Magisterstudier

Information om magisterstudier på svenska.

OBS! Informationen på denna sida gäller endast studerande vid Hankens svenskspråkiga magisterprogram!

Ekonomie magisterexamen (120 sp)

Hankens magisterprogram består av 120 studiepoäng och avläggs på två år. Av dessa 120 sp avlägger du minst 90 sp inom det huvudämne du har antagits till. Varje huvudämne på Hanken har sin egen studieplan. Studieplanen innefattar alla de kurser som du måste avlägga för att kunna utexamineras.

En studiepoäng förutsätter 27 timmar arbete av studenten. Enligt normal studietakt avlägger du 30 sp per termin och ungefär 60 sp per läsår.

Under det första studieåret avlägger du majoriteten av dina huvudämnesstudier samt språkstudier. Under det andra studieåret avlägger du seminariekursen, pro gradu-avhandlingen samt valfria studier.

Examensstruktur

Visualisering av magisterexamensstrukturen. Magisterexamen består av minst 90 sp huvudämnesstudier (inklusive avhandling pro gradu 30 sp), minst 5 sp språk, samt valfria studier så att 120 sp uppnås.

Huvudämne (min. 90 sp)

Inom magisterexamen avlägger du minst 90 sp inom det huvudämne du har antagits till. Varje huvudämne på Hanken har sin egen studieplan som innefattar alla de kurser som du måste avlägga för att kunna utexamineras.

I studieplanen för alla huvudämnen ingår pro gradu-avhandlingen (30 sp), en seminariekurs (5 sp), Global Competence-modulen (2 + 3 sp) och metodikstudier (5-10 sp). Därtill kan huvudämnets studieplan innehålla andra obligatoriska kurser, samt valbara kurser så att du uppnår 90 sp i huvudämnet.

Här kan du läsa mera om pro gradu-avhandlingen.

 

Studier i språk- och affärskommunikation (min. 5 sp)

I magisterexamen ingår också minst 5 sp studier i språk- och affärskommunikation. Dessa kan bestå av vilket språk som helst, eller en kombination av olika språk.

I din studieplan i Sisu hittar du en lista på rekommenderade språkkurser, men du kan även välja andra kurser som inte finns på listan.

Du som fått din tidigare skolutbildning i Finland (avgångsbetyg från grundskola och/eller gymnasium) med svenska eller finska som skolspråk måste uppvisa de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 424/2003 Opens in new window  antingen i kandidat- eller magisterexamen. Om du inte har uppvisat dessa språkkunskaper i samband med en tidigare högskoleexamen avlagd i Finland måste du göra det inom din magisterexamen vid Hanken. Läs mera om kraven och hur du kan uppfylla dem på sidan om magisterexamens struktur.

 

Valfria studier

För att kunna utexamineras behöver du ha avlagt minst 120 sp sammanlagt. Utöver dina huvudämnesstudier och språkstudier behöver du oftast även fylla på med valfria studier. Valfria studier i magisterexamen kan innefatta studier på kandidat- eller magisternivå.

Om du vill kan du även avlägga ett biämne. För att studierna ska bilda ett biämne krävs minst 25 sp inom ett och samma ämne.