Marknadsföring som biämne

stud._marknasforing_som_biamne.jpg
Studera marknadsföring som biämne; få kunskaper åtråvärda på arbetsmarknaden.

Att studera marknadsföring som biämne ger dig:

 • Förståelse för kunder, marknadsföring och marknader: du får en förståelse för kundens behov och beteende, marknadsföringens strategiska betydelse för företag och för marknadsföringens roll på marknaderna.
 • Baskunskaper om marknadsföring som ledningsmedel: du lär dig om marknadsföringens roll som konkurrensmedel, strategiskt synsätt och ledningsperspektiv.
 • Kunskaper att implementera olika marknadsföringsinsatser: vi ger dig verktyg för att analysera, planera, förverkliga och evaluera olika marknadsföringsinsatser.
 • Kunskaper och förståelse om marknadsundersökningar och deras roll: du lär dig att producera, skaffa och tolka information om marknaden, kunder och verksamhetsomgivningen med hjälp av marknadsundersökningar.

 

Varför välja marknadsföring som biämne om du har huvudämnet...

Entreprenörskap och företagsledning:

 • Som entreprenör bör du känna till marknaden och kundernas beteende och behov. Det här är vad studierna i marknadsföring fokuserar sig främst på.
 • Genom marknadsföringsstudier lär du dig också hur man utför och analyserar marknadsundersökningar samt tolkar olika marknadstrender.
 • Om du fokuserar ytterligare på studier i varumärkeshantering, kan du lära dig hur man kan skapa ett konkurrenskraftigt varumärke som utmärker sig på marknaden.

Finansiell ekonomi ELLER Redovisning:

 • Arbetet av en finansieringsanalytiker innebär essentiellt att analysera företagens affärsmodeller, inkomstkällor och kundrelationer – och studierna inom marknadsföring ger dig förståelse och verktyg för att analysera precis det här.
 • Att lära dig om hur man analyserar kundernas beteende och behov, samt vilja att betala för produkter och tjänster, ger dig kunskaper att analysera inkomster och lönsamheten av olika slags företag på olika marknader.
 • Arbetet inom bank och finansbranscherna innebär ofta att själv kunna sälja konsulttjänster till kunderna – vilket studierna inom marknadsföring också förbereder dig för.
 • Genom marknadsföringsstudier som biämne får du också en bättre inblick i olika vinster som marknadsföringsinsatser kan ge (”Return on Marketing Investment”) och därmed vilka marknadsföringsinsatser som är värda att satsa på.

Företagsledning och organisation:

 • Genom marknadsföringsstudier som biämne lär du dig hur man kan använda sig av information om och förståelse för marknader, konsumenter och kunder i strategisk planering och företagsutveckling, för att skapa ett mer konkurrenskraftigt företag och konkurrenskraftiga erbjudanden.
 • Att leda människor och organisationer innebär ofta så kallad ”intern marknadsföring” – motivera personalen (”interna kunder”) att jobba för gemensamma ändamål på ett effektivt sätt med hög kvalitet. Marknadsföringsstudierna förbereder dig för det här också.
 • Genom att ha marknadsföring som biämne kan du också lära dig om hur marknadsföring kan hjälpa företag att skapa en enhetlig identitet som alla anställda identifierar med och arbetar i enlighet med. Detta är strategiskt viktigt för utvecklingen av företaget och organisationen.

Handelsrätt:

 • Som studerande i Handelsrätt kan du studera bl.a. köp- och avtalsrätt, marknadsrätt, immaterialrätt samt varumärkesrätt. Biämnesstudier i marknadsföring ger dig en mer praktisk vinkling på dessa områden.
 • Arbetet inom juridikbranschen innebär ofta att själv kunna sälja konsulttjänster till kunderna – vilket studierna inom marknadsföring också förbereder dig för.
 • Genom att kombinera juridiskt kunnande med praktisk vetskap om marknadsföring ger dig ett unikt kompetensområde som är eftertraktat av olika organisationer på arbetsmarknaden.

Nationalekonomi:

 • Marknadsföring är ett bra tillägg till de mikroekonomiska kurserna i nationalekonomi i vilka konkurrenskraft och konkurrensanalys är viktiga ämnen. Studier i marknadsföring vidareutvecklar detta ämne med nya tankesätt och medel för konkurrens, samt ger dig en mer praktisk vinkling på att analysera konsumenternas verkliga beteende på äkta marknaderna.

Studieplanerna för marknadsföring som biämne i Helsingfors och i Vasa

Beroende på vilka kurser du väljer till ditt biämne kan du få en bredare förståelse för marknadsföring eller välja ett område att fokusera på. Exempel på fokusområden är marknadsföring och utveckling av tjänster, varumärkeshantering (branding) och reklam eller företagsledning ur ett marknadsföringsperspektiv.

 • Studieplaner för biämnesstudier med start andra läsår kan hittas i WebOodi under: Studiehandböcker - Institutionen för marknadsföring. Kom ihåg att välja rätt studieort och läsår
 • Praktisk information om biämnesstudier finns på sidan ämnesval och studieplanering.
 • Frågor angående marknadsföring som biämne i Helsingfors kan riktas till ämnesansvariga.
 • Frågor angående marknadsföring som biämne i Vasa kan riktas till Kontaktpersonen i Vasa