| Pressmeddelande
Pressmeddelande
|
Hanken Svenska handelshögskolan lanserar i sommar 15 exklusiva avsnitt i poddformat där forskare på Hanken berättar om sin forskning. Första avsnittet publiceras 7.7.2020.
|
Ny forskning hävdar att socialt kapital, mätt i medborgerliga normer och förekomsten av nätverk, minskar styrelsers tendenser att dölja dåliga nyheter. Det leder till redovisningskonservatism, som är en redovisningsmetod där man öppet tillkännager sämre resultat och högre förluster. Socialt kapital har även positiv effekt på könsmångfalden i styrelser och bolagsledningar.
|
Hanken vill bära sitt samhällsansvar under undantagsläget och har därför beslutat att under den pågående antagningen 2020 anta 45 studenter mer än vad som tidigare planerats.

|
Utbildnings- och utvecklingsforskningens historia går så långt tillbaka som början av 1900-talet, men nu finns ett behov av nya perspektiv. En ny studie ger verktyg för att förbättra planeringen och utförandet av utbildningsprogram.
|
Lägesrummet samarbetar med en grupp ledd av Vesa Vihriälä som fokuserar på de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna. Målet är att främja snabbt beslutsfattande under coronaviruskrisen.
Tags
|
Årets Anders Wall-stipendium tilldelas hankeiten och entreprenören Simon Karlsson. Stipendiet på 125 000 SEK (cirka 12 200 EUR) är ett av de största stipendier som delas ut vid Hanken.
|
Två donationer på vardera 100 000 euro överräcktes på Hankens årliga stipendiesammankomst och donatorkväll.
|
Hanken har tagit emot en donation av Fazer på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.