| 01.07.2022

Medelinsamlingskampanjen Räkna med Hanken överträffade alla förväntningar och inbringade 6,6 miljoner euro

Tack! Thank you!
Medelinsamlingskampanjen Räkna med Hanken vid Svenska handelshögskolan avslutades den 30 juni 2022 och fick stöd av 691 privatpersoner, företag och stiftelser som tillsammans donerade 6,6 miljoner euro. De insamlade medlen matchas av staten och stärker Hankens grundkapital.

Samtliga finländska universitet har drivit aktiva kampanjer och insamlingsresultatet placerar Hanken högt bland donationsmottagarna, och mätt i relation till antalet examensstuderande är Hanken den största mottagaren med bred marginal. 

 Kampanjresultatet är långt över alla förväntningar och vi är djupt tacksamma för det breda stöd Hanken har bland sina alumner, samarbetspartners och vänner. Tack vare stödet kan Hanken fortsätta utvecklas som en självständig, svenskspråkig och internationell handelshögskola med högklassig utbildning och forskning, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen har pågått sedan hösten 2020 och Räkna med Hanken lanserades 1.9.2021. De insamlade medlen riktas till högskolans grundkapital ur vilket endast avkastningen används. Målet med kampanjen är att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.