| Disputation

Disputation

|
Vad motiverar människor till att betala sin skatt? Och vilka faktorer avgör om man fördömer skattefusk eller ej? Ny forskning avslöjar den komplexa moralpsykologin bakom varför människor betalar skatter eller undviker dem och ger insikter i hur digital finansiell teknik kan påverka vårt etiska beslutsfattande.
|
Klimatförändringen ökar svårigheterna i den miljö där man behöver humanitära leveranskedjor. Samtidigt kan humanitära leveranskedjor bidra till att förvärra klimatförändringen om man inte övergår till ett grönare verksamhetssätt. Samarbete mellan forskare, de som levererar, samt de som mottar humanitärt bistånd kan bidra till att förbereda för klimatrelaterade risker och göra de humanitära leveranskedjorna mer hållbara.
|
09.02.2024
Doktorand Qifeng Yan disputerar i ämnet logistik och samhällsansvar med avhandlingen "Mitigating the Mutual Impacts between Climate Change and Humanitarian Supply Chains".
|
Även om entreprenörer har hyllats som hjältar som kan skapa sig ett eget kungarike och göra världen till en bättre plats, breddar ny forskning denna bild genom att utforska entreprenörskapets skuggsidor.
|
Allt eftersom osäkerheten i samband med beslutsfattares agerande ökar runt om i världen har detta en betydande inverkan på finansmarknaderna. Oavsett om det är den veckovisa dynamiken på företagsobligationsmarknaden eller handeln med värdepappersfonder har osäkerheten en stor och bestående inverkan.
|
Kinas företagsekonomi genomgår en omvandling, formad av subtila, men ändå kraftfulla politiska förbindelser och geopolitiska spänningar. Den kinesiska valutan, renminbin, håller också på att bli en central aktör i den globala ekonomin, samtidigt som Kinas marknadsliberalisering och -expansion pågår.
|
Ny forskning visar att specifika element i styrelsesammansättningen kan påverka den finansiella rapporteringens kvalitet, samhälls- och miljöansvaret och ett företags övergripande framgång.
|
Allt större kulturell mångfald i organisationer skapar, tillsammans med framsteg inom virtuell coachning och den snabba utvecklingen inom ledarskapscoachning, globalt en betydande kulturell mångfald bland coacher och coachade personer.
|
24.11.2023
Doktorand Lidan Zhang disputerar i ämnet finansiell ekonomi med avhandlingen "Exploring the Financial Landscape of China: Political Connections, Geopolitical Uncertainty and Renminbi Internationalization".
|
Branschen för humanitärt bistånd står inför utmaningar som kan vara svåra att förutse och som ofta kräver snabba och effektiva lösningar. Precis som när man bygger ett mästerverk av legobitar, så finns det ett behov av att säkerställa att varje del av leveranskedjan för humanitärt bistånd är anpassningsbar och redo att möta varierande behov.