| Forskning
Forskning
|
Emeritus professor Niklas Bruun har redigerat en ny bok som utreder arbetsgivares respektive arbetstagares rätt till prestationer som åtnjuter immaterialrättsskydd som till exempel patentskyddade uppfinningar, upphovsrättsligt skyddade verk eller nyskapade mönster.
|
Efter många år i oljebranschen bytte Linda Tallberg bana och började forska i människo-djurrelationer på arbetsplatser. En fråga hon ofta får är: vad har djur med affärer att göra?
|
Antalet besök som gäller psykisk hälsa har från och med hösten 2020 varit klart ökande både bland studenter inom den högre utbildningen och bland andra unga i samma åldersklass.
|
I dagens snabbt föränderliga värld utmanas yrkesverksamma inom organisationer som aldrig tidigare i att bredda sin kompetens och samarbeta över traditionella gränser. På samma sätt står ledare inför förändringar eftersom traditionella ledarroller skiftar mot att uppmuntra personalen att ta ansvar.
|
I Helsinki GSE:s undersökning klargjordes med hjälp av finländska registermaterial smittorisken för familjemedlemmar till personer som fått coronavirusvaccin. Enligt resultat av undersökningen skyddar coronavirusvaccinerna från Pfizer-BioNTech och Moderna, som används i Finland, också ovaccinerade familjemedlemmar.
|
Podcasten Sustainability Unwrapped, som lanserades förra hösten, återkommer med många spännande samtal om hur vi kan göra vår värld hållbarare.
|
Enligt Hanken Svenska handelshögskolans färska undersökning har generation Y och kvinnor en viktig roll i att det blir allt vanligare med ansvarsfulla investeringar.
|
Spelifiering (eng. gamification) är ett slagord i dagens samhällen. Det verkar som om det inte finns några gränser för vilka fördelar och nya livsområden som speliferingen kan erövra. Den nya boken som redigerats av Hankens forskare Mikko Vesa för fram sambandet mellan spelifiering och forskningsområdet företagsledning och organisation.
|
Våren 2020 stängde Finland grundskolorna och läroanstalterna på andra stadiet i två månader på grund av covid-19-pandemin. Målet med att övergå till distansundervisning var att begränsa spridningen av coronavirussmitta, men det har varit oklart hur väl denna åtgärd har bidragit till att förebygga smitta.
|
Under coronaepidemin har det kommit fram att kommunerna ofta inte har någon exakt uppfattning om till exempel utvecklingen av kommunens lönesumma. Lägesrummet vid Helsinki GSE kommer att presentera sin senaste rapport i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 4.3.2021 kl. 8:30.