Disputation doktorsavhandling
|
30.11.2023
Allt eftersom osäkerheten i samband med beslutsfattares agerande ökar runt om i världen har detta en betydande inverkan på finansmarknaderna. Oavsett om det är den veckovisa dynamiken på företagsobligationsmarknaden eller handeln med värdepappersfonder har osäkerheten en stor och bestående inverkan.
Carlos Diaz Ruiz at the Science Carnival in Vaasa
|
28.11.2023
Varför ska vi bry oss om vissa vill tro att jorden är platt? Enligt Carlos Diaz Ruiz, forskardoktor vid Svenska handelshögskolan (Hanken), har alla i ett fritt samhälle rätt till sina övertygelser, även om de är felaktiga. Problemet är inte att övertygelsen är felaktig, utan hur denna grupp använder övertygelsen som ett slagträ för att undergräva demokratin.
Ulf Kristersson
|
27.11.2023
– Jag har en tradition av att besöka handelshögskolor på alla möjliga platser. Handelshögskolornas kombination av samhällsintresse, entreprenörskap och ekonomi, där ligger väldigt mycket av den stora framtiden. Det konstaterade Sveriges statsminister Ulf Kristersson då han besökte Svenska handelshögskolan (Hanken) måndagen 27.11.
Gamla kläder på hög
|
24.11.2023
Ett nytt EU-direktiv kräver att alla uttjänta textiler, det vill säga kläder som inte längre kan användas, ska samlas in separat, sorteras och sedan återanvändas eller återvinnas. Enligt biträdande professor Anna Aminoff är textilåtervinning, inklusive separat insamling och sortering, en dyr och komplicerad process som lägger ett stort ansvar på konsumenterna – men situationen håller förhoppningsvis på att långsamt förbättras.