| Disputation
Disputation
|
Konsumenter har nuförtiden ständig tillgång till praktiskt taget all tänkbar musik tack vare smarttelefoner och tjänster som Spotify. Närbutikernas hyllor är fyllda med matvaror och drycker från hela världen.
|
Ett nytt patentskydd som kallas Unitary Patent väntas bli verklighet i Europa 2023. Det nya patentskyddet kommer att minska patentkostnaderna i Europa. Ny forskning visar hur företag och konsumenter i Europa kommer att påverkas av denna institutionella förändring.
|
20.09.2022
Doktorand Sebastian Schauman disputerar i ämnet marknadsföring med avhandlingen "Meaningfulness and the Significance of Things - An Exploration of Meaningful Consumer-Object Relations".
|
16.09.2022
Doktorand Alexis Stevenson disputerar i ämnet Economics med avhandlingen "Essays on the Economics of Patents Measuring the value of patents using renewal information".
|
I de flesta kryptovalutor är brytning (processen där nya kryptovalutor sätts i omlopp) nödvändig för att säkra transaktionen. Dessvärre är brytning inte speciellt miljövänligt. Däremot är det allmänt känt att Proof-of-Stake är nästan utsläppsfritt och ny forskning tyder på att det fortfarande är säkert.
|
Det är bråttom att göra framsteg i arbetet att bygga ett mer rättvist och inkluderande samhälle, särskilt i utvecklingsländer. Ny forskning tyder på att program för socialt entreprenörskap som syftar till att uppmuntra kvinnors entreprenörskap är särskilt värdefulla i arbetet att främja social förändring.
|
25.04.2022
Doktorand Ville Savolainen disputerar i finansiell ekonomi med avhandlingen "Theoretical Essays in Blockchain Economics and Asset Pricing".
|
19.04.2022
Doktorand Ira Chatterjee disputerar i entreprenörskap, företagsledning och organisation med avhandlingen "Social Change and Wellbeing: Perspectives of Women Entrepreneurs in a Social Entrepreneurship Program".
|
18.03.2022
Doktorand Sonja Sarasvuo disputerar i marknadsföring med avhandlingen "Coherence or diversity in corporate identity? – Varying perceptions of the company as sources for corporate branding"
|
Ny forskning visar på konsumtionsförändringar som sannolikt kommer att krävas i högkonsumerande samhällen för att hantera klimatkrisen.