Studieplanering

Planera dina magisterstudier

Det är viktigt att du planerar dina magisterstudier, både som en helhet för att få med allt som krävs för examen och skilt inför varje läsår. Som hjälp för dig finns ett redskap och personal som hjälper dig:

  • studieplaner för ditt program och huvudämne i Sisu
  • schema  för att göra upp läsordningen för kurserna som du tänker avlägga under en termin

Läs mera om studieplanerna, Sisu och schema under Kurser och studieplaner.

Eftersom din studietid är begränsad måste du också planera när du ska anmäla dig närvarande och när frånvarande.

Om du behöver hjälp med studieplanering är du välkommen att vända dig till våra studievägledare.