| Forskning
Forskning
|
HUMLOG-institutet vid Hanken Svenska handelshögskolan leder forskningsprojektet Health Emergency Response in Interconnected Systems (HERoS), som kopplar till den rådande coronavirusepidemin. Projektet, som engagerar elva partners från sex olika länder, har beviljats Horizon 2020 finansiering för 2,8 miljoner euro över tre år.
|
Forskarna inom ett projekt som fokuserar på Syrien och Ukraina undersöker i vilken form det är bäst att leverera nödhjälp i konflikter. Målet är att skapa riktlinjer för att hjälpa biståndsorganisationer som arbetar i konfliktområden att fatta beslut.
|
En ny studie visar att det finns betydande skillnader inom bolagsrätten, redovisnings- och skattebestämmelserna mellan olika länder gällande så kallad mezzaninefinansiering, det vill säga en kombination av eget kapital och lån.
|
Inom ramen för det externt finansierade projektet Brand New har man gett ut en publikation på finska ”Tiedätkö miksi brändi menestyy – Brändin jalanjälki voimavarana”.
|
Finansiell modellering handlar om att hitta den bästa kvantitativa lösningen till ett problem. Sedan börskraschen i oktober 1987 har forskare och experter försökt modellera implicit volatilitet för optionsvärdering och säkring.
|
SCANCOR (Scandinavian Consortium for Organizational Research) erbjuder forskare från dess medlemsuniversitet möjligheten att vistas vid Stanford i USA som gästforskare.
|
Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår medel att sökas för forskningsledigheter. Deadline för ansökningar är 28.2.2019.
|
Hankens professorer, emeritus professorer och yngre forskare med potential kan ansöka om s.k. Academic Writing Recidency under år 2019 och början av år 2020 vid The Rockefeller Foundation Bellagio Center.
|
Människor spenderar mycket tid och pengar på spel, allt från mobilspel till konsol- och datorspel. Det här är fallet över hela världen och i alla kulturer.
|
SCANCOR-Weatherhead partnerskapet vid Harvard tar nu emot ansökningar för hösten 2019. Forskaren får hålla till på Weatherhead Center for International Affairs på Harvards campus i Cambridge, Massachusetts.