| 08.05.2017

Liikesivistysrahasto donerar ytterligare 250 000 euro till Hanken

Hanken har mottagit en tilläggsdonation från Liikesivistysrahasto på 250 000 euro. Detta är den andra donationen och Liikesivistysrahasto har därmed donerat totalt en halv miljon euro till kampanjen HANKEN RETURNS.

Styrelsens beslut går i linje med den tidigare donationen, att främja ekonomisk forskning och utbildning. Beslutet utgår även denna gång från två huvudsakliga kriterier: universitetens akademiska framgång inom vetenskaplig forskning, och universitetens samhälleliga genomslagskraft, mätt i antal ekonomer och ekonomiedoktorer. Donationsbeslutet baserades också på de donationer Liikesivistysrahasto mottagit inom ramen för universitetens områden under de senaste 15 åren.

- Det är mycket viktigt att forskningen och utbildningen som bedrivs på Hanken är relevant och högklassig. Vi är djupt tacksamma över denna tilläggsdonation och det gläder oss verkligen att Liikesivistysrahasto fattat ett beslut baserat på Hankens framgångar och verksamhetens kvalitet, säger rektor Karen Spens.

- Att donera till inhemsk forskning och utbildning i ekonomi är en investering och en gåva från Liikesivistysrahasto till det 100-åriga Finland, säger Johanna Vesterinen, verkställande direktör för Liikesivistysrahasto.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 10,7 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64