Nyhetsarkiv

Hankens rektor Karen Spens
|
24.06.2021
Hanken Svenska handelshögskolans rektor Karen Spens har blivit invald i styrelsen för ackrediteringsorganisationen Association of MBAs & Business Graduates Association.
Hankens flaggor
|
23.06.2021
Pandemiåret har varit exceptionellt på många sätt, men Hanken har klarat utmaningarna med den äran! Studietakten har i själva verket ökat och utexamineringen har hållits på samma goda nivå som under tidigare år. Dessutom har vi nyligen lyckats få fortsatt AMBA-ackreditering i fem år.
Exchange students
|
23.06.2021
Utbytesstudenterna som studerat på Hanken under våren ger än en gång toppbetyg för sin utbytesstudieperiod – det här trots att kurserna enbart ordnades på distans under våren. Det här framgår av enkäten som utförs efter varje termin bland Hankens utbytesstudenter.
Hankenstudenter på sommargård
|
23.06.2021
Hanken Svenska handelshögskolans årsberättelse 2020 finns nu tillgänglig elektroniskt via Hankens webbplats. Årsberättelsen erbjuder dig en översikt över höjdpunkterna i vår verksamhet under fjolåret.
Paul Viio
|
22.06.2021
När Paul Viio, Professor of Practice på Hanken sedan mitten av mars, för sex år sedan lärde hur man skapar onlinekurser i USA upplevde han att man var ljusår före på området där. På ett år har man dock tagit stormsteg också i Finland när det gäller att hoppa på digitaliseringen – till och med i den grad att det enligt Viio i vissa fall gått till överdrift.
Disputation doktorsavhandling
|
21.06.2021
I pandemitider som dessa accentueras vikten av samarbete mellan aktörer från olika samhällssektorer. Ny forskning visar däremot att ju tätare samarbete mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer desto större är risken för konflikter när värderingarna kolliderar.
Panelen diskuterar om innovation
|
18.06.2021
Hanken har utvecklat en forskning i Finland i vilken man listar de företag som finländska konsumenter anser vara de mest innovativa. Bedömningen görs med hjälp av FII-undersökningen (Finskt Innovationsindex) som har utvecklats i samarbete med Norwegian School of Economics. Resultaten av undersökningen offentliggjordes i ett webbinairum som sändes från Hanken den 17 juni. Evenemanget kommer att bli årligt.
Hanken students in front of the main building
|
18.06.2021
Ekonomie doktor Torsten Santavirta har utnämnts till biträdande professor i ekonomi vid Helsinki GSE. Professuren är knuten till Helsingfors universitet.
Hankenstudenter på sommargård
|
17.06.2021
Hanken Svenska handelshögskolan fick erkänsla för sin samhällspåverkan och satsningar på hållbarhet när resultaten i den globala Positive Impact Rating offentliggjordes den 17 juni 2021. Hanken var en av 47 handelshögskolor från 21 länder världen över som deltog i undersökningen i år och uppnådde nivå 3 av 5.
Disputation doktorsavhandling
|
17.06.2021
Ny forskning visar att mera öppenhet behövs kring var och hur mycket överskottslivsmedel som uppstår hos företag inom livsmedelsbranschen för att de ska kunna tas bättre tillvara.
Disputation doktorsavhandling
|
15.06.2021
I dagens snabbt föränderliga värld utmanas yrkesverksamma inom organisationer som aldrig tidigare i att bredda sin kompetens och samarbeta över traditionella gränser. På samma sätt står ledare inför förändringar eftersom traditionella ledarroller skiftar mot att uppmuntra personalen att ta ansvar.
Hanken2021
|
11.06.2021
Läs bland annat om Bengt Holmströms hälsningar till Hankenalumner gällande aktuella frågor om digitalisering, samt om Christina Dahlbloms tankar om ledarskap. Du kan också bekanta dig med en ny kurs i kulturell hållbarhet och kommunikation som ordnats för första gången på Hanken under våren som ett svar på studenternas intresse för kurser i humaniora. Därtill får vi läsa om en sällsynt lyckad match i mentorskap mellan Mikael Still (65) och Silas Magana (34) vid Hanken i Vasa. Också de tre Fulbright-forskarna som varit på Hanken under våren, professor Nezih Altay, professor Brian Gibson och professor Leigh Anne Liu presenteras.
Big screens at Quantum
|
10.06.2021
Planera dina distans Quantum databas behov i förtid! Efter 24.6 så får man hjälp i distans användning först i augusti.
Hankenstudenter får pris
|
08.06.2021
Ett team bestående av studenter från Hanken har tilldelats pris i Aim2Flourish-tävlingen 2020 för innovativa berättelser om affärsverksamhet som stöder förverkligandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.
A cup of Hanken - Sustainable investing
|
03.06.2021
Lyssna på den första diskussionen i den nya serien A Cup of Hanken.
Hanken flaggor
|
03.06.2021
I Helsinki GSE:s undersökning klargjordes med hjälp av finländska registermaterial smittorisken för familjemedlemmar till personer som fått coronavirusvaccin. Enligt resultat av undersökningen skyddar coronavirusvaccinerna från Pfizer-BioNTech och Moderna, som används i Finland, också ovaccinerade familjemedlemmar.
hanken_helsingfors_fotomax_edin_004_press.jpg
|
02.06.2021
Antalet välavlönade personer har ökat under årets första månader jämfört med 2019 framgår det av en rapport som publiceras av Lägesrummet vid Helsinki GSE.
Hankenstudenter på sommargård
|
27.05.2021
Association of MBAs (AMBA) meddelade 25 maj 2021 att Hanken Svenska handelshögskolans Executive MBA-program får fortsatt ackreditering för fem år framåt. Hanken har varit AMBA-ackrediterad sedan år 2008.
Bukett med rosa rosor
|
27.05.2021
Hanken premierar varje år studenter för utmärkta kandidat- och magisteravhandlingar samt för goda studieframgångar.
Nominera Årets alumn 2021
|
25.05.2021
Nu är det dags att skicka in nomineringar till Årets alumn 2021. Årets alumn utses på Hankendagen i Helsingfors 8 oktober 2021.