Svenska

Sommarlandskap med skog och hav
Hankens uppgift är att utbilda svenskkunniga ekonomer för näringslivet såväl i hemlandet som utomlands. Goda kommunikationsfärdigheter i svenska utgör således grunden för dina studier och är en väsentlig del av din professionella expertis. På denna sida kan du bekanta dig med de kurser i svenska som ingår i dina studier samt de kurser du kan välja för att fördjupa dina färdigheter i svenska som modersmål eller andraspråk.

Välkommen till svensk affärskommunikation!

Som blivande ekonom är det värt att satsa på goda kommunikationsfärdigheter eftersom kommunikation är en grundförutsättning för all affärsverksamhet. Dessutom har du en betydande fördel om du kan anpassa ditt sätt att uttrycka dig efter olika typer av situationer och intressenter.

Vi på avdelningen för svensk affärskommunikation vill vara med på din resa mot den språkliga expertis som förväntas av en Hankeit och som motsvarar just dina framtida behov. Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser som ger dig verktyg att hantera olika kommunikativa situationer på ett effektivt och träffsäkert sätt. Vi vill också hjälpa dig att utveckla din vetenskapliga svenska, så att du kan uttrycka dig trovärdigt och professionellt inom din vetenskapsgren.

ikon ipad

Språkkunskapens värde kan inte devalveras. Det stiger och ger avkastning.

Studier i svenska

Svenska avdelningen erbjuder kurser för tre olika målgrupper beroende på din språkliga bakgrund i svenska. Dessa tre grupper är svenska som modersmål, svenska som andrapsråk och svenska som främmande språk. Du kan läsa mera om dessa tre olika grupper nedan.

I kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig svenska och en kurs i muntlig svenska och beroende på din språkliga bakgrund avlägger du antingen kurserna på modersmålsnivå (kurs 5642-1 och 5642-2) eller kurserna i svenska som andraspråk (kurs 5643-1 och 5643-2). Läs mera om de inhemska språken i kandidatexamen här.

Vi erbjuder också ett stort utbud av kurser i svenska som främmande språk.

Du som har fått din skolutbildningsvenska deltar under det andra studieåret i de två obligatoriska kurserna i svenska: 5642-1 Svenska som modersmål: Muntlig kommunikation (2 SP) och 5642-2 Svenska som modersmål: Skriftlig kommunikation (4 SP). På de obligatoriska kurserna övar du på affärskommunikation i tal och skrift för att dokumentera, informera, inspirera, övertyga och inge förtroende och du lär dig variera stilen och tonen beroende på syftet med din text eller ditt tal. Utöver dessa kurser finns fritt valbara kurser i svenska som ger dig möjligheten att fördjupa dig i någon delaspekt i kommunikationen. Många av de fritt valbara kurserna går att avlägga på distans och vi erbjuder också många kurser där innehållet och uppgifterna kan anpassas efter ditt eget behov (t.ex. 5654 Professionellt skrivande, 5652 Affärskulturer i kontakt och kurserna i vetenskapligt skrivande 5628 och 5655).

Du som har ett annat skolspråk än svenska har ypperliga möjligheter att utveckla din svenska under studietiden såväl på kurserna i svenska som på ämneskurserna, varav många går på svenska på kandidatnivå.

I kandidatexamen ingår två obligatoriska kurser i svenska: 5643-1 Svenska som andraspråk: Muntlig kommunikation (2 SP) och 5643-2 Svenska som andraspråk: Skriftlig kommunikation (4 SP).

Redan innan du avlägger de obligatoriska kurserna i svenska har du chansen att stärka dina kunskaper i svensk grammatik på de frivilliga kurserna Repetitionskurs i svensk grammatik I och II

Även andra fritt valbara kurser i svenska, såsom t.ex. Litteraturkursen, passar utmärkt för dig med svenska som andraspråk. Bekanta dig gärna med vårt kursutbud här nedan och ta vara på chansen att utveckla dina språkfärdigheter och din professionella tvåspråkighet som du kommer att ha stor nytta av i ditt framtida yrkesliv!

Om du behöver påvisa goda kunskaper i svenska kan du antingen avlägga kursen 5656 Swedish for Language Proficiency in Finland - Svenska på arbetet (5 SP) eller avlägga ett prov via Exam.

Hanken erbjuder kurser i svenska som främmande språk, Swedish as a foreign language, på olika nivåer. Studerande som inte har läst svenska tidigare är välkomna att delta i nybörjarkursen. Du som redan har lite kunskaper i svenska kan välja en kurs som bäst motsvarar din nivå. Nivån på kurserna utgår från den Gemensamma europeiska referensramen för språk (CEF).

Kontakta gärna universitetslärare Katja Peltola (katja.peltola@hanken.fi) för mer information om kurserna i svenska som främmande språk.

Svenska som biämne

Kurserna i svenska kan tas separat för sig eller som ett helt biämne. Biämnet i Svensk affärskommunikation (25 SP) är uppbyggt av kurser som ger dig grunder för en god kommunikation i ditt yrkesliv och biämnet kan tas både på kandidat- och magisternivå. För en del kurser finns det rekommenderade förhandskrav och en del kurser är avsedda för endast examensstuderande vid Hanken.

Kursutbud inom svenskan

Under rullgardinen nedan öppnar sig kursutbudet i svenska. Där kan du läsa mera om såväl de obligatoriska kurserna i svenska som ges och de fritt valbara kurserna som erbjuds för studerande som läser svenska på modersmålsnivå eller som andraspråk. Notera att alla fritt valbara kurser inte ges varje läsår. För mera information om kurser i svenska som främmande språk, se sidan Swedish as a foreign language eller kontakta Katja Peltola. Du kan se ifall kurserna går i Helsingfors, Vasa eller på båda orterna.

Hankens premieringssystem noterar årligen kurser som föregående läsår fått höga kursutvärderingar, det vill säga kurser som fått topputvärderingar. Detta innebär minst 4 i medeltal på all tre frågor som ingår i utvärderingsblanketten, samt minst 35 % svarsprocent på utvärderingen. Dessa specifika kurser som fått topputvärderingar av studenterna omnämns i Sisu. Genom att skriva in kurskoden i sökfältet i Sisu kan du läsa mer om kursen samt se om den är topputvärderad.

Obligatoriska kurser inom svenska avdelningen:

5642-1 Svenska som modersmål: Muntlig kommunikation (Helsingfors – Vasa) (2 SP) eller

5643-1 Svenska som andraspråk: Muntlig kommunikation (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att hålla presentationer och delta i diskussioner i olika sammanhang på svenska. Denna modersmålskurs eller den motsvarande kursen svenska som andraspråk är obligatorisk inom kandidatexamen.

5642-2 Svenska som modersmål: Skriftlig kommunikation (Helsingfors – Vasa) (4 SP) eller

5643-2 Svenska som andraspråk: Skriftlig kommunikation (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

Under kursen i skriftlig svenska arbetar du dels med skriftlig affärskommunikation, dels med grunderna i vetenskapligt skrivande. Kursen ger dig kunskaper och färdigheter att hantera olika slags formella skrivsituationer och att använda de hjälpmedel som behövs för att kommunicera professionellt i skrift på svenska. Denna modersmålskurs eller den motsvarande kursen svenska som andraspråk är obligatorisk inom kandidatexamen.

Fritt valbara kurser inom svenska avdelningen:

5628 Vetenskapligt skrivande på kandidatnivå (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

Under kursen utvecklar du din förmåga att skriva vetenskaplig text genom att analysera och bearbeta språket, stilen och strukturen i din egen avhandling. Kursen tas parallellt med avhandlingsseminariet och under kursen får du språkhandledning för din avhandling.

5655 Vetenskaplig kommunikation för ekonomer (Helsingfors – Vasa) (5 SP)

Kursen ger dig de kunskaper som krävs för att skriva vetenskaplig text på svenska och för att presentera vetenskapliga resultat på svenska inom din egen disciplin på magisternivå.

5625 Litteratur för allmänbildning och affärskontakter (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

Under kursen utvecklar du ditt språk genom att läsa litteratur på svenska och skriva en bokrapport.

5629 Övertyga din publik (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

Kursen övertyga din publik är en fortsättning på kursen i muntlig kommunikation. Under kursen hålls flera presentationer av vilka vissa spelas in. Du arbetar med att analysera tal vilket kräver kunskap om begrepp och analysmetoder.

5654 Professionellt skrivande (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

Kursen i professionellt skrivande ger dig möjlighet att vässa dina kunskaper i olika textgenrer inom affärslivet. På kursen jobbar du främst med texter som är relevanta för ditt yrkesliv.

5652 Affärskulturer i kontakt (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

Under kursen bekantar du dig med affärskulturen i olika länder och i mångkulturella verksamhetsmiljöer och ökar din förståelse för vad som karaktäriserar kommunikationen inom dem. Du skriver kulturellt anpassade texter på svenska och engelska och fördjupar dina insikter i kommunikationsmönster på ett globalt företag eller på en utländsk ort där du vistats under en längre tid till exempel via utbyte.

5647 Översättning av affärstexter (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

Kursen ger en teoretisk och praktisk grund för översättning av texter i affärslivet.

5658 Skriv reklam för Sverige på svenskars vis (Helsingfors – Vasa) (5 SP)

Den här kursen fokuserar på affärsinriktat skrivande och på hur du säljer med ord. Du får kännedom om vilken betydelse språkliga formuleringar har och en inblick i hur företag och professionella reklamskribenter skriver marknadstexter för svenskspråkiga kunder. Du jobbar med autentiska företagstexter och lär dig att anpassa texterna efter målmarknaden i Sverige.

5650 Mötesteknik - Kokoustekniikka (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

Kursen är en tvåspråkig mötesteknikkurs som förverkligas som ett samarbete mellan finskan och svenskan på Hanken. Under kursen övar du olika mötessituationer och roller i praktiken, observerar olika möten och analyserar dem. Kursen kan väljas som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet i svenska.

5645 Repetitionskurs i svensk grammatik I (Helsingfors – Vasa) (2 SP) 

På kursen får du på egen hand läsa grammatik och öva centrala grammatikstrukturer. Kursen är en frivillig kurs med syftet att stärka kunskaperna i svenskans grammatik. Kursens startnivå är CEFR B1 och kursen är avsedd främst för studerande med annat skolbildningsspråk än svenska. 

5646 Repetitionskurs i svensk grammatik II (Helsingfors – Vasa) (2 SP) 

På kursen får du på egen hand läsa grammatik och öva centrala grammatikstrukturer. Kursen är en frivillig kurs med syftet att stärka kunskaperna i svenskans grammatik.  Kursens startnivå är CEFR B2 och kursen är avsedd främst för studerande med annat skolbildningsspråk än svenska.

Kursutbud för icke-examensstuderande

De flesta kurser är öppna också för studenter med JOO-avtal och studenter från öppna universitetet. Studenter från övriga högskolor än Hanken kan ansöka om rätt att ta enskilda kurser vid Hanken via en elektronisk blankett.

Sökfunktionen i Sisu

På den här sidan Opens in new window  presenteras sökfunktionen i Sisu och hur den fungerar. Du hittar studieavsnitten i svenska genom att vid filtret Arrangör välja ”Svenska, Helsingfors” eller "Svenska, Vasa". Genom att använda sökfunktionen i Sisu kan du självständigt läsa mera om de kurser i svenska som erbjuds.

Ämnesspecifik information

Nedan hittar du information som är viktig att känna till beträffande studier i svenska.

Du som är kandidatstuderande och har gått i skola i Finland på svenska avlägger ett s.k. mognadsprov i svenska efter att du har skrivit din avhandling. Du som har gått i skola i Finland på finska avlägger förutom ett mognadsprov på svenska också ett mognadsprov på finska. Läs mera om mognadsprovet här.

Du som skriver din magisteravhandlingengelska inom ett svenskt magisterprogram ska skriva ett svenskt sammandrag till din engelska avhandling. Läs mera om hur du skriver ett svenskt sammandrag här.

Kontaktpersoner

För vidare information eller ifall frågor uppstår finner du nedan kontaktuppgifter till personer inom svenska avdelningen. Du hittar även oss på femte våningen i Hankens byggnad i Helsingfors och på tredje våningen i Hankens byggnad i Vasa. Ämneskoordinator och ämnesansvarig i svenska är Charlotta Sundström. 

Charlotta Sundström – Universitetslärare, ämneskoordinator och ämnesansvarig i svenska

Caroline Enberg – Universitetslärare (ämnet engelska och svenska)

Mari Huvitus – Universitetslärare

Katja Peltola – Universitetslärare, Svenska som främmande språk / Swedish as a foreign language 

Sofia Stolt – Universitetslektor

Marina Bergström – Universitetslärare

Melker Ylikallio – Universitetslärare, vikarie

picture
Sofia Stolt
Charlotta Sundström
Charlotta Sundström
picture
Marina Bergström
picture
Melker Ylikallio

Forskning och projekt inom svenskan

Inom svenskan utvecklar vi aktivt undervisningsmaterial och metoder både för Hanken och för högskoleundervisningen i Finland och Norden. Vi engagerar oss i forskning och projekt som är relevanta ur ett samhälleligt perspektiv och som stödjer lärarnas professionella expertis. Följ länkarna nedan för att bekanta dig med digitalt undervisningsmaterial vi utvecklat.

Digitalt undervisningsmaterial

Övriga projekt

Följ länkarna nedan för att läsa mera om aktuella forskningsprojekt inom svenskan. Läs mera om forskning inom hela Språkcentret här.

Forskare inom svenska avdelningen

Länkarna nedan tar dig vidare till svenska avdelningens forskares profiler på Hankens forskningsdatabas HARIS, som är den samlade ingången till all forskning som bedrivs på Hanken. I HARIS kan du läsa mera om bland annat publikationer, aktiviteter och aktuella projekt för samtliga forskare och språk. 

Andra nyttiga länkar

Tags