| Allmän information

Allmän information

|
Hankenstudenten Robin Perälä tilldelas ett pris á 5000 euro för sin pro gradu-avhandling "Forecasting Stock Returns with Supervised Learning: The Battle
Against Data Snooping" av Stiftelsen för främjandet av värdepappersmarknaden i Finland.
|
Studentlaget "Hair4you" från Hanken placerade sig i topp tre i den nordiska finalen i kosmetikföretaget L'Oréals internationella marknadsföringstävling Brandstorm 2024.
|
Enligt Finnish Innovation Index (FII) är BeyondMeat, MeEat och Oatly de mest innovativa företagen i Finland 2024. Den årliga FII-studien, som genomförs av Svenska handelshögskolan (Hanken), rangordnar de mest innovativa företagen och deras respektive branscher enligt finska konsumenters syn på saken.
|
Quantum helpdesken är stängd till slutet av april. Quantum helpdesken återkommer i maj.
|
Nikodemus Solitander, direktör för Centre for Corporate Responsibility (CCR) vid Svenska handelshögskolan (Hanken), har av justitieombudsmannen utsetts till medlem av den nationella människorättsdelegationen vid Människorättscentret för en period på fyra år.
|
I den nya serien Alumnintervju träffar vi den här gången Martina Abrahamsen, som jobbat i bankbranschen i 17 år. Hennes karriär har tagit henne via Frankfurt och Paris till Zug i Schweiz där hon nu jobbat i sex år. Genom hela sin karriär har hon haft nytta av sin examen från Hanken som gett henne en stabil grund och många nyttiga färdigheter.
|
Hankenalumnen Stefan Larssons "Dare to Dream"-stipendium delas ut till en magisterstudent vid Hanken som siktar på att ta examen 2025. Denna student kommer att ha Stefan Larsson som mentor under ett år och får besöka honom under en vecka i New York. Ansökningsdeadline är 30 april 2024.
|
Svenska kulturfonden har beviljat ett bidrag på 300 000 euro för projektet Svensk i Finland för åren 2024–2027. Projektet som startades år 2022 fokuserar på att sprida information om möjligheterna i Finland till svenska ungdomar och har redan väckt mycket intresse i Sverige. Målet är att nå ut till tusentals svenska elever.
|
LSEG-licensen har återställts till 14 dagar. Problemen med självregistreringen har också nu åtgärdats! Det finns också nya begränsningar för hur många Screener deals du kan ladda ner på en gång.
|
Nästa doktorspromotion vid Svenska handelshögskolan (Hanken) kommer att äga rum den 1 november 2024. Under evenemanget promoveras hedersdoktorer som genom vetenskaplig, kulturell eller samhällelig verksamhet har gjort sig förtjänta av titeln hedersdoktor.