| Evenemang
Evenemang
|
25.10.2021
Välkommen till Master's Open Week 2021!
Din möjlighet att bekanta dig med det engelskspråkiga magisterprogrammet på Hanken!
|
26.11.2021
Den solenna ekonombrevsutdelningen är en tillställning för alla som under det gångna året blivit ekonomie magistrar. Nästa ekonombrev delas ut fredagen den 26 november 2021 kl. 17 i Hankens festsal i Helsingfors.
|
19.11.2021
Den solenna ekonombrevsutdelningen är en tillställning för alla som under 2020 blivit ekonomie magistrar. Nästa ekonombrev delas ut fredagen den 19 november 2021 kl. 17 i Hankens festsal i Helsingfors.
|
Den 17 september 2021 arrangerade Hanken Svenska handelshögskolan en installationsceremoni för tre nya professorer, Mats Ehrnrooth (företagsledning och organisation), Kaj Storbacka (Hanken Foundation Professor) och Kim Ittonen (redovisning).
|
Den 19–20 november har man chansen att höra forskare inom olika discipliner berätta om färska vetenskapliga rön och fascinerande forskningsprojekt mitt i centrala Vasa. Samtliga universitet och yrkeshögskolor i Vasa arrangerar en vetenskapsfest av sällan skådade proportioner tillsammans med Svenska litteratursällskapet i Finland.
|
17.09.2021
Välkommen på installationsceremonin för tre professorer! 
|
The European Working Group on Humanitarian Operations (EURO HOpe) och The HUMLOG Institute vid Hanken Svenska Handelhögskolan anordnar den femte EURO HOpe-minikonferensen i Helsingfors, Finland den 24-25. November 2021. I år kommer evenemanget att vara i hybridformat.
|
I år öppnar Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen Hanken Svenska handelshögskolans nya läsår 1.9.2021 kl.13 med en hälsning från Helsingfors stad. Universiteten har en stor roll i att stöda utvecklingen av vår huvudstad. Hanken och Helsingfors stad kan tillsammans arbeta för att göra både staden och Finland ännu attraktivare.
|
24.11.2021
Evenemanget går på engelska.
The European Working Group on Humanitarian Logistics (EURO HOpe) and the HUMLOG Institute at Hanken School of Economics, Helsinki, are organizing the fifth EURO HOpe mini-conference, this year in a hybrid format from Helsinki, Finland.
|
The HUMLOG Institute Deputy Director Dr. Diego Vega hosted two discussions at the WHF 2021: "Promoting green supply chain management: adopting sustainable policies" and "Analysing localisation: trends, challenges and solutions to implementation"