Nyhetsarkiv

Wahlroos
|
28.10.2021
Hur få fart på Finland? Den frågan diskuterades på det traditionella seminariet Toppsemi, som arrangerades på Hanken i Helsingfors den 26.10. ”Vi kan inte bara fördela kakan utan den måste fås att växa. Det kräver i sin tur strukturella samhällsreformer som gör Finland lockande för investerare”, konstaterade evenemangets huvudtalare Björn Wahlroos.
Disputation doktorsavhandling
|
26.10.2021
Ett försörjningskedjeperspektiv kan bidra till att synliggöra problem i rättsprocesser, faktorer som inverkar på offentlig upphandling samt sårbarhet i beredskap för eskalerande katastrofer. Ny forskning granskar vad ett försörjningskedjeperspektiv kan innebära för lagreglerade offentliga tjänster och processer.
Pernilla Gripenberg
|
25.10.2021
Rekommendationen om distansarbete har upphört och många arbetsplatser har övergått till en ny vardag där distans- och kontorsarbete kombineras. Olika hybridmodeller kommer att kräva mer planering av både ledare och de anställda och i vissa fall också ny rumsplanering.
Disputation doktorsavhandling
|
25.10.2021
Det finns flera exempel på inflytelserika företagsledare som fått kritik för en hög nivå av arbetsskador, däribland Teslas vd Elon Musk och Amazons tidigare vd Jeff Bezos. En ny studie undersöker om ett ökat inflytande hos företagsledare verkligen leder till fler arbetsskador.
Niklas Bruuns nya bok Intellectual Property and Employment Law
|
19.10.2021
Emeritus professor Niklas Bruun har redigerat en ny bok som utreder arbetsgivares respektive arbetstagares rätt till prestationer som åtnjuter immaterialrättsskydd som till exempel patentskyddade uppfinningar, upphovsrättsligt skyddade verk eller nyskapade mönster.
Ari Hyytinen
|
18.10.2021
De nordiska länderna har gjort det lättare för kvinnor att kombinera arbete och familj genom att skapa ett föräldraledighetssystem som bidragit till högt deltagande i arbetslivet bland kvinnor och lägre kostnader i form av förlorad inkomst. Föräldraledighet kan ändå samtidigt ha negativa konsekvenser för kvinnors karriärer inom yrken där kunskapen går snabbt framåt.
Hanken med flaggor på gården
|
15.10.2021
Svenska kulturfonden donerar 1 000 000 euro till Hanken och fundraisingkampanjen Räkna med Hanken. Donationen lyfter kampanjens totala insamlade belopp till drygt 2,8 miljoner euro.
Hankendagen 2021 - Susan Duinhoven
|
13.10.2021
Hur skapa en atmosfär som stöder team att uppnå framgång? Och hur leda en organisation mitt i förändring? Bland annat dessa frågor diskuterades på årets Hankendagen Navigating Transformation – do you have what it takes?, som direktsändes från Hanken i Helsingfors den 8 oktober med rekordpublik. 
Service - maintenance
|
11.10.2021
På grund av underhållsarbetet utanför Hankens huvudbyggnad i Helsingfors, kommer det att vara ett avbrott i värmedistributionen i hela byggnaden på måndag 11.10 kl.8-19.
Heidi Schauman
|
08.10.2021
Svenska handelshögskolan utser årligen Årets Alumn, en Hankenalumn som varit aktuell det senaste året och som fått erkännande för sitt engagemang i samhället. Alumnen har hållit kontakt med högskolan efter sin utexaminering och visat intresse för högskolans utveckling. I år har Hanken valt Heidi Schauman till Årets Alumn.
Hanken building
|
08.10.2021
Hankenalumnen Kurt Björklund donerar en miljon euro till den pågående fundraisingkampanjen Räkna med Hanken. Med sin donation önskar Björklund inspirera Hankens övriga alumner att delta i kampanjen och därmed stärka Hankens kärnverksamhet.
Illustrated syringe
|
08.10.2021
Många länder i Europa kämpar med att uppnå en bred vaccinationstäckning i kampen mot covid-19. Det har aktualiserat frågan om hur fler kan motiveras att vaccinera sig. En ny studie, som Hanken Svenska handelshögskolan har varit med om att göra och som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science, visar att en liten betalning motsvarande 20 euro fick fler att vaccinera sig i Sverige. 
H2 containers, wind turbines and solar panels
|
07.10.2021
Hanken Svenska handelshögskolan utreder i samarbete med Novia och Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK intresset för att bygga infrastruktur kring vätgas i Österbotten inom ramen för projektet H2 Ecosystem Roadmap. Finansieringen kommer från EU:s regionala utvecklingsfonder och har beviljats av Österbottens förbund.
Quantum
|
06.10.2021
Alla datorerna blir tillgängliga börjande måndagen 11.10
Hanken students
|
29.09.2021
Driver du som Hankenstudent ett eget företag eller är du med i ett annat intressant projekt? Sök då Anders Walls-stiftelses stipendium på 200 000 SEK senast den 31.10.2021! Stipendiet är ett av de största som ges till studenter vid Svenska handelshögskolan och delas ut till en Hankenstudent som uppvisar såväl entreprenörskap som goda studieresultat.

book cover
|
29.09.2021
Emeritusprofessor Christian Grönroos har i september publicerat boken "Tjänstefiering. I kundens ögon är alla företag tjänsteleverantörer" (Volante, Stockholm 2021).
Elisabeth Rehn
|
22.09.2021
Hanken lanserar en ny podcast, Gyllene studietider, med bl.a. gästerna Elisabeth Rehn, Kimmo Sasi, Henrik Lax, Veronica Wiklund, Ann-Mari Mingard och Björn Wahlroos. Värdar för podden är Hankens rektor Karen Spens och podcastens producent Hanna Westerholm. Under hösten kommer nya avsnitt att spelas in med intressanta alumner från både Helsingfors och Vasa.
Disputation doktorsavhandling
|
21.09.2021
Livsmedelstrygghet brukar definieras som att ha tillräcklig tillgång till livsmedel för ett hälsosamt liv. Oftast fokuserar man på produktion och konsumtion man vill säkerställa en tillräcklig livsmedels- och näringstrygghet. Ny forskning visar att man också måste betona distribution och detaljhandel i samband med livsmedelstrygghet.
Blommor och doktorshatt
|
20.09.2021
Den 17 september 2021 arrangerade Hanken Svenska handelshögskolan en installationsceremoni för tre nya professorer, Mats Ehrnrooth (företagsledning och organisation), Kaj Storbacka (Hanken Foundation Professor) och Kim Ittonen (redovisning).
Bild med pappersmapp och person med penna.
|
20.09.2021
Dokumentmallen för magister- och kandidatavhandlingar är inte längre tillgängliga på webben för studenter och har blivit ersatta av formateringsguiden!