| 15.08.2023

Hanken får finansiering för att främja kunskap om hållbar tillväxt tillsammans med afrikanska högre läroanstalter

Afrikanska studenter på ett campus
Svenska handelshögskolan (Hanken) får 192 000 euro i EU-finansiering för att producera kunskap om hållbar tillväxt mellan afrikanska och europeiska högre utbildningsinstitutioner.

Hanken leder det treåriga COPAFEU-projektet (Co-producing Knowledge on Sustainable Growth Through Service-learning Pedagogy between African and European Higher Education Institutions) som startar i januari 2024. Projektet är inriktat på hållbarhetsutmaningarna i Afrika söder om Sahara.

I utbildningsstrategin Continental Education Strategy for Africa 2016-2025 Opens in new window konstateras att det finns ett behov för afrikanska högre utbildningsinstitutioner att i allt högre grad sammanföra forskning, social innovation och hållbart entreprenörskap för att stödja en hållbar, lokal tillväxt och tillhandahålla de färdigheter som behövs för att öka sysselsättningsmöjligheterna.

Nikodemus Solitander
Nikodemus Solitander

– Genom projektet vill vi öka antalet utexaminerade med färdigheter som behövs både för att förstå och skapa lokal, hållbar tillväxt. Det behövs också mer kunskap för att möta de sociala och miljömässiga utmaningar som är förknippade med sådan tillväxt, säger Nikodemus Solitander, projektledare och biträdande prorektor med ansvar för hållbarhet.

COPAFEU kommer att utveckla en innovativ serviceinlärningsmetod för att producera och sprida läromaterial om hållbar lokal tillväxt. Läromaterialet ska hålla hög kvalitet och vara tillgängligt för alla. Genom att främja utbildningen vid de afrikanska högskolorna vill man inom projektet aktivt vara med och påverka samhället. I projektet deltar elva universitet från Nigeria, Sydafrika, Etiopien, Tanzania, Grekland och Finland.

– Projektets mål är att öka professionaliseringen bland den akademiska och administrativa personalen och på så sätt sätta i gång reformer inom utbildningen. Vi vill också skifta fokus så studenterna i allt högre grad går från att passivt ta emot kunskap till att aktivt producera vetenskapsbaserad kunskap. COPAFEU vill anpassa elevernas kompetens till den lokala arbetsmarknaden och samhällets behov. Ett mål är också att tillsammans med samhällsaktörer lära sig om nya, innovativa möjligheter för lokal, hållbar tillväxt, förklarar Solitander.

COPAFEU-projektet finansieras av Erasmus+ handlingsprogram för kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning (CBHE). Den totala projektsumman är 900 000 euro.