E-tentamen i Exam

Information om e-tentamen i Exam, det vill säga sådana tentamina som skrivs i något av Hankens videoövervakade specialauditorium (examinarium).

En e-tentamen i Exam är en elektronisk tentamen som du skriver på Hankens dator i ett videoövervakat utrymme som kallas examinarium. Tentamen skrivs i ett elektroniskt datasystem som kallas Exam, och under tentamen gäller särskilda regler. Systemet är flexibelt, eftersom du kan välja en tentamenstidpunkt som passar din egen tidtabell. Det finns ingen personal på plats i examinarium, utan tanken är att du ska sköta allting på egen hand (boka tentamenstid, gå in i rummet, starta tentamen, gå ut ur rummet). Därför är det mycket viktigt att du känner till hur allting fungerar innan du ska skriva din tentamen.

Du kan avlägga en e-tentamen i Exam ifall examinatorn beslutat att kursen ska ha en sådan examinationsform. Det är också examinatorn som bestämmer under vilken tidsperiod du kan tentera kursen i Exam. Vanligtvis kan du tentera under två olika tentamensfönster, först under kursens första tentamenstillfälle och litet senare under det andra tentamenstillfället. Hur långt tentamenfönstret är varierar från kurs till kurs, och kan vara från några dagar till ett par veckor. Även tentamenslängden kan variera beroende på lärarens val. Följ alltid de instruktioner du får av examinatorn gällande tentamen.

Observera att det även finns andra typer av onlinetentamina som inte behandlas här, såsom exempelvis Moodletentamen. Denna sida handlar endast om e-tentamina i Exam. Information om andra typer av tentamina hittar du här
 

Det finns två examinarier i Helsingfors (rum A406 och A410) och ett i Vasa (rum 326). Dessa håller öppet enligt följande: 

Helsingfors: mån−tor kl. 8.00-23.00, fre−sön kl. 8.00-20.00
Vasa: mån−sön kl. 8.00-20.00

Observera att det kan förekomma avvikelser från ovanstående på grund av helgdag, serviceavbrott eller liknande. I sådana fall går det inte att boka en tid via systemet.

Om du inte har en nyckel till Hanken ska du kontrollera öppettiderna under rubriken Studerande utan nyckel och studerande som tenterar på den andra studieorten.

Du bokar en tentamenstid via Examsystemet. För att kunna anmäla dig till en tentamen och få tentera måste du ha ett fungerande användar-ID på Hanken. Det här betyder att du måste ha studierätt på Hanken och att du måste vara närvaroanmäld.

Då du första gången går in i Examsystemet ska du godkänna villkoren för e-tentamen (tentamensregler, IT-regler, videoövervakning). Då du gjort det går du sedan till rubriken Tentamen och letar fram den tentamen som du önskar boka tid till. Välj sedan vilket utrymme du vill tentera i (kom ihåg att välja rätt studieort), och därefter en passlig tentamenstidpunkt. Läs tentamensinstruktionerna noggrant i samband med bokningen. Det är på ditt eget ansvar att du har vetskap om vilka regler som gäller.

Då du bokat en tentamenstid får du ett bekräftelsemeddelande till din Hankenmejladress. I mejlet finns information om tentamenstidpunkt, i vilket utrymme du ska tentera, vilken dator du ska gå till, hur du kommer in i utrymmet och annat som är viktigt att du känner till. Håll reda på det här mejlet; du kan endast skriva tentamen på den dator du blivit anvisad.

Om du får förhinder och inte kan tentera måste du komma ihåg att avboka din tentamenstid. Du kan avboka tiden ända tills tentamen börjar. Avboka tentamenstiden genom att logga in i Examsystemet.

Befinner du dig utomlands då du bokar tentamenstiden ska du kontrollera att den apparat du bokar tiden med är inställd på finländsk tidszon. Om den inte är det, kommer du inte att kunna boka en tentamenstid.

Om du skriver en personlig tentamen (det vill säga en skild tentamenstyp som används vid tilläggstid, mognadsprov och då endast en eller några enstaka studerande skriver ifrågavarande tentamen) ska du boka tid via en länk som du får av läraren till din mejladress. I sådana fall behöver du alltså inte leta fram tentamen i Examsystemet.
 

Du ska i första hand boka tentamenstid till ett utrymme som finns på den ort där du har din studierätt. Om du dock av någon anledning önskar tentera på den andra studieorten går det bra, förutsatt att du väljer en sådan tid då dörrarna till Hanken är öppna och du kommer in i byggnaden utan egen nyckel.

Du som saknar nyckel till Hanken (studerande som vill tentera på den andra studieorten, OPU-studerande, studerande vid andra universitet) kan endast tentera under följande tider: 

Helsingfors: mån−tor kl. 8.00, 11.00, 14.00 och 17.00 &  fre kl. 8.00, 11.00 och 14.00
Vasa: mån−fre kl. 8.00, 11.00 och 14.00

Observera att avvikelser från ovanstående kan förekomma i samband med helgdagar och semestertider. Om du vill kontrollera att du med säkerhet kommer in i byggnaden under en viss tidpunkt kan du mejla tenter@hanken.fi (i god tid innan din tentamen äger rum). 
 

I bekräftelsemejlet som du får då du gjort din bokning finns all nödvändig information inför din e-tentamen i Exam. Läs informationen i mejlet noggrant, och säkerställ dig om att du vet vad som gäller inför tentamen.

Kom i tid till tentamen. Gå in i tentamensrummet tidigast fem minuter innan tentamen börjar; går du tidigare riskerar du att störa andra studerande eftersom din dator potentiellt är upptagen. Tentamen inleds alltid vid utsatt tid, det vill säga under det klockslag då din bokning börjar (prick kl. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 eller 20.00). Detta sker oavsett om du är inloggad i Examsystemet eller inte.

Du behöver ingen nyckel eller kod till examinariet; dörrarna är öppna automatiskt från FEM minuter före tentamen inleds till TIO minuter efter att tentamen inletts. Om du försenar dig förlorar du din möjlighet att skriva tentamen.

Alla datorer i examinarium har ett eget nummer. Du ska gå till den dator som anges i ditt bekräftelsemejl. Du kan endast tentera i det examinarium och på den dator du blivit anvisad.

Datorn startar om några minuter innan tentamen ska börja. Du ska vänta på att inloggningssidan kommer upp i Firefox (det är mycket viktigt att du alltid använder Firefox). Detta kan ta flera sekunder, få alltså inte panik ifall det räcker en liten stund. Då du fått upp sidan ska du sedan logga in med ditt Hanken-ID och -lösenord. Det är klokt att du före tentamen säkerställer dig om att du kommer ihåg dessa.

Om du loggat in i systemet för tidigt, det vill säga innan tentamenstiden börjar, ska du bara vänta tills datorn startat om och tentamen öppnas i programmet. Då tentamen inleds hittar du lärarens instruktioner i början av tentamen. Det är viktigt att du bekantar dig ordentligt med dessa, så du vet hur du ska besvara tentamensfrågorna. Om du av misstag stänger Firefox under tentamen kan du bara logga in på nytt eftersom din tentamen finns kvar i systemet.

Under tentamen ser du en klocka på skärmen som visar hur lång tid du har på dig att tentera. När du gått igenom och svarat på alla frågor ska du spara och avsluta tentamen. Då tentamen avslutats ska du avlägsna dig från tentamensrummet.

Efter tentamen rättar examinatorn dina svar. Du får ett mejl antingen från systemet eller av examinatorn då din tentamen rättats och resultatet är tillgängligt. 
 

I tentamensrummen finns kameraövervakning som förutom bild även spelar in ljud. Hankens personal kontrollerar inspelningen såväl i realtid som i efterhand. Det är förbjudet att bryta mot reglerna, och vid upptäckt fusk kommer din tentamen att underkännas samt eventuella andra åtgärder att vidtas i enlighet med Hankens handlingsplan vid fusk.

 
Följande regler gäller specifikt under e-tentamen i examinarium:

 • Det är på ditt eget ansvar att du känner till hur e-tentamen i examinarium fungerar och att du har koll på vilka regler som gäller under tentamen. Det finns ingen personal på plats i examinarierna som kan hjälpa dig, och det finns inte heller någon servicetelefon att ringa till i problemsituationer. 
 • Kom i tid till tentamen. Tentamen börjar vid utsatt tid (det vill säga kl. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 eller 20.00 beroende på din bokning), oavsett om du loggat in i systemet eller inte.
 • Du får inte gå in i tentamensrummet tidigare än fem minuter före din tentamen inleds, eftersom det kan störa andra studerande. 
 • Dörrarna till examinarierna är öppna automatisk från FEM minuter före tentamen inleds till TIO minuter efter att tentamen inletts. Försenar du dig kommer du inte in. 
 • Om du får förhinder och inte kan skriva tentamen som planerat, måste du omgående avboka din tentamenstid. Du kan avboka din tid via Examsystemet, och tiden kan avbokas fram tills dess att tentamen inleds. Du kan i sådana fall boka en ny tid åt dig, förutsatt att det finns lediga tider och tentamensfönstret ännu är aktivt. 
 • Du får inte ta med dig något till tentamen; allt material och alla hjälpmedel som du behöver för tentamen finns på Hankens dator. Det är således förbjudet att ta med sig exempelvis mat, dryck, klottpapper, skrivutrustning, kalkylator och näsdukar. 
 • Du får inte ha något framme på bordet under tentamen, förutom ditt ID som ska ligga på bordet. Det är möjligt att Hankens personal utför stickprov för att kontrollera tentanders identitet, och då ska du kunna uppvisa ett officiellt identitetsbevis.
 • Du får inte avlägsna dig från examinariet under tentamen. Du får alltså inte gå på toaletten under tentamen, inte heller släppa in andra tentander eller liknande. Avlägsnar du dig från examinariet avbryts din tentamen och underkänns. 
 • Inne i tentamensrummet får du inte prata eller dela material med andra tentander. 
 • Du kan avbryta tentamen när som helst, men i sådana fall måste du gå ut från tentamensrummet och får inte komma in tillbaka. 
 • Följ alltid de anvisningar du får av examinatorn gällande tentamen.
   

Det är möjligt att skriva e-tentamen med individuella arrangemang om du ansökt om och blivit beviljad sådana. Om du blivit beviljad tilläggstid ska du i god tid före du bokar tentamenstid meddela examinatorn om detta genom att uppvisa det intyg över individuella arrangemang som du fått av Hankens kontaktperson för individuella arrangemang. Har du fått specialtillstånd att ta med dig mat eller dryck till tentamensrummet ska du vid behov kunna uppvisa ditt intyg ifall du blir tillfrågad. Du som blivit beviljad rätt att skriva e-tentamina i ett separat utrymme ska i god tid innan tentamen kontakta tenter@hanken.fi.

Om du skriver e-tentamen med tilläggstid får du oftast en så kallad personlig tentamen; du får alltså en länk till din Hankenmejladress som du sedan använder för att boka en tentamenstid. Beroende på tentamens längd behöver du eventuellt boka två tentamenstider. I sådana fall ska du boka två tentamenstider som infaller efter varandra. Den ena tentamenstiden är längre och den andra litet kortare, och oftast har examinatorn fördelat tentamensfrågorna mellan dessa två delar i förhållande till hur lång tentamenstiden är. Ifall din tentamen är uppdelad i två delar får du gå ut ur tentamensrummet mellan del ett och del två av tentamen. Följ dock alltid de anvisningar du får av examinatorn gällande tilläggstiden och hur du ska göra.

 

Om du har allmänna frågor om e-tentamen i Exam (bokning, hur tenterandet fungerar, funderingar kring individuella arrangemang och så vidare) ska du kontakta tenter@hanken.fi.

Vid tekniska problemsituationer ska du kontakta e-tent@hanken.fi. Ge en så noggrann beskrivning av problemet som möjligt. Det är bra om du beskriver vad du gjort, vilket felmeddelande du fått, vilken dator det gäller och tentamenstid. Om du upplever tekniska problem vid själva tentamenssituationen som du inte kan lösa på egen hand ska du gå ut ur rummet och omedelbart rapportera felet till ovannämnda adress.