| Pressmeddelande
Pressmeddelande
|
Hanken deltar i Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras medfinansieringskampanj där sammanlagt 67 miljoner euro kommer att tilldelas universiteten som medfinansiering till insamlade medel.
|
Professor Kaj Storbacka blir ny prorektor för fortbildning och näringslivsrelationer vid Hanken Svenska handelshögskolan. Som prorektor ansvarar Storbacka för utvecklingen av Hankens relationer till näringslivet och medelsanskaffning.
|
Hanken utsåg Roger Holm till Årets Alumn under den årliga Hankendagen den 2 oktober 2020.
|
Korta videomeddelanden har blivit en del av den vardagliga kommunikationen på sociala medier och de är även en växande trend i intern kommunikation i företag under 2010-talet. Ny forskning påvisar att användning av videomeddelanden för strategisk kommunikation ökar känslan av transparens och inklusion i företaget.
|
I sitt tal lyfte rektor Karen Spens upp högskolans forskningsprojekt relaterade till coronapandemin, den fortsatta digitaliseringen av undervisningen samt höstens onlinekurser som är gratis och öppna för alla.
|
Ny forskning visar att det är viktigt att förstå kundens ekosystem för att kunna erbjuda framgångsrika användarupplevelser inom smarta självbetjäningstjänster, till exempel sportklockor. Ett kundekosystem innefattar alla de faktorer som påverkar kundens upplevelse och det kan vara individuellt, varumärkesbaserat eller socialt drivet.
|
Hanken Svenska handelshögskolan lanserar i sommar 15 exklusiva avsnitt i poddformat där forskare på Hanken berättar om sin forskning. Första avsnittet publiceras 7.7.2020.
|
Ny forskning hävdar att socialt kapital, mätt i medborgerliga normer och förekomsten av nätverk, minskar styrelsers tendenser att dölja dåliga nyheter. Det leder till redovisningskonservatism, som är en redovisningsmetod där man öppet tillkännager sämre resultat och högre förluster. Socialt kapital har även positiv effekt på könsmångfalden i styrelser och bolagsledningar.
|
Hanken vill bära sitt samhällsansvar under undantagsläget och har därför beslutat att under den pågående antagningen 2020 anta 45 studenter mer än vad som tidigare planerats.

|
Utbildnings- och utvecklingsforskningens historia går så långt tillbaka som början av 1900-talet, men nu finns ett behov av nya perspektiv. En ny studie ger verktyg för att förbättra planeringen och utförandet av utbildningsprogram.