Nyhetsarkiv

läsa
|
14.07.2020
I Hankens sommarpodd, som utkommer med tre avsnitt i veckan under juli och början av augusti, berättar högskolans experter om sin forskning, men ger också sina bästa boktips.
hanken_plus_humlog_rgb1.png
|
09.07.2020
Read our newest blog post written by Hanken alumni Sonja Saari. She got honorary mentioned in The HUMLOG Institute’s Best Thesis Award 2020.

Studenter med Hankenväska
|
08.07.2020
Resultaten för inträdesprovsantagningen till Hankens kandidatutbildning i Helsingfors och Vasa har nu publicerats. Under våren 2020 har det skett stora förändringar i antagningen till de finländska ekonomutbildningarna och därmed även i Hankens antagning.
Järnvägsspår
|
06.07.2020
Joakim Wincent forskar i entreprenörskap och välmående. Han inspireras av att det alltid finns nya problem att lösa och säger att forskning är som att lösa tankenötter.
Sommarpodden
|
01.07.2020
Hanken Svenska handelshögskolan lanserar i sommar 15 exklusiva avsnitt i poddformat där forskare på Hanken berättar om sin forskning. Första avsnittet publiceras 7.7.2020.
|
26.06.2020
1364 people from 120 countries joined our Massive Open Online Course (MOOC)
flaggorna.jpg
|
25.06.2020
Ny forskning hävdar att socialt kapital, mätt i medborgerliga normer och förekomsten av nätverk, minskar styrelsers tendenser att dölja dåliga nyheter. Det leder till redovisningskonservatism, som är en redovisningsmetod där man öppet tillkännager sämre resultat och högre förluster. Socialt kapital har även positiv effekt på könsmångfalden i styrelser och bolagsledningar.
PRME SIP Report
|
25.06.2020
Den 18 juni 2020 tilldelades Hanken en utmärkelse för utmärkt rapportering gällande ansvarsfull ekonomutbildning på högskolan, i stark konkurrens av 500 rapporter på PRME Global Forum. Hanken fick en särskild eloge för hur man rapporterar målen för hållbar utveckling.
protest
|
24.06.2020
Miljoner människor världen över höjer sina röster för att uppmärksamma frågor gällande ojämlikhet, diskriminering och ojämlik rättvisa, skriver Kamilla Sultanova i ett blogginlägg i Hankens Research-blogg.
CR Module
|
23.06.2020
Hanken erbjuder varje år cirka 40 platser i tvärvetenskapliga studier i företagsansvar kostnadsfritt. Allt fler yrkesverksamma är intresserade av studiehelheten, såväl som arbetslösa eller permitterade.
Person packar ihop sina saker
|
18.06.2020
Vd:ar vars företag har åkt fast för att ha försummat sitt samhällsansvar riskerar att få sparken.
En grupp personer sitter på en brygga i solskenet
|
16.06.2020
Här hittar du högskolans serviceutbud både i Helsingfors och Vasa under sommaren 2020.
Cargobike
|
15.06.2020
Hur kan vi öka hållbarheten i slutskedet av leveranskedjan? Kan innovationer både minska de negativa effekterna av e-handel och samtidigt skapa effektiva leveranssystem för konsumenter. Hanken koordinerar ett nordiskt forskningsprojekt som fokuserar på de här frågorna.
Hankens flaggor vajar i vinden mot en blå himmel med lite moln.
|
12.06.2020
Den växande betydelsen av ESG-data för ekonomiskt beslutsfattande och för att uppnå hållbarhetsmål var i fokus på ett webbinarium som Hanken arrangerade 11.6.2020. Talarna krävde ökad standardisering, transparens, tillgänglighet och tillförlitlighet av hållbarhetsdata då det ställs hårda klimat- och miljökrav.
Hankens huvudbyggnad med flaggorna i topp.
|
11.06.2020
Hanken rankas högst bland finska universitet i U-Multirank för forskningscitationsfrekvens, toppciterade forskningspublikationer och internationell studentmobilitet.
Tvålastfartyg med ett coronavirus emellan.
|
10.06.2020
HUMLOG-institutet koordinerar ett stort forskningsprojekt där forskarna undersöker bland annat hur olika länder hanterat covid-19-pandemin, hur ekonomin påverkas och hur vilseledande information i sociala medier sprids och ska tacklas.
|
10.06.2020
Read our newest blog post written by Krichelle Medel from University of Cambridge, Winner of The HUMLOG Institute’s Best Thesis Award 2020!
Stipendiesammankomst
|
10.06.2020
Under majmånad har Hanken premierat studenter för utmärkta kandidat- och magisteravhandlingar samt för goda studieframgångar.
Black computer screen with colourful letters
|
09.06.2020
Vår kultur har höga förhoppningar på att tekniken ska förbättra våra liv.
nousiainen
|
08.06.2020
Empiriska fallstudier och en ekonomisk analys av juridiken kan vara svaret vi har letat efter.