Nyhetsarkiv

|
27.01.2023
4 guest lectures open to all, WELCOME!
Disputation doktorsavhandling
|
24.01.2023
Sociala medier har blivit en central del av dagens sociala liv, eftersom de skapar ett forum där människor kan interagera med varandra och med teknologier, såsom algoritmer, oberoende av fysiska avstånd och andra gränser. I dagens arbets- och organisationssammanhang är det vanligt att användningen av sociala medier suddar ut många invanda gränser.
Fartyg som kör med full frakt fotat uppifrån
|
17.01.2023
Svenska handelshögskolan (Hanken) har beviljats 377 000 euro i EU-finansiering för ett projekt gällande godstransportnätverkens hållbarhet i Europa.
– Våra transportnät har aldrig varit så känsliga för störningar som de är i dag. Vi vill göra nätverken mer resilienta för framtiden, säger forskardoktor Sarah Schiffling på Hankens Humlog-institut.
Logo of QTEM
|
17.01.2023
Ansökningsomgången för QTEM-utbyte höstterminen 2023 är nu öppen. Ansökningsdeadline är 5.2.2023.
Studenter med Hankenväska
|
13.01.2023
Vi ser framemot att dra igång en ny termin tillsammans på plats på Hanken igen. För att uppmärksamma det här ordnar Hanken tillsammans med SHS och SSHV en liten tillställning för Hankens studenter – både på Hanken i Helsingfors och i Vasa, måndag 23.1.2023 kl. 11.30 – 13.00!
Exchange studies icon
|
10.01.2023
Det tekniska problemet med Shibboleth inloggningen är nu löst och utbytesansökan är igen öppen. Ansökan om utbytesstudier för höstterminen 2023 stänger 31.1.2023 kl. 23:59.
Bok och pennor
|
03.01.2023
Aktuellt inför vårterminen:
-Kursanmälan för period 3 stänger 8.1.2023 (för kurser med begränsat antal deltagare) eller 15.1.2023 (övriga kurser)
-Du som inte närvaroanmält dig för vårterminen ännu gör det i Oili-tjänsten senast 15.1.2023
-Kandidat- och magisterstuderande ska betala hälsovårdsavgiften till FPA senast 31.1.2023
-Tillbaka till Campus-evenemanget i Helsingfors och Vasa 23.1.2023

Jul cropped
|
22.12.2022
Frågan belyser problemen kring vår kommersialiserade jul. På CERS-bloggen diskuterar docent Pia Polsa vår konsumtionskultur kring våra jultraditioner och hur hon har skapat en ny identitet för sin familj genom att implementera ett antikonsumtionstankesätt
Logo of Engage EU
|
22.12.2022
Doktorander vid Hanken erbjuds nu möjlighet att ansöka om deltagande i ENGAGE.EUs workshop som arrangeras vid University of Toulouse 1 Capitole 20-21.4.2024.
Personer som sitter vid ett bord och skriver under ett kontrakt
|
20.12.2022
Det finns ett trängande behov av bättre juridisk kvalitet gällande förhandlingspraxis och affärsavtal. Enligt Katri Nousiainen, doktorand vid Svenska handelshögskolan och expert inom juridik, kan metoden legal design öka både begripligheten och kvaliteten.
Icon - Exchange studies
|
15.12.2022
Ansökningsomgången för utbytesstudier höstterminen 2023 och praktikstipendium för maj-augusti 2023 är nu öppen för studerande med deadline 31.1.2023.
Disputation doktorsavhandling
|
14.12.2022
Forskare inom området för ledarskaps- och organisationsforskning har drivits till att främst fokusera på att bygga upp ett CV och utveckla nätverk, säkra finansiering och producera artiklar som publiceras i högt rankade tidskrifter. Allt för att universitetet ska få en konkurrenskraftig position i globala rankningar. Det leder till att forskare försummar sitt eget liv vad gäller det materiella, känslomässiga eller familjerelaterade, samt sina sociala relationer. I stället ägnar de all sin tid åt osäkert arbete.
Studenter i auditorium
|
14.12.2022
I den färska alumnundersökningen uppgav så gott som alla alumner att de har en positiv inställning gentemot sin alma mater och att de är stolta att associeras med Hanken. ”Det här är strålande betyg för vår verksamhet och vi är väldigt tacksamma att alumnerna känner av att vi bryr oss om dem”, säger Camilla Wardi, chef för näringslivsrelationer och samverkan.
Julens öppettider
|
13.12.2022
Här hittar du högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa under jul och nyår.
Utbytesstudier ikon
|
09.12.2022
Hanken har signerat avtal om studentutbyte med SKEMA Business School och ESCP Business School i Frankrike. Studerande kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 31.01.2023 för höstterminen 2023.
The Playground - applications open
|
09.12.2022
Är du intresserad av att starta ditt eget företag men vet inte hur du ska börja? Har du en kan-göra-attityd? Är du baserad i Helsingfors? Då är The Playground någonting för dig! Ansök nu till vårens 2023 acceleratorprogram.
MentorX logo
|
09.12.2022
MentorX är ett nytt sorts mentornätverk som för samman bland annat mentorer och coacher med förstagångsentreprenörer. Nu har du möjligheten att komma med!
Studerande bla bla
|
08.12.2022
Den 13 december 2022 kommer vi att skicka ett textmeddelande till dig som examensstuderande på Hanken där vi ber dig ge feedback på dina studier och hur du mår.
Kommendörstecknet Finlands Lejon
|
06.12.2022
Republikens president Sauli Niinistö har den 6 december 2022 förlänat utmärkelsetecken till tre personer med koppling till Svenska handelshögskolan. Utmärkelsetecknen förlänas officiellt på självständighetsdagen, men Hanken uppmärksammar detta med en ceremoni under Rektors julkaffe på högskolan 16.12.2022.
Jesper Haga är årets föreläsare i Vasa 2022
|
05.12.2022
Under Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasas årsfest den 3 december 2022, utsågs traditionsenligt Årets föreläsare. Forskardoktor Jesper Haga som undervisar i finansiell ekonomi tilldelades titeln. Valet motiverades med att Haga har en bred kunskap inom ämnet finansiell ekonomi samt att han inspirerar genom sin entusiasm och positiva utstrålning.