Introduktionsdagar för nya magistersstuderande 2024

Introduktionsdagarna för nya magistersstuderande som studerar på svenska och magistersstuderande som studerar på engelska ordnas gemensamt. Dagarna ordnas således på engelska framför allt.
  • Du kan endast delta i introduktionsdagarna på den studieort som du har fått en studieplats för. Om du har antagits till Vasa, skall du delta i introduktionsdagarna i Vasa och vice versa.