Inspirerande Individer vid Hanken Business Lab

Denna intervjuserie kommer att vara ett kontinuerligt koncept som fokuserar på att lyfta fram den rika mångfalden av intressanta individer som besöker eller har en koppling till Hanken eller Hanken Business Lab.

Jan Vapaavuori

Första gästen av intervjuserien är ingen mindre än borgmästaren av Helsingfors Jan Vapaavuori. Vapaavuori fick utmärkelsen som hedersdoktorand på basen av en framgångsrik och långvarig karriär inom näringslivet och samhället.


Jannica Fagerholm

Från och med 2019 är Jannica Hankens nya styrelseordförande vilket ger henne ett unikt perspektiv på ledarskap i dagens samhälle. Det var givande att höra hennes tankar kring vilka egenskaper som behövs för att vara en god ledare och hur eleverna på Hanken kan kombinera analytiska färdigheter med kreativitet för att förbli konkurrenskraftiga på framtidens arbetsmarknad.


Kalle Löövi

Kalle Löövi, chef för internationell verksamhet vid Röda korset, ger sina tankar kring entreprenöriellt tänkande och ledarskap inom humanitär logistik.


Ilkka Brotherus

Genom att vara huvudägare av Sinituote Ab sedan 1988 och fungera som VD fram till hösten 2018 har Ilkka kunnat utveckla en förståelse för vad det innebär att vara en "bra" ledare. I intervjun diskuterar Ilkka sin relation med Hanken samt sina tankar om entreprenörskap och ledarskap baserat på hans egna erfarenheter.