Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS

Enligt universitetslagen skall varje högskola/universitet ha en studentkår i vilken alla studerande på kandidat- och magisternivå är medlemmar.

Svenska Handelshögskolans Studentkår, SHS, grundades år 1909. Under årens lopp har kåren haft ett flertal namn och verksamhetsformer; sin nuvarande status som studentkår fick SHS i samband med högskolereformen år 1975. Studentkåren är ett autonomiskt offentligrättsligt samfund om vars verksamhet stadgas i universitetslagen.

Medlemskap i studentkåren

Idag är Svenska Handelshögskolans Studentkår en service- och intressebevakningsorganisation för dess 2300 medlemmar. Samtliga studerande vid Svenska handelshögskolan är medlemmar av SHS – ett medlemskap som bland annat berättigar högskolans studerande olika förmåner, såsom hälsovård via Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS och rabatterade tåg-, buss- och flygbiljetter.

Studerandes påverkningsmöjligheter via studentkåren

Studentkåren har studeranderepresentanter i de flesta organ på Hanken. Representanternas uppgift är att se till att de studerandes röst blir hörd då beslut som berör studerande fattas. De flesta representanter utses av studentkårens styrelse, med undantag av studeranderepresentanterna i universitetskollegiet, högskolans styrelse samt enhetsrådet i Vasa. Läs mera om studeranderepresentanterna här.