| Forskning
Forskning
|
Att plantera träd är ett populärt och enkelt sätt att försöka rädda klimatet. Men är det verkligen så effektivt och miljövänligt som många tror? Vilka politiska krafter ligger bakom och vilka sociala konsekvenser har trädplantering i olika länder och kulturer?
|
Klimatförändringarna är i dagens läge en stor orsak till olika biståndsoperationer. Samtidigt bidrar humanitärt arbete också till förorening och miljöförstöring. Svenska handelshögskolan (Hanken) har tilldelats över 270 000 euro i EU-medel för ett forskningsprojekt som ska dra upp riktlinjer för och främja cirkulär ekonomi inom den humanitära sektorn.
|
Professor Joakim Wincents forskning kring entreprenörskap har belönats med Academy of Managements internationellt prestigefyllda utmärkelse Foundational Paper Award. Ingen europé har tidigare fått utmärkelsen.
|
Svenska handelshögskolan (Hanken) får 192 000 euro i EU-finansiering för att producera kunskap om hållbar tillväxt mellan afrikanska och europeiska högre utbildningsinstitutioner.
|
07.12.2023
En ny seminarieserie ordnad av institutionen för redovisning och handelsrätt.

Sabine Dörry will talk about her new research: Linking alternative economies and sustainable finance with regional development: the examples of France, Germany and Luxembourg
|
04.10.2023
En ny seminarieserie ordnad av institutionen för redovisning och handelsrätt.

Eija Vinnari will talk about her new research: Accounting, accountability and animals: negotiating the promises and pitfalls of quantification.
|
Digitalt våld i nära relationer drabbar inte bara offret utan kan påverka vilken arbetsplats som helst – också din och min. Det får inte ignoreras, i synnerhet inte av chefer och andra med makt att göra något åt saken, säger Charlotta Niemistö, projektledare på Svenska handelshögskolan (Hanken).
|
11.08.2023
Den 4:e Vaasa Banking Research Workshop kommer att äga rum den 11 augusti 2023 i Vasa, Finland. Workshopen organiseras av Hanken Svenska handelshögskolan och Vasa universitet och kommer att äga rum på Hanken Svenska handelshögskolans campus i Vasa.
|
Hankens doktorand Joosua Virtanen har blivit beviljad ett Fulbright Pre-Doctoral Research Fellow-stipendium. Virtanen är en av de tre finländare som beviljats detta eftertraktade ettåriga stipendium och åker till University of California, Berkeley i höst för att bedriva forskning relaterad till sin doktorsavhandling.
|
Företag inom EU behöver ta ett större ansvar för att förebygga sociala och miljömässiga problem. Det gäller även i utvecklingsländerna där den största delen av produktionen sker. Därför bereds nu en rad EU-bestämmelser om företagsansvar.