| 02.10.2023

Hanken får bidrag från Erling-Perssons stiftelse för att fokusera på ny typ av entreprenörskap – anställda entreprenörer

Svenska handelshögskolan (Hanken) får 5 miljoner SEK från Erling-Perssons stiftelse för att bredda utbildningen av ekonomer så att de genom forskning och utveckling ska kunna ha en starkare roll gällande tillväxt i etablerade företag.

– Tack vare bidraget kan Hanken fortsätta sitt banbrytande arbete med att bredda programmet för utbildning och forskning, mot hur ekonomer kan stärka entreprenörskap i existerande företag, säger Torkel Tallqvist, Hankens arbetslivsprofessor inom entreprenörskap och företagsledning. 

Corporate Entrepreneurship, som forskningsområdet kallas på engelska, har varit på frammarsch internationellt sedan millennieskiftet och även Hankens forskning har fått uppmärksamhet internationellt. Joakim Wincent, en av världens ledande professorer inom entreprenörskap är direktör för Hankens Erling-Persson Centre for Entrepreneurship (EPCE) Opens in new window som bidraget riktas till. Han konstaterar att det är viktigt att förankra forskningskunskapen i utbildningen.

– Ekonomer förväntas kunna axla roller som entreprenörer. Det innebär att man kan tillräckligt mycket om teknik, ledning och banbrytande strategiskt arbete för att öppna upp och omformulera affärsområden till tillväxtmotorer, säger professor Joakim Wincent.  

På våren valde nästan var tionde Hankenstudent entreprenörskap och företagsledning som sitt huvudämne. 

– Att vara anställd entreprenör är en intressant idé, också för dem som senare i entreprenörskapsstudierna inte längre ser sig som egenföretagare, säger Emilia Winqvist, ordförande för Hanken Entrepreneurship Society (Hanken ES) Opens in new window .

Donationen ger Hanken möjlighet att anställa tre nya personer vid EPCE: en postdoktoral forskare/lärare, en internationell gästprofessor och en arbetslivsprofessor. Målet är bland annat att utveckla en fortsättning på kursen ”Corporate Entrepreneurship and Innovation” som lanserades 2022, där Hanken inledde ett samarbete med Nokias forsknings- och utvecklingsenhet.

Hankens forskningscenter Erling-Persson Centre for Entrepreneurship (EPCE) är namngivet efter Erling-Perssons Stiftelse Opens in new window som gjorde en betydande donation i medelinsamlingskampanjen Hanken 100.