| 14.06.2024

Posti ny medlem i Hankens partnerprogram

Två personer som transporterar paket i en lagerlokal.
Posti är det senaste företaget att ansluta sig till Hankens partnerprogram. Fokus ligger på ett nära samarbete med Hanken Business Lab, högskolans företagsinkubator. – Vi letar efter människor som är ivriga att skapa nya, hållbara affärsidéer, säger Oskari Tinkanen på Posti.

Posti som är nästan 400 år gammalt har i dag cirka 17 000 anställda. Kärnan i Postis verksamhet är pakettrafik och logistik i Finland, Sverige och Baltikum och företagets värderingar är pålitlig, respektfull och progressiv. Hållbarhet är en central del av Postis affärsstrategi. Målet är att minimera de negativa effekterna på miljön, människorna och samhället. 

– Som alla säkert vet har det skett stora förändringar i den traditionella postverksamheten under de senaste drygt tio åren. Därför går vi nu i enlighet med vår strategi mot att bli ett mer modernt leverans- och logistikföretag - och vi är på god väg. För att vara konkurrenskraftiga inom detta område även i framtiden letar vi ständigt efter nya potentiella tillväxtkällor, säger Oskari Tinkanen, vice vd för innovation och affärsutveckling på Posti.

Porträttbild av Oskari Tinkanen och Magret Jokela
Oskari Tinkanen från Posti och Magret Jokela från Hanken Business Lab.

Tinkanen berättar att Posti har ett liknande internt program för att skapa företagsidéer som Hanken Business Lab. Genom partnerprogrammet hoppas Posti kunna sammanföra nya team som kan jobba kring bland annat följande aktuella teman: hållbar logistik, automatisering och digitalisering inom leverans och orderhantering, e-handels- och omnikanalvärdekedjor samt övergången till cirkulär ekonomi.

– Vi ser fram emot att få tillgång till briljanta hjärnor även utanför vår koncern. Dessutom ser vi detta samarbete både som en möjlighet att attrahera talanger och som ett tillfälle för våra medarbetare på Posti att utvecklas.

Magret Jokela, programansvarig för Hanken Business Labs preinkubatorprogram the Playground, ser också fram emot samarbetet. Hon tycker att det är bra att Posti redan har identifierat de teman som de vill fokusera på.

– Hanken Business Lab och dess preinkubationsprogram tar emot ett brett spektrum av individer, från entreprenörer i startgroparna till nyetablerade företag som vill testa, styrka eller förfina sina idéer. Det finns också ett växande antal deltagare som har en stark entreprenörsanda men som ännu inte har bestämt sig för en specifik affärsidé. I en dylik samarbetsmiljö får deltagarna det bästa av två världar och kan dra nytta av verkliga utmaningar och teman som etablerats genom företagspartnerskap.

Läs mer om Posti:
Posti 

Läs mer om Hankens partnerprogram:
Hankens partnerprogram

Text: Jessica Gustafsson
Foto: Posti och Hanken