| Disputation
Disputation
|
I pandemitider som dessa accentueras vikten av samarbete mellan aktörer från olika samhällssektorer. Ny forskning visar däremot att ju tätare samarbete mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer desto större är risken för konflikter när värderingarna kolliderar.
|
Ny forskning visar att mera öppenhet behövs kring var och hur mycket överskottslivsmedel som uppstår hos företag inom livsmedelsbranschen för att de ska kunna tas bättre tillvara.
|
23.06.2021
Doktorand Heidi Herlin disputerar i logistik och samhällsansvar med avhandlingen "Cross-sector partnerships between companies and not-for-profit organizations within corporate social responsibility: Aspects of legitimacy".
|
21.06.2021
Doktorand Caroline Sundgren disputerar i logistik och samhällsansvar med avhandlingen "Supply Chain Structures Promoting Development of Sustainable Supply Chains: The Case of Surplus Food Recovery".
|
17.06.2021
Doktorand Lauri Storbacka disputerar i företagsledning och organisation med avhandlingen "THE ART OF KNOWING - An ethnography inside a financial services organization".
|
Ny forskning visar att individuella förhållningssätt till värde och värdeskapande kräver kontinuerligt lärande, omfokusering och omvärdering vid styrelsearbete.
|
07.05.2021
Doktorand Mirja Kaarlela disputerar i entreprenörskap och företagsledning på avhandlingen ¨Individual perceptions of value and value creation: 
The human side of the board of directors of the entrepreneurial growth company¨
|
12.05.2021
Doktorand Linda Annala Tesfaye disputerar i logistik och samhällsansvar på avhandlingen ¨Global Thirst for Governing Water: Technologies, Innovations and Drinking Water Governance in India and Ethiopia¨
|
22.01.2021
Doktorand Yewondwossen Tesfaye Gemechu disputerar i logistik och samhällsansvar på avhandlingen "Neoliberalism in everyday governmentality: The conduct of rural drinking water and rainwater practices".
Tags
|
25.09.2020
Doktorand Mikaela Krohn disputerar i företagsledning och organisation på avhandlingen ¨What are you looking at?! Online video as visual strategic organizational communication¨