Magisterutbildning på svenska

Hankeiter vid huvudingången
Magisterstudier i ekonomi på Hanken ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett av våra huvudämnen. På denna sida hittar du mer information magisterstudier på svenska på Hanken.

  Hankens magisterprogram på svenska i ett nötskal:

  • För dig som redan har en lägre högskoleexamen
  • 2 års heltidsstudier
  • Studiernas språk: svenska (och en del kurser på engelska)
  • Studierna ordnas på plats på Hanken   
  • Studieort: Helsingfors eller Vasa
  • Examen efter avlagda stuider: Ekonom, Ekonomie magister

Hur blir jag antagen?

När jag blivit antagen