| Disputation
Disputation
|
Ett försörjningskedjeperspektiv kan bidra till att synliggöra problem i rättsprocesser, faktorer som inverkar på offentlig upphandling samt sårbarhet i beredskap för eskalerande katastrofer. Ny forskning granskar vad ett försörjningskedjeperspektiv kan innebära för lagreglerade offentliga tjänster och processer.
|
Det finns flera exempel på inflytelserika företagsledare som fått kritik för en hög nivå av arbetsskador, däribland Teslas vd Elon Musk och Amazons tidigare vd Jeff Bezos. En ny studie undersöker om ett ökat inflytande hos företagsledare verkligen leder till fler arbetsskador.
|
12.11.2021
Doktorand Jagat Kunwar disputerar i företagsledning och organisation med avhandlingen "Breaking Free of the Binary. Gender habitus, heteronormative domination, and classificatory struggles".
|
01.11.2021
Doktorand Isabell Storsjö disputerar i logistik och samhällsansvar med avhandlingen "Supply chains for societal outcomes".
|
05.11.2021
Doktorand Mikko Antikainen disputerar i handelsrätt med avhandlingen "Surviving Technological Change - Towards More Coherent Regulation of Digital Creativity Through EU Copyright and Design Law".
|
29.10.2021
Doktorand Fredrik Huhtamäki disputerar i finansiell ekonomi med avhandlingen "Corporate Leadership and Utility from Non-Pecuniary Factors: Essays on Workplace Safety, Shared Leadership and Long-Term Orientation".
|
Livsmedelstrygghet brukar definieras som att ha tillräcklig tillgång till livsmedel för ett hälsosamt liv. Oftast fokuserar man på produktion och konsumtion man vill säkerställa en tillräcklig livsmedels- och näringstrygghet. Ny forskning visar att man också måste betona distribution och detaljhandel i samband med livsmedelstrygghet.
|
24.09.2021
Doktorand Virva Tuomala disputerar i logistik och samhällsansvar med avhandlingen ¨Urban food security at the intersection of retail supply chain management and development studies¨
|
Ny forskning visar att en tjänsteorganisation underlättar människors välbefinnande genom att stöda dem, samverka socialt med dem och ge dem självbestämmanderätt. Tillämpning av teknik, tjänstemiljö och interna rutiner och arrangemang bidrar också till människors välbefinnande.
|
I affärslivets och staternas egna medier presenteras gärna föregångare inom ansvarsfullhet. Kommunikation kan på detta sätt styra företag till att bli ansvarsfulla aktörer. EM Meri-Maaria Frig upptäckte detta i sin doktorsavhandling som handlar om kommunikation om ansvarsfullhet i medier.