparar på Hankens nät på ditt hemkartotek H: (eller personalens gruppkartotek) säkerhetskopieras varje natt. Övriga nätplatser bör du själv säkerhetskopiera. OneDrive och Office365 finns tillhanda ca 30 dagar, i gamla versioner, men säkerhetskopieras inte.

Stora filer

Du kan komprimera stora filer med tex ZIP-programmet som finns installerat på datorerna i datorsalarna.

Du kan skicka stora filer via Funettjänsten Filesender Opens in new window

Kom ihåg att städa ditt nätutrymme och postlådan med jämna mellanrum!