Forskarkurser

Information om Forskarkurser.

Forskarkursernas uppläggning i examen

I doktors- och licentiatexamen ingår 60 studiepoäng (sp) forskarkurser. Dessa består av forskarkurser i huvudämnet och ämnen som stöder huvudämnet och allmänmetodologiska forskarkurser eller forskarkurser i vetenskapsteori eller motsvarande kurser av metodkaraktär.

De kurser som kan ingå i huvudämnet eller ämnen som stöder huvudämnet avgörs av examenshandledaren. Kurser erbjuds dels av Hanken, dels av andra universitet, eller av doktorsprogram såsom KATAJA och KAVA i Finland och utomlands t.ex. i EIASMs program.

Kurserna behöver inte vara direkt relaterade till ditt specifika avhandlingsprojekt, de kan mycket väl vara kurser som behandlar en större helhet inom ditt huvudämne eller kurser som tangerar ditt tema på något sätt. Många huvudämnen bygger upp helheten så att alla doktorande oavsett avhandlingstema skall avlägga dem alla eller största delen av dem. Tanken är då att ge dig för framtiden en mer gedigen allmän kunskap om den disciplin du studerar inom, specialiseringen inom ditt ämne sker sedan genom ditt avhandlingsarbete. Att finna kurser vara speciellt inriktade på ditt fokuserade avhandlingstema är i de flesta fall närmast omöjligt.

De allmänmetodologiska och vetenskapsteoretiska kurserna är kurser som erbjuds studerande oberoende av huvudämnet. Sådana kurser erbjuds dels av Hanken, dels av andra universitet, eller av forskarutbildningsprogram såsom KATAJA och KAVA. Prestationer kan även avläggas utomlands och tillgodoräknas inom examen.

Då du avlagt kurser motsvarande 60 studiepoäng enligt ovan finns det inget som hindrar att du fortsätter att delta i forskarkurser. Studiepoäng för dessa extra kurser behöver dock inte införas i studieregistret som "överkurser". Samla istället på intygen och lägg med kurserna i din CV och i eventuellt matrikelutdrag. Notera dock att de flesta kursarrangörer, om det finns ett begränsat antal studieplatser, naturligtvis ger förkörsrätt till sådana studeranden som faktiskt behöver prestationen för sin examen.

Studieprestationer inom doktorsprogrammet förfaller då tio år förflutit från dess fullgörande om inte examen innan nämnda tidpunkt avlagts. Studier som föråldrats måste uppdateras för att kunna inkluderas i examen. 

Kurser och andra evenemang som vanligtvis inte ger studiepoäng

Utöver kurser som skall beräknas ingå i en forskarexamen finns en hel del aktiviteter som forskarstuderande förväntas delta i för att förkovra sina forskningskunskaper och framskrida med sitt avhandlingsarbete. Många av dessa aktiviteter ger inte studiepoäng. Hit kan höra t.ex. konferenser, korta seminarier, olika tutorialer, workshops och dyl. Din examenshandledare avgör vad som kan ge studiepoäng och vad som inte ger det. Evenemang som inte kräver annat av dig än närvaro och presentation av ditt eget papper kan du dock utgå ifrån att med största sannolikhet inte ger studiepoäng, men nog däremot goda erfarenheter och kontakter och hjälp i ditt avhandlingsprojekt.

Fortbildningskurser i t.ex. undervisningsteknik ger inte studiepoäng. Har du t.ex. deltagit i en pedagogikkurs kan du inte få studiepoäng för den. Däremot är det intyg du får från en sådan kurs mycket värdefullt och du skall komma ihåg att skriva in den i ditt CV.

Kurser och examina (eller delar av en examen) som du avlagt före du blivit antagen till doktorsprogrammet vid Hanken, och som ansetts ge dig behörighet för studierna, kan inte inkluderas i din examen.

Licentiatseminarium, arbetspraktik och språkkurser berättigar inte till studiepoäng.