Rekvisition, utbetalning och återbetalning

Rekvisition, utbetalning och återbetalning

Rekvisition av beviljat stipendium

Rekvisitionen görs i ansökningssystemet där stipendiaten ger sina bankkontouppgifter och personnummer. Rekvisitionsblanketten skall skickas in i elektronisk form i ansökningssystemet samt också undertecknas och skickas till stipendieombudet (stipendieombud@hanken.fi) för att stipendiet skall kunna utbetalas.

Utbetalning av stipendier

Stipendierna betalas ut ungefär två gånger per månad.

Utbetalning av stipendium är endast möjligt då stipendiemottagaren rekvirerat det beviljade stipendiet (se info ovan).

OBS! Om den sökande inte kan utnyttja det beviljade stipendiet för det i ansökan avsedda ändamålet (i regel inom ett år från beslutet) återgår de beviljade medlen till fonden. Vänligen fyll i rekvisitionsblanketten även om du inte kan utnyttja stipendiet genom att kruxa för det alternativet på blanketten, lämna in den i systemet samt skicka den till stipendieombud@hanken.fi.

Återbetalning av stipendier

Om det beviljade stipendiebeloppet överskrider kostnaderna för det ändamål som stipendiet beviljats för, ska den övergående summan återbetalas. Oanvända, redan utbetalda stipendiemedel skall återbetalas till Stiftelsen Svenska handelshögskolans konto:

Nordea IBAN: FI93 2185 3800 0001 32 
SWIFT/BIC : NDEAFIHH

Betalningen skall förses med namn, stipendiets nummer (finns på beslutet) och texten "återbetalning av stipendium". Vänligen informera även stipendieombudet ifall du återbetalar stipendiet: stipendieombud@hanken.fi