| Allmän information
Allmän information
|
Den första ENGAGE.EU-konferensen för forskare i början av karriären kommer att hållas vid University of National and World Economys (UNWE) konferenscenter i Sofia 23-24 juni.

|
Liikesivistysrahasto donerar 200 000 euro till Hanken. Donationen är riktad till Hankens pågående medelinsamlingskampanj Räkna med Hanken.
|
Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, en Hankenalumn som hållit kontakt med högskolan efter sin utexaminering och som fått erkännande för sitt engagemang i samhället. I år gick titeln Årets alumn till Joel Sunabacka från Vasa.
|
Hankenstudenten Jan Stellberg belönades av Stiftelsen för främjandet av värdepappersmarknaden i Finland för sin pro gradu-avhandling. Stipendiet är 5 000 euro.
|
Bloomberg stänger distansanvändningen efter 1.7.2022 vilket betyder att Learner kontot kan inte längre användas för distansåtkomst för Bloomberg databasen.
|
Hankens bästa rekryteringskanal är Hankens egna studenter. Varje år väljs cirka tjugo studenter från både Helsingfors och Vasa att representera högskolan på mässor, gymnasier, webbinarium och på högskolan.
|
Till följd av olika renoveringsarbeten i festsalen, flera auditorium och arbetsrum kommer Hankens huvudbyggnad i Helsingfors att stänga sina ytterdörrar 23.6-15.8 2022. Endast studenter och personal med egen nyckel har tillträde till huvudbyggnaden.
|
Bokgrottan i Helsingfors stängs 11.4.2022 och planeras öppna igen i augusti. Omorganiseringen av utrymmet gör att utlåningen av böckerna tillfälligt sätts på paus. Kursböckerna, som är placerade i bibliotekets första våning, påverkas inte av omflyttningen och kan lånas som vanligt.
|
Medelinsamlingskampanjen Räkna med Hanken har nått milstolpen 4 miljoner euro. Kampanjen är inne på slutrakan och pågår till 30 juni 2022.
|
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf uttrycker sin medkänsla för Ukraina och särskilt för universitetsstudenter och -personal.