| 03.06.2024

Att styra ett företag genom generositet – ny bok utforskar Mumins väg till framgång

Janne Tienari i Hankens korridor
En splitterny Muminbok kommer ut i september. Den här boken fokuserar dock mindre på händelserna i Mumindalen och mer på affärsverksamheten och hur företagen som hör till Moomin Characters styrs. Generositet lyfts fram som ett av de viktigaste sätten att leda. Författare till boken är Hankenprofessorn Janne Tienari och bitädande professor Paul Savage.

– Ur ett ledningsperspektiv bygger generositet på övertygelsen om att öppenhet inför olikheter, att ta hand om människor och visa respekt för dem är avgörande för att upprätthålla en resilient organisation, säger Janne Tienari, professor inom företagsledning och organisation vid Svenska handelshögskolan (Hanken).

Tienari är medförfattare till boken "Moomin Management: Redefining Generosity" tillsammans med Paul Savage, biträdande professor vid United Arab Emirates University. 

Boken, som ges ut av Bristol University Press, följer resan från Tove Janssons skapelser till ett globalt varumärke och växande ekosystem av företag. Redan i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet började man sälja Muminprodukter, vilket visar att affärsaspekten har funnits med från första början.

– Företaget agerar på ett positivt sätt genom att dra nytta av detta underbara Muminarv som skapades av Tove Jansson. Det handlar om att upprätthålla arvet och värderingarna och få det att fungera i dagens värld, konstaterar Tienari.

Kärlek, jämlikhet och mod

Tanken om att leda med generositet kom till Tienari och Savage under bokskrivningsprocessen.

– Generositet baseras på företagets värderingar kärlek, jämlikhet och mod, och det ligger till grund för inte bara Muminvarumärket utan även dess strategiska partnerskap, strategiarbete och hur man samverkar med ny teknologi och den virtuella världen, förklarar Tienari.

Att bygga sitt företag på dessa värderingar är ett sätt att skilja sig från de stora globala aktörerna inom underhållningsbranschen, enligt Tienari. Han påpekar att boken inte handlar om generösa individer utan om att skapa förutsättningar för en generös miljö.

– Vi försökte ta reda på vad ett strategiarbete baserat på generositet innebär. Det handlar om att involvera fler människor, att bredda gruppen av strategiska tänkare. Mumins strategiarbete verkar vara organiskt, men det styrs av en exceptionellt tydlig känsla av syfte.

Ingen marknadsföringsprodukt

Boken är baserad på Paul Savages etnografiska studie av Muminorganisationen och har genomgått en grundlig granskningsprocess. En risk med att skriva boken var att den kan uppfattas som en enda lång reklamtext för Mumin.

– I boken gör vi det tydligt att vi som kritiska organisations- och ledarskapsforskare inser att det finns en potentiell baksida med allt. Medan Muminekosystemet balanserar mellan konst och affärer, väger vår balansgång som författare mellan sympati och kritik. Företaget har inte ingripit i eller bidragit ekonomiskt till boken på något sätt, säger Tienari.

Han fortsätter med att betona att öppenhet och konstruktiv kritik utgör centrala inslag i konceptet att leda med generositet.

– Generositet betyder inte att det saknas spänningar eller friktioner. Generositet skulle inte vara äkta om den inte hade den här sortens skärpa. Paul bevittnade många hetsiga debatter bland beslutsfattare på Mumin. Olika åsikter, dispyter och försoningar berikar verksamheten.

Tienari hoppas att läsarna ska ta med sig åtminstone ett viktigt budskap från boken.

– Muminverksamheten är lönsam och växer. Det är ett bevis på att man kan förvandla ”att göra gott” till bra affärer. Jag hoppas att läsarna kommer att hitta sätt att utföra goda handlingar i sitt eget arbete.

Text: Jessica Gustafsson
Foto: Jessica Gustafsson och Bristol University Press (bokomslagets bild © Moomin Characters™)

 

OMslaget av boken Moomin Magagement med olika figurer från Mumindalen.