| 14.12.2023

Hankens nya strategi: För ett internationellt Finland och en hållbar värld

Svenska handelshögskolans nya strategi, Hanken 2030 - För ett internationellt Finland och en hållbar värld, har godkänts av styrelsen 13.12.2023.

– Vår strategi har utformats genom att engagera vårt samfund i en process som bland annat har innefattat en personalenkät, en genomgående analys av vår verksamhetsmiljö och en serie workshoppar med anställda, studenter, alumner, rådgivande organ och styrelsen. Det har varit fint att se det starka engagemang och det stora intresset att påverka som har funnits under strategiprocessen, säger Hankens rektor Ingmar Björkman.

Strategin, som sträcker sig till år 2030, presenterar en ny mission, vision och värderingar för Hanken och innehåller fem olika delstrategier som kommer att ligga till grund för verksamheten under åren framåt: utbildning, forskning, samhälleligt engagemang, hållbarhet och ansvarsfullhet samt möjliggörare.

Styrelseordförande Christoph Vitzthum säger att den nya strategin är en klar ambitionshöjning som säkerställer att Hanken även fortsättningsvis når viktiga mål, även som en global aktör. 

– Strategin är konkret och förutsätter ett tätt samarbete med alla våra viktiga partners, alumner och nätverk.

Läs mer om den nya strategin:
Hanken 2030 - För ett internationellt Finland och en hållbar värld