| Allmän information
Allmän information
|
Republikens president Sauli Niinistö har den 6 december 2023 förlänat utmärkelsetecken till tre personer med koppling till Svenska handelshögskolan.

|
Här hittar du högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa under jul och nyår.
|
Refinitiv (LSEG) Workspace licensernas användningstid ändras till 5 dagar, för att det skulle vara större cirkulation mellan dem. Denna ändring kom i kraft 16.11.
|
En ny mandatperiod har inletts för Hankens External Stakeholder Advisory Board (ESAB), och därmed har även sammansättningen för Hankens ambassadörer förnyats. Hankenambassadörerna ger stöd och råd via sin medverkan i olika organ på Hanken, samt bidrar med att sprida positiva synergier.
|
I Quantum Helsingfors kommer det en Bloomberg-skolning 15 november kl 9-11.40. Man kan delta på plats (max 25 st) eller man kan delta online. Länk i posten.
|
Den 31 oktober 2023 kommer vi att skicka ett textmeddelande till dig som doktorand på Hanken där vi ber dig ge feedback på hur du mår och hur dina forskarstudier framskrider.
|
Bloombergs dagliga datagräns har blivit överskriden under oktober! Det betyder att man kan inte ladda ner datan i Excel add-inen tills 1.11! Detta påverkar varje Bloomberg Terminal konton. Vanlig användning av databasen fungerar som normalt.
|
Inbandningarna för 2023 Quantum skolningarna är nu tillgängligt.
|
Hankens biträdande professor och direktören för HUMLOG-institutet Diego Vega har prisbelönats av organisationen American Logistics Aid Network (ALAN). ALAN uppmärksammar personer som varit involverade i katastrofhjälpsinsatser inom branschen för humanitär logistik och försörjningskedjor.
|
Fazerstipendiet delas ut vartannat år till en student med goda studieprestationer och som lyfter fram eller arbetar aktivt med frågor som berör jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, transparens eller sociala frågor. Ansökningsdeadline är 31.10.2023.