| Studieinfo
Studieinfo
|
Hanken erbjuder ett växande utbud MOOCar (Massive Open Online Course) – globalt tillgängliga kurser öppna för alla.
Tags
|
Resultatet från ekonomernas gemensamma urvalsprov i juni har nu publicerats för Hankens kandidatutbildning i Helsingfors och Vasa.  
|
Den 26 april 2022 kommer vi att skicka ett textmeddelande till dig som examensstuderande på Hanken där vi ber dig ge feedback på dina studier och hur du mår.
|
Universiteten kommer att fatta beslut om en reform av betygsantagningens poängsättningsmodell 2023. Den nya poängsättningsmodellen börjar användas 2026. Samtidigt vill man också utöka samarbetet kring urvalsprov mellan universiteten.
|
Kandidatutbildningen på Hanken lockar sökande från både Finland och Sverige. En tredjedel av alla sökande till Hanken i gemensamma ansökan våren 2022 är finskspråkiga.
|
21.03.2022
Hankens rekryteringsteam ordnar en Instagram takeover på Hankens officiella Instagramkonto 21 – 25.3.
|
09.03.2022
Vi välkomnar alla sökande och vårdnadshavare på öppen frågestund om antagningen till kandidatprogrammet på Hanken!

Toivotamme kaikki hakijat ja huoltajat tervetulleiksi kysymystuokioon Hankenin kandidaattiohjelman sisäänpääsystä!
|
Nätverket Klimatuniversitetet (Climate University) som Hanken är en del av och som koordineras av Helsingfors universitet har slutit samarbetsavtal för undervisning mellan 18 olika universitet. I och med de nya avtalen kommer de flesta universitetsstudenter i Finland att ha tillgång till nätverkets kurser om klimat- och hållbarhetsteman.
|
24.11.2021
Sisu workshop for master students where you learn how you should create your study plan in Sisu. Without a Study plan containing the courses you aim to take this spring you can not register for these. The workshop is held 8:30-10:00 online via Teams. You can find the link to the Teams meeting in your email with the subject: "Kursanmälan och betygsansökan för våren i Sisu / Course registration and application for degree certificate for spring term in Sisu" sent 16 November.
Tags
|
29.11.2021
Sisu workshop för svenskspråkiga kandidat och magisterstuderande där vi går igenom hur man bygger upp sin studieplan i Sisu. Utan en studieplan över vårens kurser kan inte kursanmälan göras. Workshopen ordnas i Vasa på plats i rum 307 kl. 10.15-11:45. Ta med en dator till workshoppen.
Tags