| Disputation
Disputation
|
Även om entreprenörer har hyllats som hjältar som kan skapa sig ett eget kungarike och göra världen till en bättre plats, breddar ny forskning denna bild genom att utforska entreprenörskapets skuggsidor.
|
Allt eftersom osäkerheten i samband med beslutsfattares agerande ökar runt om i världen har detta en betydande inverkan på finansmarknaderna. Oavsett om det är den veckovisa dynamiken på företagsobligationsmarknaden eller handeln med värdepappersfonder har osäkerheten en stor och bestående inverkan.
|
Kinas företagsekonomi genomgår en omvandling, formad av subtila, men ändå kraftfulla politiska förbindelser och geopolitiska spänningar. Den kinesiska valutan, renminbin, håller också på att bli en central aktör i den globala ekonomin, samtidigt som Kinas marknadsliberalisering och -expansion pågår.
|
Ny forskning visar att specifika element i styrelsesammansättningen kan påverka den finansiella rapporteringens kvalitet, samhälls- och miljöansvaret och ett företags övergripande framgång.
|
Allt större kulturell mångfald i organisationer skapar, tillsammans med framsteg inom virtuell coachning och den snabba utvecklingen inom ledarskapscoachning, globalt en betydande kulturell mångfald bland coacher och coachade personer.
|
24.11.2023
Doktorand Lidan Zhang disputerar i ämnet finansiell ekonomi med avhandlingen "Exploring the Financial Landscape of China: Political Connections, Geopolitical Uncertainty and Renminbi Internationalization".
|
Branschen för humanitärt bistånd står inför utmaningar som kan vara svåra att förutse och som ofta kräver snabba och effektiva lösningar. Precis som när man bygger ett mästerverk av legobitar, så finns det ett behov av att säkerställa att varje del av leveranskedjan för humanitärt bistånd är anpassningsbar och redo att möta varierande behov.
|
05.12.2023
Doktorand Ali Malik disputerar i ämnet finansiell ekonomi med avhandlingen "Essays on the Impact of Policy Uncertainty on the Financial Markets".
|
24.11.2023
Doktorand Aaron Afzali disputerar i ämnet redovisning med avhandlingen "Essays on the impact of board composition on financial reporting quality, corporate social responsibility, and tournament incentives".
|
Ny forskning visar att utmaningar gällande förvaltningen av delat ägande bland medlemmar i ägarfamiljer beror på avsaknaden av processuell rättvisa i familjestyrningsprocesser. Familjemedlemmar upplever besvikelse, frustration och känslor av orättvisa eftersom alla inte följer de överenskomna riktlinjerna.