| Allmän information
Allmän information
|
Till följd av pandemin har Hanken haft nästan uteslutande distansundervisning sedan mars 2020. Enligt en färsk undersökning är studenterna vid Hanken nöjda med den digitala inlärningsmiljön och hur de framskrider i studierna, men en del känner sig ensamma.

|
Den tidigare tjänsten LEAN Library upphör 31.3.2021 och ersätts av LibKey Nomad, ett webbläsartillägg som gör det möjligt att nå fulltextartiklar direkt på webben utan att först ta vägen via bibliotekets webbplats eller Hanna/Finna. Du behöver endast ladda ner LibKey Nomad webbläsartillägget (browser extension).
|
Varken coronapandemi eller distansstudier påverkade höstens utbytesstudenters erfarenheter av Hanken. Enligt en enkät som utförts bland utbytesstudenter som vistats här under hösten 2020 skulle hela 98% av dem som svarade rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.
|
Under perioden 11-18.02.2021 arrangeras det databasutbildningar i olika kvantitativa databaser på distans.
|
Biblioteket erbjuder nu alla lärare en testperiod på e-boksplattformen Perlego. Ifall responsen är positiv, d.v.s. att tillräckligt många lärare hittar lämpliga kursböcker för kommande kurser, hoppas vi kunna öppna plattformen senast till höstterminen. Därför är det viktigt med din feedback, som kan sändas till biblioteket@hanken.fi. Testperioden pågår fram till 28.2.2021.
Tags
|
08.12.2020
Med anledning av den nya direktantagningen till ämnet nationalekonomi, så arrangerar Hanken ett webbseminarium tisdag 8 december kl.16.30-17.30 med fokus på hur det är att studera nationalekonomi på Hanken.
|
Skrivkvällens presentationer och streamade föreläsningar finns nu tillgängliga för alla.
|
Den här hösten har Hanken ytterligare breddat sina satsningar kring hållbar utveckling. Högskolan har godkänts som medlem i nätverket Sustainable Development Solutions (SDSN) och står nu som medvärd för Global Business School Networks (GBSN) konferens.
Tags
|
Styrelsen har den 20.10.2020 utsett professor David B. Grant till ny prorektor med ansvar för forskning och samhällsansvar vid Hanken. Hans mandatperiod sträcker sig fram till 31.7.2021. David B. Grant är professor i logistik och samhällsansvar vid Hanken.

|
After Class med Jesper & Dennis heter en rykande färsk podd av Jesper Haga och Dennis Sundvik som undervisar i finansiell ekonomi respektive redovisning. Distansundervisningen och coronasituationen gjorde att både Jesper och Dennis kände att det fanns utrymme för en podd.