Kandidatstudier

Information om kandidatstudier på svenska

OBS! Informationen på denna sida gäller endast studerande vid Hankens svenskspråkiga kandidatprogram!

Du har fått studierätt för två skilda examina: ekonomie kandidatexamen som är en lägre högskoleexamen och ekonomie magisterexamen som är en högre högskoleexamen. Ekonomie kandidatexamen avläggs på 3 år och ekonomie magisterexamen på 2 år. 

Ekonomie kandidatexamen (180 sp)

Under ditt första studieår på Hanken får du de basfärdigheter du behöver för dina studier i ekonomi. Du avlägger de obligatoriska grundkurserna i ekonomiska vetenskaper samt kurser i engelska och ett annat främmande språk. 

En studiepoäng förutsätter 27 timmar arbete av studeranden. Enligt normal studietakt avlägger du 30 sp per termin och ungefär 60 sp per läsår. Under det första studieåret avlägger du något mer än 60 sp.

Höstterminen

Dessa kurser avlägger du under din första hösttermin.

Introduktion till akademiska studier, P1, 2 sp; Ekonomisk matematik, P1, 2 sp; Redovisningens grunder, P1, 6 sp; Introduktion till ekonomisk analys, P1-P2, 6 sp; Introduktion till företagets samhällsansvar, P2, 6 sp; Grunderna i programmering och datahantering, P2, 3 sp; Företagsledning och entreprenörskap, P2, 6 sp; Business Communication, P1/P2, 6 sp; Annat främmande språk, P1-P2, 3-4 sp

Vårterminen

Dessa kurser avlägger du under din första vårtermin. En del av första årets studerande avlägger kursen Business Communication på vårterminen i stället för på höstterminen.

Statistisk analys, P3, 6 sp; Finansiering och investering, P3, 6 sp; Marknadsföringsstrategi, P4, 6 sp; Handelsrättens grunder, P4, 6 sp; Business Communication, P3/P4, 6 sp; Annat främmande språk (forts.), P3-P4, 6 sp

Examensstruktur

Visualisering av kandidatexamensstrukturen med rutor som visualiserar de olika helheterna som ingår i examen och när de olika delarna ska avläggas.

Obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper

Du avlägger de obligatoriska grundkurserna under ditt första studieår. De obligatoriska grundkurserna finns listade högre upp på denna sida.

 

Huvudämne

I slutet av ditt första studieår väljer du ett huvudämne. Du kan läsa mera om huvudämnesvalet i Helsingfors här och huvudämnesvalet i Vasa här.

 

Biämne

I examen ska också ingå minst ett biämne. Ett biämne innebär minst 25 sp i ett och samma ämne. Du kan läsa mera om biämnet här.

 

Språkstudier

I kandidatexamen läser du minst 24 sp språk

  •     två främmande språk, minst 6 sp i vardera språket
  •     studier i svenska och finska, minst 6 + 6 sp

Du kan läsa mera om språkstudierna i kandidatexamen här.

 

Utlandstermin

I kandidatexamen ingår en obligatorisk utlandstermin. Den kan utföras i form av utbytesstudier eller som utlandspraktik. Du kan läsa mera om utlandsterminen här.

 

Valfria studier

Ifall de obligatoriska grundkurserna, språkstudierna, huvudämnesstudierna, biämnesstudierna samt utlandsvistelsen sammanlagt blir mindre än 180 sp måste du även inkludera valfria studier i din kandidatexamen så att omfattningen i examen blir minst 180 sp.

De valfria studierna kan bestå av vilka studier som helst på högskolenivå.