Magasinet HANKEN

Magasinet Hanken lyfter fram ny forskning och kunskap och belyser aktuella studiefrågor. I magasinet ingår också debattartiklar, kolumner, boktips och läsårets doktorsavhandlingar.

Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 110 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Hankens mission är att skapa ny kunskap och utbilda ansvarsfulla experter för den globala ekonomin och ett föränderligt samhälle. I magasinet kan du läsa mer om hur vi arbetar mot de målen.

Magasinet, som ersätter Hankentidningen, utkommer en gång per år (från och med 2022) och innehåller artiklar på både svenska och engelska. 

Magasinet är gratis och postas till alla Hankenalumner som angett en hemadress till Hanken och godkänt prenumeration på den tryckta upplagan. 

Om du vill läsa magasinet i tryck och vill ha ett postat exemplar, anmäl din prenumeration här!

Önskar du mer information eller vill uppdatera dina kontaktuppgifter, kontakta då alumnkoordinator på alumni@hanken.fi. Du kan även uppdatera dina uppgifter via din alumnsida.

The Hanken Magazine 2024

Senast publicerat