| 12.09.2023

Hanken får finansiering för att undersöka hur trädplantering påverkar människan och naturen

Mäniskor som planterar träd i solen
Att plantera träd är ett populärt och enkelt sätt att försöka rädda klimatet. Men är det verkligen så effektivt och miljövänligt som många tror? Vilka politiska krafter ligger bakom och vilka sociala konsekvenser har trädplantering i olika länder och kulturer?

Maria Ehrnström-Fuentes
Maria Ehrnström-Fuentes

Det ska Hankenforskaren Maria Ehrnström-Fuentes ta reda på tillsammans med bland annat forskare från Helsingfors universitet. Forskningsprojektet har beviljats en miljon euro av Finlands Akademi och Utrikesministeriet.

Hankens andel i projektet TreesForDev (The socio-ecological and politico-economic dynamics of ecological restoration through tree planting schemes in the global South) är 400 000 euro. I projektteamet ingår forskare från Finland, Madagaskar, Etiopien, Moçambique och Brasilien. Projektet pågår till 31 december 2026.

– Trädplanteringsinitiativ marknadsförs med ”one size fits all” men samma ekologiska restaureringsmetoder fungerar inte överallt då det gäller ekologi, olika kulturer och lokalbefolkning, konstaterar Maria Ehrnström-Fuentes som är biträdande professor i företagsledning och organisation på Hanken. 

Projektkonsortiet leds av Hanken och Helsingfors universitet ansvarar för en del av projektet under ledning av Markus Kröger, professor i globala utvecklingsstudier.

Att lyfta fram lokalbefolkningens roll och kunskap är en central del av projektet.

– Det har till exempel hänt att man planterat träd på platser som tidigare använts som betes- och odlingsmark av lokala och det finns fall där lokalbefolkningen har varit tvungna att ge upp sin mark för trädplanteringsprojekt, berättar Ehrnström-Fuentes.

Hon poängterar samtidigt att det finns många goda exempel där trädplanteringar har främjat klimatet och skapat bättre levnadsstandard.

– Tack vare olika samarbetsprojekt med lokalbefolkningen har det skapats fler möjligheter för de lokala att odla sin egen mat och försörja sig då träden hjälpt till att återställa balansen i naturen. 

Forskningsprojektet ska på global nivå granska hur trädplanteringsinitiativ har brett ut sig över världen, vilka politiska drivkrafter som ligger bakom och vem som finansierar projekten. Forskarna kommer att titta på hurdan finansiering som går från Finland och andra europeiska länder till dylika projekt.

– Målet med projektet är att kunna vägleda olika aktörer gällande var och hur vi ska plantera träd så att det blir rätt, både ekologiskt och etiskt. Vi vill också undersöka hur det skapas en drivkraft som kommer inifrån byarna, så att vi kan uppnå de globala hållbarhetsmålen från gräsrotsnivå.

 

Text: Jessica Gustafsson