| Disputation

Disputation

|
Osäkerheten kring penningpolitiken påverkar företagsverksamheten negativt, till exempel genom färre investeringar. Men företag kan minska den negativa påverkan genom att proaktivt bli mer transparenta, förbättra informationsmiljön och använda sig av olika riskhanteringssätt.
|
I en tid av klimatförändring, pandemier och digital omvandling är många chefer tvungna att fatta beslut under osäkra omständigheter. Ny forskning visar hur chefer tyder den här dynamiska affärsmiljön och vilka konsekvenserna blir när det gäller strategiskt beslutsfattande.
|
26.06.2024
Doktorand Sinh Thoi Mai disputerar i ämnet finansiell ekonomi med avhandlingen "Essays on Monetary Policy Shocks and Firm Strategic Response: Applications of Machine Learning Methods".
|
18.06.2024
Doktorand Kaisa Penttilä disputerar i ämnet företagsledning och organisation med avhandlingen "Microfoundations of Strategizing in Transforming Business Ecosystems: A sensemaking approach".
|
Vad motiverar människor till att betala sin skatt? Och vilka faktorer avgör om man fördömer skattefusk eller ej? Ny forskning avslöjar den komplexa moralpsykologin bakom varför människor betalar skatter eller undviker dem och ger insikter i hur digital finansiell teknik kan påverka vårt etiska beslutsfattande.
|
Klimatförändringen ökar svårigheterna i den miljö där man behöver humanitära leveranskedjor. Samtidigt kan humanitära leveranskedjor bidra till att förvärra klimatförändringen om man inte övergår till ett grönare verksamhetssätt. Samarbete mellan forskare, de som levererar, samt de som mottar humanitärt bistånd kan bidra till att förbereda för klimatrelaterade risker och göra de humanitära leveranskedjorna mer hållbara.
|
09.02.2024
Doktorand Qifeng Yan disputerar i ämnet logistik och samhällsansvar med avhandlingen "Mitigating the Mutual Impacts between Climate Change and Humanitarian Supply Chains".
|
Även om entreprenörer har hyllats som hjältar som kan skapa sig ett eget kungarike och göra världen till en bättre plats, breddar ny forskning denna bild genom att utforska entreprenörskapets skuggsidor.
|
Allt eftersom osäkerheten i samband med beslutsfattares agerande ökar runt om i världen har detta en betydande inverkan på finansmarknaderna. Oavsett om det är den veckovisa dynamiken på företagsobligationsmarknaden eller handeln med värdepappersfonder har osäkerheten en stor och bestående inverkan.
|
Kinas företagsekonomi genomgår en omvandling, formad av subtila, men ändå kraftfulla politiska förbindelser och geopolitiska spänningar. Den kinesiska valutan, renminbin, håller också på att bli en central aktör i den globala ekonomin, samtidigt som Kinas marknadsliberalisering och -expansion pågår.