| Forskning
Forskning
|
Joakim Wincent forskar i entreprenörskap och välmående. Han inspireras av att det alltid finns nya problem att lösa och säger att forskning är som att lösa tankenötter.
|
Hur kan vi öka hållbarheten i slutskedet av leveranskedjan? Kan innovationer både minska de negativa effekterna av e-handel och samtidigt skapa effektiva leveranssystem för konsumenter. Hanken koordinerar ett nordiskt forskningsprojekt som fokuserar på de här frågorna.
|
HUMLOG-institutet koordinerar ett stort forskningsprojekt där forskarna undersöker bland annat hur olika länder hanterat covid-19-pandemin, hur ekonomin påverkas och hur vilseledande information i sociala medier sprids och ska tacklas.
|
Empiriska fallstudier och en ekonomisk analys av juridiken kan vara svaret vi har letat efter.
|
En forskningsgrupp under ledning av Hankenprofessor Topi Miettinen kommer att starta ett nytt femårigt forskningsprojekt hösten 2020.
|
Lägesrummet vid Helsinki GSE rapporterar att lönefallet i april var störst i Kouvola, Vasa och Helsingfors. Rapporten presenteras i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 4.6.2020 kl. 8.00.
|
Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, 3bility Consulting och Människorättscentret startar tillsammans forskningsprojektet SIHTI (’Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila’). Målet med projektet är att få mångsidigare insikt hur finländska företag uppfyller sitt ansvar i relation till FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
|
HUMLOG-institutets forskningsprojekt Cash and/or Carry: The challenges and modalities of delivery in COVID-19 crisis har beviljats tilläggsfinansiering av Finlands Akademi.

|
Lägesrummet vid Helsinki GSE rapporterar i sin senaste rapport att över 100 000 fler personer har ansökt om arbetslöshetsförmåner från FPA jämfört med året innan. Rapporten presenteras i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 28.5.2020 kl. 8.00.
|
Lägesrummet vid Helsinki GSE skriver i sin senaste rapport att antalet permitterade i Finland har fortsatt öka kraftigt. Rapporten presenteras i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 14.5.2020 kl. 8.00.