Personer Maria Ehrnström-Fuentes

Maria Ehrnström-Fuentes

Title

Forskardoktor (Tenure Track)

Hanken room

244a

Department

Företagsledning och organisation (Vasa)