| Studieinfo

Studieinfo

|
Universiteten utvecklar gemensamma verksamhetsmodeller för att stärka forskarutbildningens kvalitet och genomslagskraft. Syftet med de rekommendationer som nu publiceras är att öka forskarutbildningens attraktivitet och ge flera flexibla vägar till utbildning, stärka arbetslivsrelevansen och sysselsättningsmöjligheterna samt påskynda utexamineringen.
|
Ansökningsomgången för utbytesstudier vårterminen 2025 är nu öppen. Ansökningstidens deadline är 17.6.2024.
|
Hanken har signerat avtal om studentutbyte med The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) i Trondheim, Norge. Du kan ansöka om utbytesplats vid det nya samarbetsuniversitetet för vårterminen 2025 när utbytesansökan öppnar.
|
Hanken söker nu studenter som på uppdrag av Hanken fungerar som officiella studentambassadörer.
|
22.04.2024
Under Campus Day får första årets studerande diskutera samt lyssna på presentationer av samtliga ämnen på Hanken. Syftet med detta är att första årets studerande skall kunna göra ett välmotiverat huvudämnes och biämnesval.
|
23.04.2024
Det ordnas en infosession för kandidatstuderande på årskurs 2 och äldre som enligt studieplanen ska åka på utbyte under vårterminen 2025.
|
11.04.2024
Det ordnas en infosession för kandidatstuderande på årskurs 2 och äldre som enligt studieplanen ska åka på utbyte under vårterminen 2025.
|
Inom ramen för Fulbright Finland Undergraduate Grant kan kandidatstudenter nu ansöka om stipendium för utbyte/freemover-studier i USA för läsåret 2024-2025.
|
Rektor har fattat beslutet om fördelningen av utbytesplatser för höstterminen 2024
|
Hanken erbjuder 5 kandidatstuderande möjlighet att delta i ENGAGE.EU Summer School 2024 som denna sommar ordnas vid Toulouse Capitole University 10.6.2024 (online) samt 17-28.6.2024 (on campus i Toulouse). Skicka in din ansökan senast 17.3.2024.