| Forskning
Forskning
|
Jeppe Christoffersen (Copenhagen Business School) har forskat i företag som tenderar slå diverse resultatmål. Ett dylikt mål är att visa en liten vinst istället för en liten förlust.
|
Sedan år 2020 är klimatrelaterade katastrofer snarare än konflikter den främsta orsaken till flyktingströmmar i världen – och många konflikter uppstår också på grund av klimatet i dag. "Do no harm"-mandatet ska i en humanitär kontext omfatta miljöfrågor, men de försummas fortfarande alltför ofta visar ny forskning.
|
SCANCOR (Scandinavian Consortium for Organizational Research) erbjuder forskare möjligheten att vistas vid Weatherhead Center på Harvard University som gästforskare under våren och hösten 2022.
|
Desinformation på sociala medier är mer komplicerat än bara fakta kontra lögn eller falska nyheter. En ny studie vid Svenska handelshögskolan visar att spridningen av desinformation också är ett engagemangsprojekt som uppmuntrar konsumenter att delta i ett kulturkrig.
|
Virva Tuomala, Anna Aminoff, Gyöngyi Kovács and Helleke Heikkinen from the subject Supply Chain Management and Social Responsibility at Hanken School of Economics were awarded for their papers at the NOFOMA conference in Iceland.
|
Visste du att Hankens spetsforskning är starkt relaterad till hållbarhet? På Hanken Research Day 24 maj presenterades exempel på hur handelshögskolan arbetar med frågor gällande ekonomins inverkan på samhället. Deltagarna fick ta del av toppforskning om ansvarsfulla investeringar, jämlika utbildningsmöjligheter, hållbara transporter och grön vätgas.
|
I bästa fall främjar varumärken och certifieringsmärken på olika produkter hållbar utveckling. Om de används på rätt sätt ökar transparensen och konsumenten får tillgång till mer information. Det finns ändå utmaningar, konstaterade professor Irene Calboli vid ett Fulbright-seminarium på Svenska handelshögskolan 30 maj 2022.
|
Utbyggnaden av sol- och vindkraft är på god väg, men ännu saknas storskaliga lagringsmöjligheter för elenergi. Grön vätgas kan bli lösningen, men det krävs nya affärsmodeller. Hankens forskning om ekosystem ska bidra till att Österbotten får fart på vätgasekonomin.
|
KvarkenSat är en gemensam liten satellit mellan de österbottniska landskapen och Västerbotten. Den ska skjutas upp i rymden om drygt ett år, med teckningar av barn och ungdomar ombord på satelliten. Småsatelliten är resultatet av ett samarbete över Kvarken. Den visar också att erövringen av rymden inte bara är något för rymdsupermakter.
|
Forskardoktor Maria Ehrnström-Fuentes nuvarande forskningsprojekt ”Världar i omställning” fokuserar på vad ”ekonomi” egentligen är ur ett ekologiskt perspektiv. Det här var också bakgrunden till en paneldiskussion under Vetenskapskarnevalen i Vasa 19.11.2021.