| Forskning
Forskning
|
Reserestriktioner är en av de mest effektiva metoderna för att stävja spridningen av coronaviruset. Samtidigt har resestoppet orsakat allvarliga problem för transporten av medicinsk utrustning. Det här visar färska resultat från ett forskningsprojekt som leds av Hanken.
|
Nya uppgifter från lägesrummet vid Helsinki GSE visar att lönesumman i juli 2020 har stigit till samma nivå som lönesumman i juli 2019. Professor Otto Toivanen, direktör för Helsinki GSE, ser lönesummans återhämtning som en god och betydande nyhet.
|
Joakim Wincent forskar i entreprenörskap och välmående. Han inspireras av att det alltid finns nya problem att lösa och säger att forskning är som att lösa tankenötter.
|
Hur kan vi öka hållbarheten i slutskedet av leveranskedjan? Kan innovationer både minska de negativa effekterna av e-handel och samtidigt skapa effektiva leveranssystem för konsumenter. Hanken koordinerar ett nordiskt forskningsprojekt som fokuserar på de här frågorna.
|
HUMLOG-institutet koordinerar ett stort forskningsprojekt där forskarna undersöker bland annat hur olika länder hanterat covid-19-pandemin, hur ekonomin påverkas och hur vilseledande information i sociala medier sprids och ska tacklas.
|
Empiriska fallstudier och en ekonomisk analys av juridiken kan vara svaret vi har letat efter.
|
En forskningsgrupp under ledning av Hankenprofessor Topi Miettinen kommer att starta ett nytt femårigt forskningsprojekt hösten 2020.
|
Lägesrummet vid Helsinki GSE rapporterar att lönefallet i april var störst i Kouvola, Vasa och Helsingfors. Rapporten presenteras i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 4.6.2020 kl. 8.00.
|
Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, 3bility Consulting och Människorättscentret startar tillsammans forskningsprojektet SIHTI (’Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila’). Målet med projektet är att få mångsidigare insikt hur finländska företag uppfyller sitt ansvar i relation till FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
|
HUMLOG-institutets forskningsprojekt Cash and/or Carry: The challenges and modalities of delivery in COVID-19 crisis har beviljats tilläggsfinansiering av Finlands Akademi.