Dataskyddsombud

Hankens Dataskyddsombud, mission och kontaktuppgifter

 Hankens dataskyddsombud är Urpo Kailae-post: dpo@hanken.fi Datskyddsombudets uppgifter är bl.a. (artikel 39):- Att inom Hanken informera och ge råd ang. personuppgiftsfrågor- Övervaka att Hanken följer  dataskyddsförordningen- Fungera som kontakt mellan Hanken och tillsynsmyndigheten