| Studieinfo
Studieinfo
|
Nätverket Klimatuniversitetet (Climate University) som Hanken är en del av och som koordineras av Helsingfors universitet har slutit samarbetsavtal för undervisning mellan 18 olika universitet. I och med de nya avtalen kommer de flesta universitetsstudenter i Finland att ha tillgång till nätverkets kurser om klimat- och hållbarhetsteman.
|
24.11.2021
Sisu workshop for master students where you learn how you should create your study plan in Sisu. Without a Study plan containing the courses you aim to take this spring you can not register for these. The workshop is held 8:30-10:00 online via Teams. You can find the link to the Teams meeting in your email with the subject: "Kursanmälan och betygsansökan för våren i Sisu / Course registration and application for degree certificate for spring term in Sisu" sent 16 November.
Tags
|
29.11.2021
Sisu workshop för svenskspråkiga kandidat och magisterstuderande där vi går igenom hur man bygger upp sin studieplan i Sisu. Utan en studieplan över vårens kurser kan inte kursanmälan göras. Workshopen ordnas i Vasa på plats i rum 307 kl. 10.15-11:45. Ta med en dator till workshoppen.
Tags
|
23.11.2021
Sisu workshop för svenskspråkiga kandidat och magisterstuderande där vi går igenom hur man bygger upp sin studieplan i Sisu. Utan en studieplan över vårens kurser kan inte kursanmälan göras. Workshopen ordnas i Helsingfors på plats i rum 210 kl. 16:00-17:30. Ta med en dator till workshoppen.
Tags
|
Resultatet från ekonomernas gemensamma urvalsprov har publicerats för Hankens kandidatutbildning i Helsingfors och Vasa. I juni 2021 arrangerades urvalsprovet för blivande ekonomer under strikta säkerhetsarrangemang.
|
De sökande får senast 16.3 information om hur urvalsproven genomförs. Universiteten har fortsatt beredningen av antagningen av studerande 2021 med beaktande av den rådande coronavirussituationen. Målet är att vårens och sommarens urvalsprov ordnas på campus eller i andra fysiska lokaler. Proven är övervakade och noggranna säkerhetsarrangemang gäller.
|
På fredag 18.9.2020 har sökande i vårens andra gemensamma ansökan blivit felaktigt antagna från reservplats. Nationellt är antalet felaktigt antagna 450, men ingen av dem har felaktigt blivit antagen till Hanken.
|
Platserna för Snabbledspaketet i både Helsingfors och Vasa fylldes på bara några minuter då anmälningen öppnade förra veckan. Snabbleden ger möjlighet att bli antagen till Hanken på basis av god studieframgång, utan inträdesprov.
|
Resultaten för inträdesprovsantagningen till Hankens kandidatutbildning i Helsingfors och Vasa har nu publicerats. Under våren 2020 har det skett stora förändringar i antagningen till de finländska ekonomutbildningarna och därmed även i Hankens antagning.
|
24.08.2020
Datum för introduktionsdagarna för nya studenter hösten 2020.