| 24.06.2024

Ny forskning visar hur företag kan mildra de negativa effekterna av penningpolitiska förändringar

Sinh Thoi Mai disputerar 26.6.2024
Osäkerheten kring penningpolitiken påverkar företagsverksamheten negativt, till exempel genom färre investeringar. Men företag kan minska den negativa påverkan genom att proaktivt bli mer transparenta, förbättra informationsmiljön och använda sig av olika riskhanteringssätt.

I sin avhandling analyserar Sinh Thoi Mai hur företag runt om i världen har svarat på penningpolitiska och regleringsmässiga förändringar som kommer från centralbanker och olika tillsynsmyndigheter, däribland Europeiska centralbanken och Federal Reserve i USA.

Enligt Thoi Mai kan företag minska sin exponering för penningpolitiska chocker genom att förbättra sin informationsmiljö.

-Genom att ge ut vinstprognoser före policybeskedet är nya företags aktier mindre exponerade för chockerna, med så mycket som 35 %, hävdar Thoi Mai.

När företag till exempel proaktivt diversifierar sina investerings- och finansieringskällor påverkas deras aktier och investeringar dessutom mindre under perioder då man stramar åt penningpolitiken.

-Mina resultat är inte bara relevanta för företag utan även för beslutsfattare eftersom de ger en djupare förståelse för hur penningpolitiken tas emot, särskilt i euroområdet. Mer specifikt visar de vilka grupper som är mer eller mindre exponerade för penningpolitiken. Denna förståelse kan hjälpa centralbankerna att utforma bättre policyer för att övervaka ekonomin, säger Thoi Mai.

I sin studie introducerar Thoi Mai också ett av de första måtten på företagsagilitet, vilket mäter företagens förmåga att reagera snabbt och effektivt på förändringar i affärsmiljön.

-Detta nya mått på företagsagilitet kan förbättra forskningen om vilka konsekvenserna av företagsagilitet har på bolagsstyrning, företagsfinansiering och tillgångsprissättning, förklarar Thoi Mai.

Sinh Thoi Mai disputerar på sin avhandling kl. 16.00 den 26 juni 2024 på Futurum, Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors.
Opponent: Professor Zhi Da, Mendoza College of Business, University of Notre Dame
Kustos: Gonul Colak, Svenska handelshögskolan

Du kan delta i disputationen via Teams via denna länk:

Sinh Thoi Mai disputation