| Allmän information
Allmän information
|
Den 18 juni 2020 tilldelades Hanken en utmärkelse för utmärkt rapportering gällande ansvarsfull ekonomutbildning på högskolan, i stark konkurrens av 500 rapporter på PRME Global Forum. Hanken fick en särskild eloge för hur man rapporterar målen för hållbar utveckling.
|
Här hittar du högskolans serviceutbud både i Helsingfors och Vasa under sommaren 2020.
|
Hankens och Åbo Akademis traditionella språkprov skulle ordnas den 14.4.2020, men blev uppskjutet pga coronapandemin. Nu har Hankens språklärare utvecklat ett prov som består av två delmoment och som i sin helhet kan avläggas på distans.
|
Hanken & SSE Executive Education, som en del av Stockholm School of Economics (SSE), är fortfarande den bästa nordiska leverantören av ledarskapsutbildning enligt rankingen år 2020
|
Biblioteket i Helsingfors inleder begränsad utlåning fr.o.m. 14.5. I Vasa kan reserverat material hämtas från Vasa stadsbibliotek fr.o.m. 11.5.
|
Universiteten i Finland har fastslagit att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett tryggt och säkert sätt på grund av situationen med coronaviruset. Det allvarliga läget i den rådande pandemisituationen, svårigheterna med att avgöra vem som tillhör en riskgrupp och de risker som förknippas med själva provsituationen är sådana omständigheter som universiteten måste ta på fullaste allvar.
|
Ansökningstiden för vårens ansökan till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning samt magisterprogrammet med studier på svenska är nu avslutad. Det sammanlagda antalet ansökningar ökade för tredje året i rad till alla Hankens ansökningsmål.
|
Att arbeta hemifrån kan hjälpa oss att hitta nya vanor som förbereder oss för framtidens arbete, säger forskardoktor Emma Nordbäck.
|
Hankens forskare och experter är tillgängliga för media och svarar gärna på frågor relaterade till coronavirusepidemin - på svenska, finska och engelska. Vi har specialkompetens inom bland annat konsument-, entreprenöriellt och företagsbeteende.
|
Flera av våra leverantörer av elektroniska resurser ger avgiftsfritt större tillgång till sina e-tidskrifter och e-böcker under coronapandemin.