Studieplanering

Planera dina magisterstudier

Det är viktigt att du planerar dina magisterstudier, både som en helhet för att få med allt som krävs för examen och skilt inför varje läsår. Som hjälp för dig finns ett redskap och personal som hjälper dig:

  • ISP eller individuell studieplan i WebOodi (se närmare nedan)
  • studieplaner för ditt huvudämne i WebOodi
  • schema  för att göra upp läsordningen för kurserna som du tänker avlägga under en termin

Läs mera om studieplanerna, WebOodi och schema under Kurser och studieplaner.

Eftersom din studietid är begränsad måste du också planera när du ska anmäla dig närvarande och när frånvarande.

Om du behöver hjälp med studieplanering är du välkommen att vända dig till våra studievägledare.

ISP - individuell studieplan

ISPen är ett redskap för dig att planera dina studier så att du dels vet när (vilket år, vilken period) du skall avlägga dina kurser, dels förstår själva examensstrukturen, dvs. vet vilka olika krav du måste uppfylla för din examen. ISPen följer examensstrukturen för magisterexamen och är uppgjord enligt huvudämne. Eftersom ISPen till sin natur är en plan kan du alltid göra ändringar i den ifall din egen studiesituation skulle ändras. ISPen är därmed inte bindande eller tvingande för dig som studerande.

ISPen finns elektroniskt i WebOodi. Använd som hjälp följande instruktioner: 

studieplanering_magisterexamen_ht15.pdf