| Allmän information
Allmän information
|
Den ideella organisationen American Logistics Aid Network (ALAN) har uppmärksammat personer som varit involverade i katastrofhjälpsinsatser inom branschen för humanitär logistik och försörjningskedjor. Hankens professor Gyöngyi Kovács var en av de premierade.
|
Financial Times Master in Management-rankningen rankar årligen världens bästa handelshögskolor som erbjuder magisterutbildning i ekonomi. Hankens magisterutbildning placerade sig i år på plats 70 av 90 rankade handelshögskolor, vilket är väldigt nära förra årets resultat (68).
|
Bandningar och presentationer från bibliotekets workshopar finns i Libguiden Search and Cite.
|
Hankens inskription ägde rum torsdagen den 3 september 2020. Missade du den? Ingen fara - här kan du se en videoupptagning från evenemanget!
|
Hanken & SSE Executive Education inleder ett samarbete med Eerikkilä Sport & Outdoor Resort och ARVO och lanserar ett Sports Mini-MBA-program.
|
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har lanserat Coronablinkern; en mobilapplikation vars syfte är att hjälpa till att bryta coronavirusinfektionskedjorna. Universitetsrektorerna, inklusive Hankens rektor Karen Spens, rekommenderar att både studenter och personal tar i bruk appen.
|
Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond sr lediganslår stipendier till alla Hankens studenter.
|
Den 18 juni 2020 tilldelades Hanken en utmärkelse för utmärkt rapportering gällande ansvarsfull ekonomutbildning på högskolan, i stark konkurrens av 500 rapporter på PRME Global Forum. Hanken fick en särskild eloge för hur man rapporterar målen för hållbar utveckling.
|
Här hittar du högskolans serviceutbud både i Helsingfors och Vasa under sommaren 2020.
|
Hankens och Åbo Akademis traditionella språkprov skulle ordnas den 14.4.2020, men blev uppskjutet pga coronapandemin. Nu har Hankens språklärare utvecklat ett prov som består av två delmoment och som i sin helhet kan avläggas på distans.