| Bloggar
Bloggar
|
CERS bloggen: Carlos Diaz Ruiz undersöker desinformationsstrategierna för Flat Earth ekokammaren på YouTube.
|
Det är ytterst relevant att idag ta människor som upplever sårbarhet under kriser i beaktan. På Cers-bloggen diskuterar Anu Helkkula vikten av att inkludera mottagarna och deras sårbarhetsupplevelser i att skapa hjälpinsatser.
|
Idag på CERS-blogg förklarar, doktorand studerande Wurola hur konsumenters insikt fortfarande lägger grunden till konkurrenskraftiga företag under denna inflationsperiod.
|
Det är lättare att tolka den brokiga ekonomiska och politiska verkligheten då man tar hjälp av bevis och forskningsdata. Kausal inferens är ett effektivt verktyg: med hjälp av slumpmässiga urval får vi tips om hur resurserna kan användas på ett klokt sätt och som stöd för demokratin. Största nyttan av artificiell intelligens och stora datamängder får vi då vi tillämpar experimentella metoder.
|
I företagsmärkesforskning är det ett vanligt antagande att koherens och enhetlighet över tid är fungerande principer för att utveckla en företagsidentitet. Många av dessa äldre antaganden blir utmanade av realiteterna i vårt alltmera mångsidiga näringsliv. Sonja Sarasvuo, som nyligen disputerade på Hanken, hjälper bestrida dessa grundläggande antaganden.
|
Elektroniskt eller e-avfall är den snabbast växande avfallsströmmen globalt. Under 2019 rapporterades ett rekord på 53,6 miljoner ton globalt genererat e-avfall. Elektroniska enheter innehåller en omfattande lista över ädla metaller såväl som skadliga kemikalier; om inga förfaranden för produktåtervinning tillämpas förlorar vi knappa resurser och skapar ett negativt miljöavtryck.
|
An overview of the complexity, constraints, and evolution of MSF global supply chain operations – A personal decade-based opinion By Diego Flores, MSF Head of Mission and International HUMLOG Institute practitioner fellow.
|
Matthew Kern is a Masters student in the Humanitarian Logistics track and in this blog entry he shares his experience as a Logistics and Procurement Intern with LWF
|
The fifth and last blog post in the blog series is out! The blog post is written by the team representing Universidad de los Andes, Colombia. Team Los Andes was the winning team of the entire competition.
|
The fourth input in our blog series is out! This week, Team_WU from Vienna University of Economics and Business presents their Sars Cov2 Testing Solution in Vienna, Austria.