| Allmän information
Allmän information
|
Här hittar du ett sammandrag över den service Hanken erbjuder under sommarmånaderna.
|
Hanken i Helsingfors har haft en flygel i flitig användning i ca 50 år. Instrumentet används under festligheter och står till vardags i foajén där musikaliska studenter får spela på det. Nu har dock vårt instrument nått vägs ände.
|
Pandemiåret har varit exceptionellt på många sätt, men Hanken har klarat utmaningarna med den äran! Studietakten har i själva verket ökat och utexamineringen har hållits på samma goda nivå som under tidigare år. Dessutom har vi nyligen lyckats få fortsatt AMBA-ackreditering i fem år.
|
Hanken Svenska handelshögskolans årsberättelse 2020 finns nu tillgänglig elektroniskt via Hankens webbplats. Årsberättelsen erbjuder dig en översikt över höjdpunkterna i vår verksamhet under fjolåret.
|
Planera dina distans Quantum databas behov i förtid! Efter 24.6 så får man hjälp i distans användning först i augusti.
|
Hanken premierar varje år studenter för utmärkta kandidat- och magisteravhandlingar samt för goda studieframgångar.
|
Nu är det dags att skicka in nomineringar till Årets alumn 2021. Årets alumn utses på Hankendagen i Helsingfors 8 oktober 2021.
|
Hankens bibliotek har publicerat en ny Libguide om referenshanteringsverktyg. Guiden riktar sig till alla som behöver hjälp med referenshantering i avhandlingar och andra dokument.
|
Nästa Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management publicerades på nätet.
|
Enligt den senaste hållbarhetsrapporten för åren 2018-2020 har Hanken Svenska handelshögskolan haft en betydande inverkan på hållbarhet inom flera områden och också klarat av att minska sitt koldioxidutsläpp.