Sisu - studiesystemet

På denna sida finns användarinstruktioner och annan relevant information. Sidan uppdateras kontinuerligt med mera och uppdaterad information an efter att funktioner uppdateras i Sisu.

Gör så här om du behöver hjälp med att använda Sisu

  1. Läs först instruktionerna som hittas i menyn till höger.
  2. Kolla om din fråga redan har besvarats på sidan Vanliga frågor om Sisu.
  3. Du kan också kontakta studievägledarna, mera information om studievägledning på den här sidan.
  4. Ifall du stöter på ett tekniskt fel - kontakta sisu-student(at)hanken.fi

Sisu är ett modernt och intuitivt system som är lätt att använda. Med hjälp av instruktionerna som publiceras på denna sida kan du lära dig självständigt att använda Sisu.

På den här sidan hittar du instruktionsvideon för olika funktioner i Sisu. Fler videon är på kommande.

Instruktioner för specifika studerandegrupper:

Tags