Personer Thommie Burström

Thommie Burström

Title

Forskardoktor

Hanken room

F 3.13

Department

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)