| Bloggar
Bloggar
|
Kaisa Penttilä, doktorand och projektledare för Hankens projekt H2 Ecosystem Roadmap, besökte Chile som en del av programmet International Urban and Regional Cooperation (IURC Latin America) i början av november.
|
Tune in to the kick-off to SEASON 3 of Hankens sustainability podcast - Sustainability Unwrapped!
Tags
|
På CERS-bloggen ger doktoranden Valeria Penttinen oss ett nytt sätt att se på videorecensioner.
|
Den finländska befolkningen blir allt äldre och antalet personer i arbetsför ålder färre. Ett botemedel som erbjuds är att förlänga arbetskarriärerna.
|
Gustav Medberg, postdoktor och universitetslektor vid institutionen för marknadsföring på Hanken, ger oss en överblick över vad grundad teori (GT) handlar om i sitt blogginlägg.
|
CERS bloggen: Carlos Diaz Ruiz undersöker desinformationsstrategierna för Flat Earth ekokammaren på YouTube.
|
Det är ytterst relevant att idag ta människor som upplever sårbarhet under kriser i beaktan. På Cers-bloggen diskuterar Anu Helkkula vikten av att inkludera mottagarna och deras sårbarhetsupplevelser i att skapa hjälpinsatser.
|
Idag på CERS-blogg förklarar, doktorand studerande Wurola hur konsumenters insikt fortfarande lägger grunden till konkurrenskraftiga företag under denna inflationsperiod.
|
Det är lättare att tolka den brokiga ekonomiska och politiska verkligheten då man tar hjälp av bevis och forskningsdata. Kausal inferens är ett effektivt verktyg: med hjälp av slumpmässiga urval får vi tips om hur resurserna kan användas på ett klokt sätt och som stöd för demokratin. Största nyttan av artificiell intelligens och stora datamängder får vi då vi tillämpar experimentella metoder.
|
I företagsmärkesforskning är det ett vanligt antagande att koherens och enhetlighet över tid är fungerande principer för att utveckla en företagsidentitet. Många av dessa äldre antaganden blir utmanade av realiteterna i vårt alltmera mångsidiga näringsliv. Sonja Sarasvuo, som nyligen disputerade på Hanken, hjälper bestrida dessa grundläggande antaganden.