| Allmän information
Allmän information
|
I den färska alumnundersökningen uppgav så gott som alla alumner att de har en positiv inställning gentemot sin alma mater och att de är stolta att associeras med Hanken. ”Det här är strålande betyg för vår verksamhet och vi är väldigt tacksamma att alumnerna känner av att vi bryr oss om dem”, säger Camilla Wardi, chef för näringslivsrelationer och samverkan.
|
Här hittar du högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa under jul och nyår.
|
Republikens president Sauli Niinistö har den 6 december 2022 förlänat utmärkelsetecken till tre personer med koppling till Svenska handelshögskolan. Utmärkelsetecknen förlänas officiellt på självständighetsdagen, men Hanken uppmärksammar detta med en ceremoni under Rektors julkaffe på högskolan 16.12.2022.
|
Under Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasas årsfest den 3 december 2022, utsågs traditionsenligt Årets föreläsare. Forskardoktor Jesper Haga som undervisar i finansiell ekonomi tilldelades titeln. Valet motiverades med att Haga har en bred kunskap inom ämnet finansiell ekonomi samt att han inspirerar genom sin entusiasm och positiva utstrålning.
|
"Nya Hanken präglas av enkel saklighet", stod det på första sidan i Hufvudstadsbladet för exakt 70 år sedan, den 5 december 1952. HBL hade då besökt Arkadiagatan 22 i Helsingfors där man som bäst höll på att flytta in möbler i Hankens nya hus. Nu kan du läsa originalartikeln i sin helhet på vår webb! Av innehållet slås man av hur annorlunda vardagen tedde sig på Hanken på den tiden.
|
Enligt de färskaste resultaten är Hankenalumner nöjdare än medeltalet i Finland då det gäller karriärutveckling och universitetsexamen.
|
Driver du som Hankenstudent ett eget företag eller är du med i ett annat intressant projekt? Sök då till Anders Walls stiftelses stipendium på 200 000 SEK senast den 31.10.2022!
|
Venture studio med studieplatser och bibliotekets samlingar är nu tillgänglig.