Nyhetsarkiv

Camilla Wardi och Karen Spens intill ALfred Bomans målning utan titel (2014)..jpg
|
17.02.2020
Rektor Karen Spens har blivit invald i styrelsen för ackrediteringsorganisationen AACSB. AACSB-ackrediteringen representerar en av de högsta utmärkelserna för handelshögskolor.
Hanken byggnaden utifrån med flaggor
|
14.02.2020
Ett standardiserat och öppet ESG-dataregister behövs för att utveckla hållbara investeringar, som enbart på EU-nivå är 260 miljarder euro årligen.
Estlands president Kersti Kaljulaid står på scenen i festsalen med sin doktorshatt och sitt diplom.
|
13.02.2020
Under Hankens partnerstämma den 6 februari tog Estlands president Kersti Kaljulaid emot sin doktorshatt. Hon promoverades för sitt arbete för digitalisering.
Hankens flaggor vajar i vinden mot en blå himmel med lite moln.
|
12.02.2020
En klar majoritet av alumnerna anser att Hanken utvecklas i rätt riktning, visar den färska alumnundersökningen. Speciellt många är positivt inställda till Hankens internationella samarbeten, bra kontakter med alumner och näringslivet samt högklassiga evenemang.
Karen Spens i Hankens korridor.
|
07.02.2020
Svenska handelshögskolans styrelse har den 7 februari 2019 omvalt professor Karen Spens till högskolans rektor för en treårsperiod som sträcker sig till sommaren 2023.
Hanken med flaggor på gården
|
05.02.2020
Hankens största studentstipendium, Fazerstipendium, går till Max Heino, som studerar finansiell ekonomi. Stipendiet på 15 000 euro delas ut på Hankens partnerstämma den 6 februari.
hanken-sse-swedish-programmes.jpg
|
04.02.2020
Två ledande organisationer slås samman för att accelerera tillväxt för organisationer och individer
Hankens huvudbyggnad med flaggorna i topp.
|
04.02.2020
Hanken har formellt implementerat ansvarsfull ekonomiskutbildning sedan 2008 och skolans kontinuerliga engagemang har lett till dess erkänsla som så kallad PRME Champions School för fjärde gången i rad.
Hankenalumnen Anders Portman sitter i en soffa.
|
03.02.2020
Alumnen Anders Portman fotograferar arkitektur och byggmiljöer. För honom är det viktigt att han som egenföretagare får han jobba utifrån sina egna värderingar.
Michaela Finne står i en dörröppning.
|
03.02.2020
Michaela Finne är alumn och hon jobbar som kreativ konsult i eget företag. Det bästa med hennes jobb är variationen, säger hon.
Doktorshatt
|
28.01.2020
Estlands president Kersti Kaljulaid promoveras till hedersdoktor på Hanken Svenska handelshögskolan i en högtidlig ceremoni 6.2.2020. 
Eva Liljeblom, professor i finansiell ekonomi och Hankens tidigare rektor.
|
28.01.2020
Professorn i finansiell ekonomi, Hankens tidigare rektor Eva Liljeblom promoveras till hedersdoktor vid Uleåborgs universitet i maj.
flaggorna.jpg
|
22.01.2020
Resultaten av den första Positive Impact Rating-undersökningen offentliggjordes under Världsekonomiforumet i Davos 22.1.2020. Enligt Hanken Svenska handelshögskolans studenter är högskolan på god väg att uppnå en positiv samhällelig inverkan.
Doktorsdisputation på Hanken
|
21.01.2020
Som ett resultat av den omfattande harmoniseringen av upphovsrättslagstiftningen inom EU, spelar den Europeiska unionens domstol (CJEU) nuförtiden en viktig roll då man definierar omfattningen av det upphovsrättsliga skyddet för upphovsmän och rättsinnehavare.
Hanken students sitting by the sea
|
17.01.2020
Studenter vid Hanken har deltagit i en undersökning som undersökt hur studenter i huvudstadsregionen ser på bl.a. boendet, stadsplaneringen och studier i huvudstadsregionen. Målet är att samla idéer och önskemål hur man kunde utveckla metropolområdet och tjänsterna för studenter.
Person använder laptop.
|
14.01.2020
Två nya MOOC-kurser (Massive Open Online Course) lanseras på inlärningsplattformen Future Learn, som har miljoner användare runt om i världen. Kurserna är öppna för alla.
Hankens flagga framför blå himmel
|
14.01.2020
Medelinsamlingskampanjen HANKEN 110 summerar 2019 med ett mycket fint resultat.
Wojciech Piotrowicz står i Foajén.
|
14.01.2020
Forskarna inom ett projekt som fokuserar på Syrien och Ukraina undersöker i vilken form det är bäst att leverera nödhjälp i konflikter. Målet är att skapa riktlinjer för att hjälpa biståndsorganisationer som arbetar i konfliktområden att fatta beslut.
JAAF konferensen hålls på Hanken 15-18.6.2020
|
07.01.2020
Konferensen Journal of Accounting, Auditing and Finance (JAAF) ordnas vid Hanken i Helsingfors den 15–18 juni 2020. Inlämningsperioden för material till både föredrag och parallella sessioner pågår till den 31 januari.
Martti Hetemäki ny arbetslivsprofessor
|
19.12.2019
Politices doktor Martti Hetemäki har utnämnts till arbetslivsprofessor i ekonomi vid Helsinki Graduate School of Economics fr.o.m. 1.3.2020. Professuren är placerad till hälften vid Aalto-universitetet och till hälften vid Helsingfors universitet.