| 22.12.2023

Från avfallshantering till hållbar tillväxt – Hanken tilldelades över 2 miljoner euro för innovativa forskningsprojekt

Hanken flaggor mot sommarhimmel
Svenska handelshögskolan (Hanken) har beviljats betydande finansiering för forskningsprojekt år 2023. Forskningsämnena inkluderar bland annat cirkulär ekonomi inom humanitära sektorn, främjande av kunskap om hållbar tillväxt tillsammans med afrikanska högre läroanstalter, effekterna av trädplantering på människan och naturen, socialt ansvarsfull och ekonomiskt hållbar personaladministration samt intraprenörskap.

– Hanken har nyligen publicerat sin strategi Hanken 2030 - För ett internationellt Finland och en hållbar värld, som tjänar som vårt löfte till samhället. Strategin anger extern finansiering genom tvärvetenskapliga forskningsprojekt som en topprioritet för vårt arbete under de kommande åren. Vi är nöjda med den breda mångfalden av teman och partners i våra externt finansierade projekt för år 2023 och ser fram emot en stark tillväxt år 2024, säger Charlotta Collén, direktör för forskning och internationella ärenden.

Joakim Wincent, professor i entreprenörskap och företagsledning, har fått 428 102 euro i finansiering från Erling Perssons Stiftelse för projektet "Utveckling av kunskapsdomän inom entreprenörskap i befintliga företag".

Maria Ehrnström-Fuentes, biträdande professor i företagsledning och organisation vid Hanken i Vasa, har fått 400 000 euro i finansiering från Finlands utrikesministerium för projektet "Trees for Development: The Socio-environmental and politico-economic dynamics of ecological restoration through tree planting schemes in the global South". Hanken är ledare för projektet.

Denise Salin, professor i företagsledning och organisation, har tilldelats 300 000 euro i finansiering från Marcus Wallenbergs stiftelse för projektet "Socially responsible and economically sustainable people management: meta-analytic investigation, scale development and validation, and multi-level extension and replication".

Gyöngyi Kovács, Erkko-professor i humanitär logistik och prorektor med ansvar för forskning, har beviljats 270 363 euro i finansiering från Horizon Europe för projektet ”Waste in humanitarian Operations: Reduction and Minimisation (WORM)". Hanken är ledare för projektet.

Nikodemus Solitander, postdoktoral forskare inom logistik och samhällsansvar samt biträdande prorektor med ansvar för hållbarhet, har fått 191 695 euro i finansiering från Erasmus+ för projektet "Co-producing Knowledge on Sustainable Development through Service Learning Pedagogy between African and European HEIs (COPAFEU)". Hanken leder projektet.

Kristina Heinonen, professor i marknadsföring, har fått 188 364 euro i finansiering från Peter Wallenbergs stiftelse för projektet "The Data Paradox: Aligning Digitalization and Data policies for Consumer and Employee Well-Being".

Thommie Burström, forskadoktor inom entreprenörskap och företagsledning har fått 150 000 euro i finansiering från EIT HEI Initiative Innovation Capacity Building for Higher Education för projektet "Interdisciplinary Creative Education in Deep Tech - INCREDIT".

Tuomas Mylly, projektledare vid IPR University Center, tilldelades 146 165 euro i finansiering från Business Finland för projektet "Standard Edge". Hanken är ledare för projektet.

Othmar Lehner, biträdande professor i redovisning, har fått 120 000 euro i finansiering från Nasdaq Nordic Foundation för projektet "Integrating TCFD Climate Scenarios with Company Valuation".