| Forskning

Forskning

|
14.05.2024
The Finnish Graduate School of International Business (FIGSIB) Doctorial Tutorial ordnas av Svenska Handelshögskolan som ett heldagsevenemang på tisdag 14.5 kl. 10:00–16:00. Evenemanget ordnas på Hankens campus i Vasa. (Biblioteksgatan 16, 65100 Vasa). Mer information på engelska nedan.
|
Digitala data kan hjälpa företag att förbättra kundupplevelsen och uppnå större tillväxt men avigsidan är bland annat dataintrång, missbruk och teknostress bland anställda. Hur kan företag på ett ansvarsfullt och transparent sätt samla in, använda och skapa värde av alla tillgängliga digitala data? Det ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på.
|
Svenska kulturfonden har beviljat ett bidrag på 200 000 euro till ett projekt där man forskar i studentexamensprovet i modersmål och litteratur (svenska), provsvaren och examinandernas språk. Projektet är ett samarbete mellan Svenska handelshögskolan (Hanken) och Helsingfors universitet.
|
20.03.2024
Qinglan Huang, doktorand vid institutionen för redovisning och handelsrätt, presenterar sin forskning med titeln: 'Exploring Mandatory Sustainability Reporting in China: Economic Implications and Regulatory Effectiveness'
|
Att bevara den biologiska mångfalden är en av våra främsta utmaningar idag. För att tackla detta krävs bland annat att företag implementerar sådana styrningsprinciper som aktivt främjar bevarandet av vår natur. Theresa Harrer, postdoktoral forskare vid Svenska handelshögskolan (Hanken), försöker ta reda på hur dessa styrningsprinciper för biologisk mångfald kunde se ut.
|
23.05.2024
En seminarieserie ordnad av institutionen för redovisning och handelsrätt.

Prof. Jan Bebbington from Lancaster University will talk about her new research: Accounting infrastructures for biodiversity outcomes.
|
Globalt sett är kvinnor mer uppmärksamma på sociala problem och hållbara aktiviteter än män. Hankenforskarna Man Yang och Eva-Lena Lundgren-Henriksson har intervjuat 20 kvinnliga företagare i Österbotten och på Åland för att ta reda på hur och varför de valde att bli hållbara företagare.
|
Varför ska vi bry oss om vissa vill tro att jorden är platt? Enligt Carlos Diaz Ruiz, forskardoktor vid Svenska handelshögskolan (Hanken), har alla i ett fritt samhälle rätt till sina övertygelser, även om de är felaktiga. Problemet är inte att övertygelsen är felaktig, utan hur denna grupp använder övertygelsen som ett slagträ för att undergräva demokratin.
|
Ett nytt EU-direktiv kräver att alla uttjänta textiler, det vill säga kläder som inte längre kan användas, ska samlas in separat, sorteras och sedan återanvändas eller återvinnas. Enligt biträdande professor Anna Aminoff är textilåtervinning, inklusive separat insamling och sortering, en dyr och komplicerad process som lägger ett stort ansvar på konsumenterna – men situationen håller förhoppningsvis på att långsamt förbättras.
|
För ungefär 15 år sedan påbörjade professorerna Jaakko Aspara och Juha-Antti Lamberg från Jyväskylä University, tillsammans med Henrikki Tikkanen från Aalto University, ett forskningsprojekt som följde med Nokia Corporations strategiska utveckling. Läs om deras färska forskningsresultat i CERS-blogg!