Kompetensmål

Hankens fyra AOL lärandemål
Lärande mål finns formulerade för alla Hankens program.

>>Länkar till andra AoL-sidor i menyn till höger (kräver inloggning)

Utgående från vår mission och examensstadga har Hanken formulerat kompetensmål som berättar vilka kunskaper våra studerande uppnår med vår utbildning. Därefter har mätbara förväntade lärresultat (learning outcomes) utarbetats för att vi ska se hur väl de studerande uppnår kompetensmålen. Kompetensmål finns för kandidatprogrammet, magisterprogrammet, MBA-programmet (fortbildning) och doktorandprogrammet.

Varje program har fyra kompetensmål som baserar sig på följande allmänna kunskaps- och färdighetsområden:

  1. Kunskaper i ekonomiska vetenskaper
  2. Analytiska färdigheter och kritiskt  tänkande
  3. Kommunikationsfärdigheter
  4. Globala kompetenser

 

Nedan hittar du de olika programmens enskilda kompetensmål för AoL-mätningarna: