Nyhetsarkiv

Hanken flaggor
|
03.03.2021
Under coronaepidemin har det kommit fram att kommunerna ofta inte har någon exakt uppfattning om till exempel utvecklingen av kommunens lönesumma. Lägesrummet vid Helsinki GSE kommer att presentera sin senaste rapport i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 4.3.2021 kl. 8:30.
Festsalen inför inskriptionen
|
02.03.2021
Svenska handelshögskolans Studentkår har genom omröstning utsett Anders Löflund, professor i finansiell ekonomi, till Årets föreläsare 2020. Årets föreläsare utsågs i samband med studentkårens årsfest den 24 februari.
konkurs
|
02.03.2021
Antalet konkurser i Finland var i fjol färre jämfört med åren före krisen. På grund av det här har det förutspåtts att en konkursvåg kan slå till våren 2021.
Charlotta Collén ny direktör på Hanken
|
02.03.2021
Hankens styrelse har på sitt möte 1.3.2021 utsett Charlotta Collén, politices licentiat, till ny direktör för den enhet vid Hanken som ansvarar för forskning, näringslivsrelationer och internationella ärenden.
studies online
|
26.02.2021
Skulle du ha nytta av att sätta upp mål för veckan tillsammans med studiecoachen och andra studerande? Eller vill du ha lite sällskap över en kopp kaffe eller lunch? Kanske vill du passa på att ställa en fråga till studiecoachen eller bolla tips och idéer med andra studerande? 
digital skills
|
24.02.2021
Det finns skillnader i vem som tar hand om vårdarbetet i olika EU-länder.
Hanken flaggor
|
24.02.2021
Niklas Bruun, professor emeritus i handelsrätt vid Hanken, har valts till en av de fem externa medlemmarna i Helsingfors universitets styrelse för perioden 2022–2025.
Desert fog
|
19.02.2021
The fifth and last blog post in the blog series is out! The blog post is written by the team representing Universidad de los Andes, Colombia. Team Los Andes was the winning team of the entire competition.
Sars Cov-2 Corona Covid-19
|
12.02.2021
The fourth input in our blog series is out! This week, Team_WU from Vienna University of Economics and Business presents their Sars Cov2 Testing Solution in Vienna, Austria.
Age at Work
|
11.02.2021
De demografiska trenderna mot en åldrande befolkning har fört frågor om åldrande och åldersdiskriminering högre upp på olika politiska och organisatoriska agendor än tidigare. I samband med det har det också diskuterats hur karriärerna kan förlängas.
Utbytesstudenter hösten 2020
|
11.02.2021
Varken coronapandemi eller distansstudier påverkade höstens utbytesstudenters erfarenheter av Hanken. Enligt en enkät som utförts bland utbytesstudenter som vistats här under hösten 2020 skulle hela 98% av dem som svarade rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.
3rd_Houston
|
05.02.2021
The third input in our blog series is out! This week, Team Houston from University of Houston, Texas presents their solution on PPE Shortage Solution in Harris County.
Händer som håller i en Ipad
|
04.02.2021
Under perioden 11-18.02.2021 arrangeras det databasutbildningar i olika kvantitativa databaser på distans.
Hanken med flaggor på gården
|
04.02.2021
Coronakrisen har prövat Finlands ekonomi, men i lägre grad än vad som befarades från början. Under krisen har företagsverksamheten fått stöd både direkt och indirekt, t.ex. genom lättnader i reglerna för permittering. Nu bereder regeringen ett tredje kostnadsstödpaket till företagen. Regeringen borde dock överväga att skifta fokus från direkta stöd, såsom kostnadsstöd, till stöd som kräver motprestation, såsom Finnveras borgen.

HUMLOG Arkadiagatan
|
03.02.2021
The second input in our blog series is out! This week, Team_QUT from Queensland University of Technology presents their solution on Electronic Waste Solution in Colombia.
Hanken&SSE logo
|
03.02.2021
Beslutsfattare inom affärslivet rankade Hanken & SSE Executive Education högst i många av delområden av Taloustutkimus årliga undersökning gällande företagsimage.
AACSB ACCREDITED logo
|
29.01.2021
AACSB International har 29.1.2021 beviljat Hanken Svenska handelshögskolan fortsatt ackreditering. AACSB-ackrediteringen anses vara en kvalitetsstämpel av högsta grad inom utbildning i ekonomi och endast 5 % av alla handelshögskolor världen över har den.
Hankens ytterdörr
|
28.01.2021
Information om Covid-19 vaccinernas effektivitet och tillgänglighet minskar människors vilja att följa rekommendationer om social distansering och goda hygienrutiner. Det här visar en studie Hanken svenska handelshögskolan varit med om att göra.
SIHTI
|
27.01.2021
Vill man granska företagens verksamhet ur människorättssynvinkel kontinuerligt finns det en metod för det.
Hankens flaggor vajar i vinden mot en blå himmel med lite moln.
|
27.01.2021
De sökande får senast 16.3 information om hur urvalsproven genomförs. Universiteten har fortsatt beredningen av antagningen av studerande 2021 med beaktande av den rådande coronavirussituationen. Målet är att vårens och sommarens urvalsprov ordnas på campus eller i andra fysiska lokaler. Proven är övervakade och noggranna säkerhetsarrangemang gäller.