| Disputation
Disputation
|
30.06.2020
Doktorand Mansoor Afzali disputerar i redovisning på avhandlingen "Essays on the Role of Social Networks and Social Capital in Accounting and Finance"
|
Open access (OA) är ett nytt sätt att dela forskningsresultat öppet på nätet, i motsats till traditionella prenumerationsbaserade publikationer. En ny studie tyder på att de flesta förlag som publicerar oberoende akademiska OA-tidskrifter och OA-tidskrifter på kinesiska inte kan förlita sig på enbart artikelbearbetningsavgifter och måste därför hitta en långsiktig lösning för att överleva och utvecklas.
|
09.06.2020
Doktorand Cenyu Shen disputerar i informationsbehandling på avhandlingen "A study of three alternative open access publishing models".
|
18.05.2020
Doktorand Daniil Pokidko disputerar i entreprenörskap och företagsledning på avhandlingen "Experiential Learning through the Lens of Dual Process Theory: Exploring the Power of Personal Likes and Dislikes in the Context of Entrepreneurship Education"
|
08.05.2020
Doktorand Eija Meriläinen disputerar i logistik och samhällsansvar på avhandlingen: Urban Disaster Governance Resilience and Rights in the Unequal City
|
”Stockmanns är alltid Stockmanns” var det kända varuhusets slogan på 1950-talet. Ny forskning visar att varuhuset introducerade marknadsföringstänkande i Finland redan innan marknadsföring etablerat sig som egen disciplin.
|
Har du hört en vän tala om en smarttelefonapp och tyckt att den låtit så bra, att du också måste ladda ner den? Kunder erfar smarttelefonappar på många olika sätt, och vissa kan vara överraskande för apputvecklare.
|
08.04.2020
Doktorand Marja-Leena Sarvikivi disputerar i marknadsföring på avhandlingen "Reklam och marknadsföringstänkande i Finland. Varuhuset Stockmanns annonsering under 100 år". Disputationen hålls på svenska.
|
30.03.2020
Doktorand Apramey Dube disputerar i marknadsföring på avhandlingen:

¨Service Experience in Customers’ Everyday Contexts. An Investigation of Customers’ Experiences from Using Smartphone Apps¨
|
Som ett resultat av den omfattande harmoniseringen av upphovsrättslagstiftningen inom EU, spelar den Europeiska unionens domstol (CJEU) nuförtiden en viktig roll då man definierar omfattningen av det upphovsrättsliga skyddet för upphovsmän och rättsinnehavare.