Blanketter

En blankettbank för studerande.

Denna sida innehåller studieadministrativa blanketter du kan behöva under sin studietid.

Läs noggrant igenom blanketten - du måste kanske be om namnunderteckningar eller bifoga intyg innan du kan lämna in blanketten!

När du har avlagt alla studier och lämnat in din avhandling måste du ansöka om att få ditt examensbetyg, det utfärdas inte automatiskt.

Blanketten för betygsansökan och mera information finns på sidan Examensbetyg.

Studerande vid andra finländska högskolor som tar kurser vid Hanken ska fylla i en blankett för ansökan om studierätt för samarbetsstudier. Detta gäller även studerande som ansöker enligt JOO-avtalet.

Blankett för ansökan om samarbetsstudier i Helsingfors https://forma.hanken.fi/lomakkeet/3088/lomake.html Opens in new window

Blankett för ansökan om samarbetsstudier i Vasa https://forma.hanken.fi/lomakkeet/2294/lomake.html Opens in new window

Ifall du har kurser som blivit föråldrade ska du uppdatera dina gamla kurser. Här kommer du till ansökningsblanketten för uppdatering av föråldrat studieavsnitt Opens in new window .

 

 

Registreringsblankett för gästande doktorander.doc

Du kan ansöka om studierabatt genom att ha ett studiekort med en ikraftvarande läsårsdekal. Om du inte har ett studiekort eller ifall dina uppgifter har ändrat sedan du senast uppdaterade ditt studiekort, kan du ansöka om studierabatt genom att få denna blankett undertecknad i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa. Lokaltrafiken i Vasa kräver ett närvarointyg för att aktivera förmånen.

Mera information: https://www.hsl.fi/sv/biljetter-och-priser/rabattbiljetter/studerande eller fyll i blanketten

I Vasa: http://www.vaasanpaikallisliikenne.fi/

Du som är kandidat- eller magisterstuderande och har begränsad studierätt kan vid behov ansöka om tilläggstid ifall dina studier fördröjts. Ansökan gör du  elektroniskt inom maj eller november beroende på om din studierätt om din studierätt tar slut i juli eller december.
Elektronisk ansökan för kandidatstuderande
Elektronisk ansökan för magisterstuderande

Om du har glömt att närvaro- eller frånvaroanmäla dig för läsåret måste du först ansöka om återinskrivning via denna elektroniska blankett: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1841/lomake.html Opens in new window

 

Ifall du inte längre vill studera på Hanken kan du avsäga dig din examensstudierätt genom att fylla i följande e-blankett: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/2457/lomake.html

 

Saknar du finska bankkoder eller finskt personnummer kan du skriva ut och/eller fylla i följande blankett och skicka den till studieinfo@hanken.fi: