| 18.06.2024

Blogg: Vad förlorar människan när vi låter AI bestämma?

Hypen kring AI har varit stor sen viktiga framsteg gjordes inom maskininlärning, enorma datamängder blev tillgängliga och datorernas beräkningskapacitet ökade snabbt. I sitt blogginlägg utforskar professor Frank den Hond frågan: Vad förlorar vi människor när vi låter AI bestämma?

"AI-system, oavsett om de är maskininlärda eller generativa, kan tillämpas på många bra sätt, men användningen är också förknippad med skandaler och oönskade konsekvenser. Det är lätt att räkna upp flera exempel. Min fascination för AI bottnar i frågan om varför så många människor är så okritiskt entusiastiska över AI trots detta. Hur kommer det sig?"

Läs hela blogginlägget (på engelska):
What do humans lose when we let AI decide?