| Forskning
Forskning
|
Virva Tuomala, Anna Aminoff, Gyöngyi Kovács and Helleke Heikkinen from the subject Supply Chain Management and Social Responsibility at Hanken School of Economics were awarded for their papers at the NOFOMA conference in Iceland.
|
KvarkenSat är en gemensam liten satellit mellan de österbottniska landskapen och Västerbotten. Den ska skjutas upp i rymden om drygt ett år, med teckningar av barn och ungdomar ombord på satelliten. Småsatelliten är resultatet av ett samarbete över Kvarken. Den visar också att erövringen av rymden inte bara är något för rymdsupermakter.
|
Forskardoktor Maria Ehrnström-Fuentes nuvarande forskningsprojekt ”Världar i omställning” fokuserar på vad ”ekonomi” egentligen är ur ett ekologiskt perspektiv. Det här var också bakgrunden till en paneldiskussion under Vetenskapskarnevalen i Vasa 19.11.2021.
|
Mängden felaktig information om coronaviruset på Twitter är oproportionerligt stor jämfört med mängden innehåll som produceras av faktagranskare. Den felaktiga informationen lever också längre på nätet. Det här framkommer av en pågående studie där man undersöker hur information om pandemin sprids på nätet.
|
Emeritus professor Niklas Bruun har redigerat en ny bok som utreder arbetsgivares respektive arbetstagares rätt till prestationer som åtnjuter immaterialrättsskydd som till exempel patentskyddade uppfinningar, upphovsrättsligt skyddade verk eller nyskapade mönster.
|
Efter många år i oljebranschen bytte Linda Tallberg bana och började forska i människo-djurrelationer på arbetsplatser. En fråga hon ofta får är: vad har djur med affärer att göra?
|
Antalet besök som gäller psykisk hälsa har från och med hösten 2020 varit klart ökande både bland studenter inom den högre utbildningen och bland andra unga i samma åldersklass.
|
I dagens snabbt föränderliga värld utmanas yrkesverksamma inom organisationer som aldrig tidigare i att bredda sin kompetens och samarbeta över traditionella gränser. På samma sätt står ledare inför förändringar eftersom traditionella ledarroller skiftar mot att uppmuntra personalen att ta ansvar.
|
I Helsinki GSE:s undersökning klargjordes med hjälp av finländska registermaterial smittorisken för familjemedlemmar till personer som fått coronavirusvaccin. Enligt resultat av undersökningen skyddar coronavirusvaccinerna från Pfizer-BioNTech och Moderna, som används i Finland, också ovaccinerade familjemedlemmar.
|
Podcasten Sustainability Unwrapped, som lanserades förra hösten, återkommer med många spännande samtal om hur vi kan göra vår värld hållbarare.