| Studieinfo
Studieinfo
|
Ansökningsomgången för QTEM-utbyte höstterminen 2023 är nu öppen. Ansökningsdeadline är 5.2.2023.
Tags
|
Det tekniska problemet med Shibboleth inloggningen är nu löst och utbytesansökan är igen öppen. Ansökan om utbytesstudier för höstterminen 2023 stänger 31.1.2023 kl. 23:59.
|
Aktuellt inför vårterminen:
-Kursanmälan för period 3 stänger 8.1.2023 (för kurser med begränsat antal deltagare) eller 15.1.2023 (övriga kurser)
-Du som inte närvaroanmält dig för vårterminen ännu gör det i Oili-tjänsten senast 15.1.2023
-Kandidat- och magisterstuderande ska betala hälsovårdsavgiften till FPA senast 31.1.2023
-Tillbaka till Campus-evenemanget i Helsingfors och Vasa 23.1.2023

|
Ansökningsomgången för utbytesstudier höstterminen 2023 och praktikstipendium för maj-augusti 2023 är nu öppen för studerande med deadline 31.1.2023.
|
Hanken har signerat avtal om studentutbyte med SKEMA Business School och ESCP Business School i Frankrike. Studerande kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 31.01.2023 för höstterminen 2023.
|
Akademiska rådet vid Hanken har nyligen godkänt vissa strukturella förändringar i magisterprogrammet i engelska. Från och med hösten 2023 erbjuder Hanken nio magisterprogram (MSc Economics and Business Administration) på engelska.
|
För att stöda dig som ska ansöka om utbytesplats för hösten 2023 ordnar vi en infosession via Teams den 30 november.
|
30.11.2022
För att stöda dig som ska ansöka om utbytesplats för hösten 2023 ordnar vi en infosession via Teams.
|
03.11.2022
QTEM teamet välkomnar studerande till ett online forum ‘Understanding and preparing for the GMAT exam’ som ordnas tillsammans av QTEM och GMAC. Webinaret ordnas 3.11 kl. 15:00 centraleuropeisk tid (kl.16:00 i Finland).
Tags
|
QTEM teamet välkomnar studerande till ett online forum ‘Understanding and preparing for the GMAT exam’ som ordnas tillsammans av QTEM och GMAC. Webinaret ordnas 3.11 kl. 15:00 centraleuropeisk tid (kl.16:00 i Finland).
Tags